เฉลยแบบฝึกหัด เรื่องเห็นแก่ลูก

เฉลยแบบฝึกหัด !
1. พระขรรค์เพชร                 
2. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ               
3. 1 องก์                                
4. กฎหมายอาญา
5. เรื่องสั้น                              
6. เรื่องสนุก บทสนทนาคมคาย         
7.ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มีในจิตใจของผู้เป็นพ่อแม่นั่นคือความเห็นแก่ลูก                  
8. ความเสียสละ                    
9. ท่าทางบุคลิกและการแต่งกายของนายล้ำ    
10. “บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น”
                                                           
Comments