Kart over parkering i Tromsdalen

Post date: Mar 18, 2015 7:43:20 AM

På grunn av ombygging og redusert kapasietet på fotballbanen i Tromsdalen oppfordrer vi til å følge parkeringsvaktenes rettledning.

Kartet viser hvor det er mulig å parkere.

Kart Parkering