ประเทศเมียนมาร์

About Myanmar
ธงประจำชาติ

เเผนที่ประเทศเมียนมาร์

ดอกไม้ประจำชาติ

อาหารประจำชาติ

การเเต่งกายประจำชาติข้อมูลประเทศเมียนมาร์
    
    ที่ตั้ง :เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดียบังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน
     เมืองหลวง : กรุงเนปิดอร์

     ประชากร: ประมาณ 55 ล้านคน

     
ดอกไม้ประจำชาติ: ดอกประดู่

    วันชาติ: 4 มกราคม

    วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน: 23 กรกฎาคม 2540

    ภาษาประจำชาติ:ภาษาเมียนมาร์

    ภาษาราชการ:ภาษาเมียนมาร์

    การปกครอง : การปกครองเเบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขเเละหัวหน้ารัฐบาล
     พื้นที่ : 
มีพื้นที่  676,577   ตารางกิโลเมตร

    
สกุลเงิน : จ๊าด  (Kyat)

     ภูมิประเทศ : 
 ประเทศเมียนมาร์มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์     มีภูเขาคากาโบราซีซึ่งสูงเป็นอันดับสองของโลก(สูง 19,296 ฟุต)   กั้นพรมแดนเมียนมาร์กับจีนทางทิศเหนือ ส่วนทางตะวันตก มีเทือกเขายะไข่โยมากั้นระหว่างแคว้นอัสสัมของอินเดียและบังคลาเทศกับพม่า ด้านตะวันออกของประเทศมีที่ราบสูงที่สำคัญ คือที่ราบสูงฉาน(Shan Plateau)   ซึ่งมีความสูงประมาณ 4,000 ถึง6,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล กั้นเมียนมาร์กับจีน ลาว และไทย    นอกจากความสูงแล้ว ที่ราบสูงฉานยังมีขนาดใหญ่มากอีกด้วย โดยกินอาณาเขตถึง 1 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ประเทศพม่าทั้งหมด

 

        ทิศเหนือ        ติดกับจีนเเละทิเบต
        ทิศตะวันตก    ติดกับอินเดียเเละบังกลาเทศ
        ทิศตะวันออก  ติดกับจีน ทิเบต ลาว เเละไทย
        ทิศใต้            ติดกับทะเลอันดามันเเละอ่าวไทย

     ภูมิอากาศ : เเบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน เเละหนาว ซึ่งสภาพอากาศจะเเตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ โดยพื้นที่สูงจะหนาวเย็น พื้นที่ภาคกลางจะเเห้งเเล้งกว่าเเถบชายฝั่งทะเลตอนใต้

     ชนชาติ : มีประชากร
รวมกันทั้งสิ้น 135 ชาติพันธุ์ในจำนวนนี้  มีชนเผ่าพม่ามากที่สุด  คือประมาณ 1 ใน 4 ส่วน   รองลงมาก็คือ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง มอญ และกะฉิ่น ตามลำดับ

     ศาสนา : ศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธ

    อาหารประจำชาติ: หล่าเพ็ด

    ชุดประจำชาติ: หญิง สวมเสื้อข้างในเป็นคอกลม เเละสวมเสื้อนอกเเขนกระบอก ใส่ลองยี (กระโปร่ง) ที่ยาวจรดข้อเท้า มีผ้าคล้องไหล่
                            ชาย สวมเสื้อคอกลมเเขนสั้น ติดกระดุมที่เรียกว่า กุยตั๋ง นุ่งโสร่งลองยี เเละมีผ้าโพกหัว
Comments