4. Ondra SD

Ondra-SD je modul pre prenos súborov z SD karty do počítača Ondra. Princíp jeho fungovania je veľmi podobný ako v prípade ROM Card. Po pripojení na konektor počítača sprostredkováva komunikáciu s SD kartou.

Modul je založený na mikroprocesore z rodiny x51, ktorý číta dáta z SD karty a zasiela ich cez sériový port do počítača Ondra.
Hardvér modulu je opäť poňatý minimalisticky. SD karta je pripojená k mikroprocesoru osvedčeným zapojením na zmenu napäťových úrovní, použitý je obvod 74LVX125, ktorý na rozdiel od 74HC125 aj podľa špecifikácie v katalógovom liste toleruje 5V vstupy. Jedna LED dióda signalizuje prenos dát, druhá je ovládaná softvérovo. Vstupno-výstupný port P1 je celý ponechaný na ďalšie využitie. Zapojenie dopĺňa stabilizátor napätia 3,3V pre SD kartu a niekoľko pasívnych súčiastok.

Prvý súbor z SD karty. Ako inak, Jet Pac.

Prototypová verzia Ondra-SD založená na diodovom prevodníku úrovní.

Finálna verzia modulu


Ondra SD vo finálnej úprave.