Úvod

Ondřej Klípa vystudoval slavistiku (se spec. polština) a etnologii na FF UK (Mgr.) a Mezinárodní teritoriální studia na IMS FSV UK (Bc., Ph.D.). Absolvoval studijní a výzkumné stáže v ČR a v zahraničí. Působil jako vedoucí Rady vlády pro národnostní menšiny a Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny na Úřadě vlády ČR. Pracoval v neziskovém sektoru v obalsti lidských práv a rozvojové pomoci. Vyučuje na Institutu mezinárodních studií FSV UK a na Anglo-Americké Univerzitě v Praze. Od roku 2014 je vědeckým pracovníkem Evropské Univerzity Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou. Ve své práci kombinuje přístupy historiografie, sociologie a politologie. Věnuje se též pedagogické, publicistické (popularizační) a překladatelské činnosti. 


Hlavním odborným zájmem Ondřeje Klípy je problematika nacionalismu, sociální koheze, menšin, etnických konfliktů a migrace ve střední a východní Evropě.     

Výběr z publikací s texty ke stažení a odkazy zde.