4. Ondra SD‎ > ‎

4.6. OndraJoy

OndraJoy je doplnkový modul k OndraSD. Slúži na pripojenie joysticku typu Atari so štandardným 9 pinovým konektorom Canon k počítaču Ondra. V podstate sa jedná len o zapojenie oddeľovača zbernice medzi počítač a joystick, nakoľko Ondra rieši pripojenie sebe vlastným spôsobom, kde je spoločný signál multiplexovaný, pričom štandardom pri Atari joystickoch je práve spoločný signál privedený na zem.

V module je použitý oddeľovač zbernice 74HC(T)365 resp. 367, v ktorom je využitých 5 budičov zbernice, ktoré sú povoľované pôvodným signálom z počítača Ondra. Nová verzia modulu je pripravená na osadenie hodinami reálneho času RTC (SMD).

Modul sa pripája k modulu OndraSD pomocou pinových kolíkov a dutinkových líšt. Po menších úpravách je možné oba moduly vložiť do pôvodnej krabičky.Comments