שפּראַך‎ > ‎

צייטשריפטן


יידישע פילאלאגיע, בלעטער פאַר יידישער שפּראַכוויסנשאַפט, ליטעראַטורפאָרשונג און עטנאָגראַפיע, אונטער דער רעדאַקציע פון מאַקס וויינרייך, נח פּרילוצקי און זלמן רייזען, ווילנע, 1924

די יידישע שפראך, זשורנאל פאר יידיש שפראכוויסן, קאטעדרע פאר יידישער קולטור ביי דער אוקראינישער וויסנשאפטלעכער אקאדעמיע, קיעוו, 1928-1927

שריפטן, ערשטער באַנד, קאַטעדרע פאַר יידישער קולטור ביי דער אַלאוקראַינישער וויסנשאַפטלעכער אַקאַדעמיע, ליטעראַרישע און פילאָלאָגישע סעקציע, פאַרלאַג "קולטור־ליגע": קיעוו, 1928

לינגוויסטישע זאמלונג, Iפאַרלאַג פון דער ווייסרוסישער וויסנשאַפט־אַקאַדעמיע, מינסק, 1933

לינגוויסטישע זאַמלונג II, פאַרלאַג פון דער ווייסרוסישער וויסנשאַפט־אַקאַדעמיע, מינסק, 1934

יידיש פאַר אַלע, יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט: ווילנע, 1939-1938

פראַגן פון יידישער שפּראַך, וויסנשאַפטלעכע זאַמלביכער פון דער קאַטעדרע פאַר יידישער שפּראַך און ליטעראַטור, באַנד 1, פאַרלאַג "עמעס": מאָסקווע, 1938

אויפן שפראכפראנטוויסנשאַפט־אַקאַדעמיע פון אוססר: קיעוו, באַנד 2, 1939-1934

אויפן שפּראַכפראָנט, וויסנשאַפט־אַקאַדעמיע פון אוססר: קיעוו, בענד 4-3, 1939

יידישע שפּראַך, יידישער וויסנשאַפטלעכער אינסטיטוט: ניו־יאָרק, 1986-1941

Comments