שפּראַך‎ > ‎

געשיכטע פון יידיש
לייזער שיינעאַנו,                                                                                      Lazăr Șăineanu, Studiu dialectologic asupra Graiului Evreo-German, Bucuresti, 1889

בן ציון רובשטיין, די אַנטשטייאונג און אַנטוויקלונג פון דער יידישער שפּראַך (די סאָציאָלאָגישע און געשיכטלעכע פאַקטאָרן), "שול און לעבן": וואַרשע, 1922

Salomo Birnbaum, Das hebräische und aramäische Element in der jiddischen Sprache, Inauguraldissertation..., 1922                                     שלמה בירנבוים

שטרעק און לייצמאַן                       Wilhelm Staerk, Albert Leitzmann, Die judisch-deutschen Bibelubersetzungen, J. Kauffmann Verlag: Frankfurt a. M., 1923


ז[עליג] קאַלמאַנאָוויטש, יידישע גראמאטיק, קאָנספּעקט פון לעקציעס געלייענט פאַר מינסקער לערער מאַרט 1921, מלוכע פאַרלאַג פון ווייסרוסלאנד, מינסק, 1922


זלמן רובאַשאָוו [= שזר], "יידישע גבית־עדות אין שאלות ותשובות פון אנהייב XV ביזן סוף XVII י"ה", [סעפּאַראַט פון היסטאָרישע שריפטן פון ייוואָ, באַנד 1: וואַרשע, 1929]מ. גיטליץ, "צו דער פראגע וועגן די אנטוויקלונגס־וועגן פון יידיש", שטערן (מינסק), 4: 102-84, 1937

מאקס וויינרייכס געשיכטע פון דער יידישער שפראך (1973) -- אויף ענגליש: דער ערשטער באנד און דער צווייטער באנד (2008)

הירשע־דוד קאַץ,     Dovid Katz, "Explorations in the History of the Semitic Component in Yiddish", 2 vols., Ph D, University College London, 1982 (also here) u

הירשע־דוד קאַץ, "די עלטערע יידישע לעקסיקאגראפיע, מקורות און מעטאדן",  אקספארדער יידיש Iי (1990): 232-161

הירשע־דוד קאַץ, "דער סעמיטישער חלק אין יידיש: א ירושה מקדמונים", אקספארדער יידיש IIי (1991): 95-17

Shoou-Huey Chang, Der Rückgang des synthetischen Präteritums im Jiddischen kontrastiv zum Deutschen, Buske: Hamburg, 2001

הירשע⸗דוד כ″ץ, "צו דער מעטאָדאָלאָגיע פון דער היסטאָרישער יידישער לינגוויסטיק (אַן ענטפער אויף אלכסנדר ביידערס (2013) אַרטיקל וועגן דער געשיכטע פון יידיש)", דעם 6טן אויגוסט 2013

הירשע⸗דוד כ″ץ [= קאַץ, הירשע⸗דוד], שאלה⸗תשובהלעךResponsa in Yiddish Linguistics,ח2016


דוב־בער קערלער,

Dov-Ber Kerler, The Origins of Modern Literary Yiddish, Oxford University Press, 1999 (access restricted to Oxford Scholarship Online subscribers)

אַלעקסאַנדר ביידער,

Alexander Beider, "The Birth of Yiddish and the Paradigm of the Rhenish Origin of Ashkenazic Jews", Revue des Études Juives (Paris), 163.1-2 (2004): 193-244 4

Alexander Beider, "Yiddish Proto-Vowels and German Dialects", Journal of Germanic Linguistics (Cambridge, UK) 22.1 (2010): 23-92 (accessible via institutional subscription, or paid private account)l

Alexander Beider, "Reapplying the Language Tree Model to the History of Yiddish", in Journal of Jewish Languages, vol. 1, Brill, 2013(see the rejoinder by Dovid Katz of August 6, 2013)

Alexander Beider, "Unity of the German component of Yiddish: myth or reality?", in International Journal of the Sociology of Language, Issue 226, pp. 101-136, vol. 2014

לאה שעפער,

Lea Schäfer, Sprachliche Imitation: Jiddisch in der deutschsprachigen Literatur (18.-20. Jahrhundert), Language Science Press, 2016Comments