„Ma attól borzong mindenki, hogy eltűnik a könyv, és helyére lép a képernyő.
Pedig tudomásul kell vennünk, hogy ma már mindnyájan a
komputeristenek kezében vagyunk. Nincs visszaút.”

Határ Győző


A teleház olyan ember-, és társadalom központú újítás, melynek célja a közösség fejlesztése, formálása, ezeken keresztül a településeken élők életminőségének javítása. A Teleház egyben olyan helyszín is, ami lehetőséget biztosít a közösségi programok szervezéséhez, eszközöket és segítséget ad a mindennapi élet ügyeinek elintézéséhez, a közösségi lét színterének kialakításához.

Onga Nagyközség Önkormányzata az „Informatikai, kommunikációs rendszerek fejlesztése” 53-1308-00148-0212 azonosító számú projekt keretében 2004-ben teremtette meg a Teleház működésének alapjait. A SAPARD támogatással megvalósuló projekt keretében közösségi célú informatikai fejlesztésre került sor. A számítás- és irodatechnikai eszközök beszerzésével, Onga honlapjának kialakításával lehetőségünk nyílt olyan szolgáltatások nyújtására, melyek hozzájárulnak a település gazdasági, szellemi és kulturális felfrissüléséhez.

A Magyar Teleház Szövetség 2005. február 25-én adta meg a jogot az Ongai Teleház név használatára.

Hasznos információk: edeak.telehaz.hu

A Teleház céljai a következők:

  • a településen élők kiszolgálása, segítése az informatika adta lehetőségek elsajátításában,
  • a képzetlen felhasználók segítése,
  • az élethosszig tartó tanulás segítése,
  • a munkanélküliek álláskeresésének támogatása,
  • a civil szervezetek működéséhez szükséges informatikai támogatás biztosítása,
  • a mezőgazdasági őstermelők által igényelhető támogatás nyomtatványainak letöltésében való közreműködés.

A Teleház szolgáltatásait igénybevevők köre: folyamatosan változik, mivel egyre több családban található már internet elérés, azonban a nyomtatási és a fénymásolási lehetőséggel élők száma még mindig jelentős. Gépenként naponta 6-10 felhasználó fordul meg, akiknek 50%-a 14 év alatti, 30%-a közép és felsőfokú tanulmányokat végző, 20%-a pedig idősebb korosztálybeli, akik aránya a „Kattints rá Nagyi!” tanfolyam népszerűsége kapcsán növekvő tendenciát mutat. A 2010-re megállapított regisztrációs díj: 1.000 Ft/félév