פילם און ווידעאָ

 
 
 


 


פון חורבן ביז צום היימלאנד, טעקסט: חיים גראדע, סוף 1940ער

 ישראלדיקער אַגיטפּראָפּ פילם), 1950,The Tent ,האהל
י
דער טויער איז אפן, (ישראלדיקער אַגיטפּראָפּ פילם), 1959

יידישע פילמען מיט פוילישער איבערזעצונג אויף  דעם יו-טיב קאנאל W Starym Polskim Kinie

שאול און יצחק גאסקינדס קורצע דאקומענטארע פילמען וועגן 
פינף שטעט -- ביאליסטאק (יידיש) , ווארשע (ענגליש), ווילנע (יידיש), לעמבערג (יידיש), קראקע (ענגליש), 1939-1938Comments