Уеб бизнес и търговия онлайн

Потребителите по презумпция са считани за по-слабата страна в отношенията търговец - клиент. За да разберем обаче поведението на бизнеса, е добре да чуем и неговата гледна точка.

Според доклада „Пречки пред електронната търговия", представен от Меглена Кунева, не само потребителите, но и бизнесът, в лицето на търговците в отделните държави на Европейския съюз /ЕС/, се изправя пред проблеми при онлайн търговията. Най-големи пречки обаче се срещат при интернет търговията, когато трябва да се прекоси една или повече граници и да се влезе в друга държава.


Разходите от раздробяването и разпокъсването на този вид бизнес между отделните държави в ЕС са значителни. Осреднените административни разходи за търговец, желаещ да търгува само в една държава в ЕС, са 5 526 евро. Ако той теши да прескочи границата и да оперира в една или две държави в ЕС, разходите му ще скочат до 9 276 евро. За бизнес, действащ в рамките на 27-те държави на ЕС, административните разходи ще достигнат 70 526 евро!

Невъзможността или нежеланието на търговци и дистрибутори да обслужват клиенти, които се намират извън граница, е една от основните пречки пред електронната търговия. Така например транзакция по интернет може да бъде прекъсната, когато от кредитната карта на клиента стане ясно, че той се намира извън обичайните пазари на доставчика. Някои доставчици дори ограничават достъпа до интернет страницата си на потребители, които се намират извън сферата им на дейност. Това причинява раздробяване и накъсване на общия пазар, до които, както се оказва, потребителите нямат равен достъп.

Повечето търговци обаче имат интернет страници, които се виждат от цял свят, и въпреки това 33% от потребителите твърдят, че им е била отказана доставка, защото са се намирали извън държава на дейност на конкретен търговец.

Защо интернет търговците предпочитат да останат в рамките на една държава?

Основно пазарно правило предполага, че с нарастване на даден сектор той може да засити пазара в една държава. Тогава търговците ще потърсят нови пазари и ще излязат навън. Онлайн търговията обаче среща различни пречки и невинаги следва тази логика.


-        Потенциално по-високи разходи. 63% от анкетираните търговци посочват, че евентуална измама или неплащане от страна на клиента може да оскъпи значително интернет продажбите извън граница.

-        Данъчни пречки. За 62% от анкетираните различните данъчни изисквания в страните членки на ЕС могат да причинят допълнителни разходи за бизнеса.

-        Потребителско законодателство. Допълнителни разходи, според 60% от анкетираните, могат да възникнат и поради различни изисквания на потребителското законодателство в отделните държави.

-        Скъпи процедури при решаване на спорове. 59% от бизнеса мисли, че не си заслужава да се търгува онлайн през граница поради скъпите процедури при евентуални потребителски спорове.

-        Скъпа доставка. Според 57% скъпата доставка на стока извън граница е пречка пред електронната търговия.

-        Трудности при гаранционното обслужване. За 55% от търговците гаранционното обслужване извън граница представлява сериозен проблем.

-        Езикови бариери. Според 45% търговията се оскъпява поради езикови трудности и бариери.

Проблемът се задълбочава допълнително и от различното законодателство в държавите членки на ЕС. Търговците биха били по-склонни да търгуват онлайн през граница, ако има еднакви правила за търговската гаранция, връщането на стока, прекратяването на договора и други. Затова, както и в други сфери на търговските отношения, и тук вече се вижда нуждата от единно европейско законодателство.


Над 680 хиляди българи са пазарували онлайн през изминалата година, сочат данни на националната статистика.

Броят им в сравнение с миналата година се е увеличил с 2,9 процентни пункта, докато за 2012 г. е имало реализирани около 520 хиляди онлайн покупки.

Значително е скочила и стойността на покупките за тази година - 2,2 млрд. лева при реализирани за
миналата година 1,8 млрд. лева от онлайн търговия.

За времето, през което у нас се води статистика за интернет пазаруването, стойността на закупените стоки е нараснала над 4 пъти - 543 млн. лева през 2006 г. и 2,2 млрд. лева през тази година.

Най-често българите са пазарували онлайн дрехи и спортни стоки. 68% от пазарувалите по интернет са закупили такива артикули.

На следващо място се подреждат поръчките, свързани с пътувания или хотелски резервации (33%), стоки за дома (31%) и покупките на билети за различни развлекателни събития (22,5%).

Хората от големите градове най-често са пазарували онлайн през тази година. Над 480 хиляди са реализираните стоки и услуги по интернет.

Според последни данни на Евростат за онлайн търговията в ЕС най-голям дял на онлайн купувачите е регистриран във Великобритания – 82 на сто от потребителите на интернет.

Следват Дания и Швеция, Германия, Люксембург и Финландия.

Най-висок дял от интернет пазаруването е било за дрехи и спортни стоки. Около половината от купувачите в Германия и Великобритания са си купили подобни стоки по електронен път.

В Швеция и Дания около 60% от онлайн потребителите са предпочели да напазаруват места за пътуване или почивка.

Купуването на книги, списания или електронни материали е най-силно разпространено в Люксембург и в Германия.

Най-ниско е потреблението на услугата "Пазарувай онлайн" в Румъния – 11 на сто от потребителите на интернет.

Не са малко и жалбите на европейските потребители срещу онлайн пазаруването.

Мрежата на европейските потребителски центрове ЕСС-Net, която обхваща 28-те страни на ЕС, е регистрирала за миналата година над 31 хиляди жалби за онлайн покупки.

В българската Комисия за защита на потребителите са регистрирани 537 жалби срещу електронни търговци, което е два пъти повече в сравнение с 2010 г. и четири пъти повече от 2009, съобщава БТА.Comments