پايان نامه مهندسي نفت


 1- متقاضی دريافت پايان نامه لطفا فرم درخواست پايان نامه را پس از تکمیل، به آدرس thesispe@aol.com ايميل نمايد. (به هنگام فرستادن ايميل، علاوه بر فرم تكميل شده، موضوع و فرمت پايان نامه درخواستي وهمچنین شماره تماس خود را نيز در قسمت Subject ايميل خود قيد نماييد) مثال: word - حفاری فروتعادلی - 0912

 2- پس از دريافت ايميل شما، شماره حساب و هزينه مربوط به پايان نامه درخواستي از طريق ايميل و يا پيامك به شما اطلاع رساني خواهد شد. (در صورتي عدم دريافت ايميل حداكثر 6 ساعت پس از درخواست، لطفاً Spam ايميل خود را نيز چك كنيد)

3- پس از واريز هزينه مربوطه، بلافاصله شماره فيش و يا شماره پيگيري را ايميل نماييد.

پرداخت اينترنتي   (دارندگان كارت بانك ملي)

4- پس از تاييد اطلاعات پرداختي شما، حداكثر تا يك ساعت ، پايان نامه درخواستي به شما ايميل خواهد شد.

  *در صورتی که موضوع مورد نظر شما در لیست پایان نامه های این سايت موجود نیست ، با مدیریت تماس بگیرید تا در صورت امکان، نسبت به تهیه و تنظیم پایان نامه درخواستی شما اقدام گردد*