Fri starttid for alle

Post date: Jan 9, 2014 3:36:21 PM

Vi har kjøpt utstyr som gjør at vi kan sette starttid på løperne når de går ut fra startporten.

Det betyr at vi har fri starttid for alle, både de som deltar uten tidtaking, og de som deltar med tidtaking.

De med tidtaking som har skrevet ønsket starttid kan altså se bort fra dette, og starte når de vil mellom kl 18.00 og 19.45