Floriantjes


In het Floriantje leest u meer over wat leden van de vereniging bezig houdt. Heeft u nieuws voor het Floriantje?
Of wilt u een bijdrage leveren aan de totstandkoming ervan? Neem dan contact op met de redactie via floriantje@ons-genot.nl.
Artikelen ingezonden voor de 25ste van de maand, worden in de eerstvolgende nieuwsbrief geplaatst.