רעסורסן‎ > ‎

ביבליאָגראַפישע

ביבליאגראפישע יארבוך פון ייוו"א, באַנד 1-- 1926, קולטור-ליגע: וואַרשע, 1928

ביבליאלאגישער זאמלבוךאונטער דער רעדאַקציע פון י. ליבערבערג, צענטראַל פאַרלאַג פאַר די פעלקער פון פ. ס. ס. ר.: מאָסקווע-כאַרקאָוו-מינסק, 1930

יחיים דוב פרידבערג, תולדות הדפוס הערי בפולניה, תל אביב, 1950 

בית עקד ספרים - חלק אפרידברג, חיים דב בריש,        1870-1961  
 בית עקד ספרים - חלק בפרידברג, חיים דב בריש,        1870-1961  
 בית עקד ספרים - חלק גפרידברג, חיים דב בריש,        1870-1961  
 בית עקד ספרים - חלק דפרידברג, חיים דב בריש,        1870-1961 

חיים דוב פרידבערג, תולדות הדפוס העברי, אנטווערפען, תרצ"ה / 1935

חיים דוב פרידבערג, תולדות הדפוס העברי בפולניה, הוצאה שניה מושלמת ומתוקנת, תל אביב, תש"י / 1950

בערל כהן, ספר הפרענומעראנטןוועגווייזער צופּרענומערירטע העבעאישע ספרים און זייערע חותמים פון 8767 קהילות פון אייראָפּע און צפון אַפריקע, יידישער טעאָלאָגישער סעמינאַר און "כתב": ניו יארק, 1975


חיים ליברמן, אהל רח"ל [חלק ראשון], ניו־יאָרק1980 
חיים ליברמן, אהל רח"ל, חלק שני, ניו־יאָרק1981
חיים ליברמן, אהל רח"ל, חלק שלישי,  ניו־יאָרק, 1984


Comments