Home


      
           Fiecare olimpiadă școlară reprezintă un prilej pentru elevi și profesori de a-și pune în valoare pasiunea, perseverența și creativitatea, componente atât de importante în atingerea performanței. 
                Inspectoratul Școlar Județean Maramureș are privilegiul de a organiza, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, faza națională a Olimpiadei de Limba Rusă Modernă, ce se desfășoară în municipiul Sighetu Marmației. Acest eveniment, care ne onorează, reprezintă o ocazie de a reuni, într-un context al excelenței, cei mai buni elevi la această disciplină și de a participa, alături de ei și de dascălii care i-au pregătit, la bucuria unui parcurs educațional încununat de reușite. 
                 Felicit din toată inima elevii, profesorii şi părinţii, al căror efort conjugat a condus la atingerea unui prag al performanţei la această disciplină şi le doresc mult succes în demersurile lor pentru ca excelenţa să devină o constantă a şcolii româneşti! 
Inspector Școlar General,
Prof. Ana MOLDOVAN


ПРИВЕТСТВИЕ ПОСЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РУМЫНИИ В.И.КУЗЬМИНА УЧАСТНИКАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

           Уважаемые участники, учителя и организаторы, поздравляю вас с открытием Национальной олимпиады по русскому языку! Главная наша благодарность сегодня - наставникам и учителям, которые помогают найти молодые таланты, открывают перед вами новые горизонты в жизни.
           Русский язык, как известно, является одним из наиболее распространённых языков мира - шестым среди всех языков мира по общей численности говорящих (около 300 млн. человек) и восьмым по численности владеющих им как родным (более 167 млн. человек).
           В XX веке русский язык вошёл в число так называемых мировых языков. Русский язык поднялся на второе место по популярности в интернете. (Первое место - пока занимает английский). Об этом стало известно из результатов исследования в 2013 году «W3Techs» (проект австрийской компании «Q-Success»). Русский язык используют около 7% всех существующих сайтов и этот показатель постоянно растёт. По этим показателям он опережает немецкий, французский и испанский языки.
           Русский язык и русская культура стали родными для сотен миллионов людей разных национальностей. Говоря словами академика Лихачева, русский язык объединил русскую культуру, культуру прошедших столетий и культуру нового времени. И сегодня, когда на пространстве бывшего СССР возникли новые независимые государства, русский язык по-прежнему открывает для их граждан доступ к сокровищам русской культуры с её непревзойденной литературной классикой, представленн
ой именами Толстого и Пушкина, Достоевского и Чехова, Булгакова и Шолохова, десятков других писателей мирового уровня.
          Проводимые в Румынии Олимпиады по русскому языку служат развитию интереса не только к языку и культуре России, но и будут способствовать развитию взаимопонимания и добрососедских отношений между нашими народами, послужат хорошим стимулом для совершенствования качества преподавания русского языка в Румынии.
          Убеждён, что востребованность специалистов со знанием русского языка будет расти одновре
менно с развитием экономических, культурных, спортивных, молодёжных и других отношений ЕС и Румынии с Россией. Участие в Олимпиаде - прекрасный старт для школьников с прицелом на перспективу найти престижную работу и занять достойное место в обществе.
          Пусть предстоящее интеллектуальное соревнование станет важным событием для каждого из вас, а ваши умения, навыки, сила воли помогут успешно преодолеть этот рубеж.
          Желаю вам, дорогие друзья, удачи, новых открытий, творческих успехов!
       
Excelenţa Sa Domnul Valery Kuzmin,
ambasadorul Federaţiei Ruse în România


                 
Mă bucur și sunt onorat că anul acesta municipiul Sighetu Marmației este gazda Olimpiadei Naționale de Limba Rusă Modernă.  Menirea acestor concursuri școlare este de a identifica și promova excelența.  Cred cu tărie că excelența tinerilor de astăzi ne ajută să privim spre viitor cu încredere. Totuși,  performanța nu poate fi realizată de unul singur. Este nevoie de  voință, perseverență, un dram de noroc,  sprijinul unei familii frumoase și cu siguranță trebuie să ai privilegiul să întâlnești acel profesor minunat cu care să empatizezi și care să te susțină și să-ți transmită din valoarea și cunoașterea lui, astfel încât visul tău să devină realitate.  
               În aceste zile , voi dragi elevi, aveți ocazia să  demonstrați ceea ce v-au învățat profesorii voștri. La final, toți veți fi câștigători !  
               Vă urez succes și sper să rămâneți cu amintiri de neuitat despre aceste meleaguri minunate care abia așteaptă să fie explorate   și  despre oamenii care vă primesc cu brațele deschise  în Sighetu Marmației. 
Succes tuturor !
                                                                                                                                     Horia Vasile Scubli
                                                                                                                                  Primarul Municipiului Sighetu-Marmației 

Дорогие друзья!
           Уже несколько лет в Румынии,  проводится национальная олимпиада школьников, по современному русскому языку. Задача олимпиады - пробудить и поддержать творческую инициативу учеников. Они по-настоящему приобщаются к богатствам русского языка, к пониманию того, что это является душой народа, стержнем нации.
             Национальная олимпиада школьников по современному русскому языку, не должна быть «большая контрольная работа» . Ведь после… предварительных отборов к нам приедут по-настоящему грамотные, начитанные и талантливые, творческие ребята. Вот тут и будем искать «гвоздь» и смысл нашего финального этапа. Суть не в знании школьной программы по русскому языку , не в зазубренных механически «правилах и исключениях», а в лингвистической одарённости подростка, в его свободном владении русским словом, в умении выразить свою любовь к его смысловым и художественным богатствам.
             Я надеюсь, что после завершения конкурса, свет вспоминаний  долго вдохновлял  вас, о праздничных  днях, которые вы провели в городе Сигету Мармацией.
              Участникам олимпиады  желаю больших успехов.
                                           Ни пуха  ни пера!!!                                                                             
                                                                                                                                                     Школьный инспектор
                                                                                                                                                                 Малярчук Симона