הומאָר און סאטירע

ישראל דאַווידסאָן                                                   Israel Davidson, Parody in Jewish Literature, The Columbia University Press: New York, 1907
דער גרויסער קיבעצער [= דער גרויסער קונדס], אַ זשורנאַל פאַר הומאָר, וויץ און סאַטירע, ניו־יאָרק, 1909

דער מחבל: א הומאריסטיש-סאטיריש וואכענבלאט, וואַרשע, 1936-1919 (אַ טייל אויך דא)

עמנואל אָלשוואַנגער, ראָזשינקעס מיט מאַנדלען, באַזעל: 1920
1920  ,Rosinkess mit Mandlen, aus der Volksliteratur der Ostjuden, gesammelt von Dr Immanuel Olŝvanger, Verlag der Schweizerischer Gesellschaft für Volkskunde: Basel

עמנואל אָלשוואַנגער,רויטע פאמעראנצן ROYTE POMERANTSNשאָקען (שוקן) בוקסניו־יאָרק, 1947.

יודישע וויצען געזאמעלט און בעארבייט פון י. ח. ראבניצקי, מוריה: בערלין, ירושלים אדעס, 1922 (אויך דא)
די אויפלאגע פון 1950, שקלארזקי: ניו-יארק, ערשטער באנד און דער צווייטער באנד.

א[לתר] דרויאנוב [=דרויאנאוו], ספר הבדיחה והחידודהוצאת "אמנות": פראנקפורט א"נ מיין, מוסקבה, אודיסה, 1922 


Comments