COVID-19

Beklageligvis blir ikke årets utgave av onsdagsrenn, den skifesten vi er vant til.
Dette er de spesielle reglene som gjelder for 2021, grunnet COVID-19 restriksjoner.
Denne sesongen blir det arrangert 5 onsdagsrenn.
Det blir samtidige arrangementer i Tromsdalen, på Tromsøya og på Kvaløysletta. Hvert av arrangementene blir delt inn i 2 kohorter.

KOHORTER
Kohort 1 kan starte i perioden 1730-1830.
Kohort 2 kan starte i perioden 1900-1945.
Perioden mellom kohortene skal brukes til å tømme stadion.
Hver kohort kan ha maks 100 deltakere, siden mange foreldre som følger bara gjennom løypa. Totalt 200 personer er tillatt pr kohort.
Vi forventer stor pågang i kohort 1, så vi anbefaler de eldste og de som går på tid om å velge kohort 2.
Det vil være først til mølla prinsippet som gjelder. Når en kohort er full, må man velge en annen kohort eller stadion.
Valg av stadion og kohort gjelder for alle rennene.

STADION
Stadion vil være inngjerdet og stengt for andre enn deltakere og ledsagere.
Kohort 2 vil ikke slippe inn på stadion før kohort 1 er ferdig.
Ledsagere må registrere seg ved hjelp av QR ved inngangen til stadion.
Skihuset vil være stengt, og det blir ikke salg av mat eller drikke.
Toaletter vil være tilgjengelig og blir desinfisert regelmessig.
Ingen saftutdeling i mål.
Merk! Kun 1 foreldre pr deltaker er tillatt på stadion.

SMITTEVERN
Vanlig smittevernregler gjelder.
Minst 1 m avstand til andre.
Ta hensyn og hold avstand hvis du må passere andre i løypa.
Det vil være funksjonærer på start og mål for å hinder oppsamling av personer.
Hold deg hjemme hvis føler deg syk eller har symptomer.
Det er veldig få felles kontaktpunkter på et slik arrangement, så vi anser det for å være liten smitterisiko.

PÅMELDING
Ved påmelding velger man først hvilken stadion med skal delta på, og om man ønsker tidtaking eller ikke. Normalt vil stadion velges ut fra bostedsadresse.
Valg av stadion vil være bindende for alle rennene. Det vil si at melder man seg på til Tromsdalen, skal man gå alle rennene der.
På neste side der man fyller ut navn, er det et obligatorisk valg av kohort. Når man velger kohort, vil det være bindende for alle 5 rennene.
Det forventes at det kan bli fullt i kohortene på Tromsøya. Det vil da være mulighet å velge Tromsdalen eller Kvaløysletta.
Prisen vil være 350,- for alle 5 rennene.

STARTNUMMER
Startnummer blir tildelt ut fra hvilken stadion og kohort man melder seg på i.

TIDTAKING
Det blir samme opplegg som tidligere. Man må passere gjennom start, for å tid eller deltakelse registret i mål.

DATOER
3 februar
10 februar
17 februar
3 mars
17 mars

PREMIERING
1.premie 5 fullførte renn
2.premie 3-4 fullførte renn
3.premie 1-2 fullførte renn