מנהגים
אברהם אליעזר הירשאוויץ, ספר מנהגי ישורון (אידישע מנהגים), ווילנע, 1914

מרדכי מונק, ספר מטעמים (אין אידיש), פיעטריקאוו, 1925

Comments