Vormen van ondernemerschap

Het "soort" ondernemerschap (sociaal-, maatschappelijk-, creatief-, etc) is niet zozeer leidend, maar de context en het ambitieniveau waarop ondernomen wordt is dat wél. Ook al maken we geen wezenlijk onderscheid tussen sociaal ondernemerschap en normaal ondernemerschap, we maken wel onderscheid tussen ondernemerschap in de sociale sector of maatschappelijke sector. Zo kennen we ook ondernemerschap in de kunst, ondernemerschap in de zorg, ondernemerschap in de techniek, etc. De ondernemerschapskwaliteiten zijn in iedere sector in essentie hetzelfde, echter de context waarin de kwaliteiten worden ontwikkeld kan verschillen.

Onderscheid in ambitieniveau:
 • Ambitieniveau A: ambitie is activiteit gericht
  • tijdverdrijf, bijverdienste, passie of levensvervulling
  • denk aan muzikanten, vrijwilligers en part-time ondernemers
 • Ambitieniveau B: ambitie is inkomen gericht
  • voorzien in persoonlijk- of familie-inkomen of onderhouden van "life style"
  • denk aan zelfstandige beroepsbeoefenaren en ambachtslieden (ZZPers),
  • (detail)handel en persoonlijke dienstverlening,
  • zakelijke dienstverlening en aangenomen werk
  • familiebedrijven
 • Ambitinieveau C: ambitie is impact gericht
  • innovators en wereldveroveraars
  • groeibedrijven met grote zakelijke ambities
  • bedrijven met grote maatschappelijke ambities en een substantiële bijdrage aan de creatie van welvaart
  • denk aan Google, Kickstarter, M-pesa etc.
Onderscheid in ontwikkelingsniveaus student/ondernemer:
 • Ontwikkelingsniveau 1: basis
  • ontwikkeling van ondernemende vaardigheden
  • resultataat: toepassing van enkele "start-up management" technieken of 21st century skills
 • Ontwikkelingsniveau 2: gevorderde
  • ontwikkeling van de complete set ondernemende competenties
  • resultaat: toepassing van de competenties om te komen tot een "gevalideerd business design"
 • Ontwikkelingsniveau 3: expert
  • toepassing van ondernemende competenties en ontwikkeling van een ondernemende houding
  • resultaat: toepassing van competenties en houding voor de ontwikkeling en/of uitvoer van een business gebaseerd op een gevalideerd business design.
Onderscheid in ontwikkelingsniveaus onderneming:
 • Ontwikkelingsniveau 1: Focus on Design
  • Customer Discovery
  • Value Proposition
  • Business Design
 • Ontwikkelingsniveau 2: Focus on Revenue
  • Revenue model
  • Cost Structure
  • Income from Sales
 • Ontwikkelingsniveau 3: Focus on Structure
  • Business Model
  • Leadership & Organisational Development
  • Sales & Finance
  • Networks & Partnerships
 • Ontwikkelingsniveau 4: Focus on Expansion
  • Financial Sustainability
  • Scalability & Repeatability
  • Sales and Acquisition 

Leerdoelen:
De leerdoelen van een ondernemerschapsmodule zouden daarom op zijn minst een afbakening moeten bevatten van:
 • de context waarin de ondernemende kwaliteiten ontwikkeld worden;
  • technisch, creatief, gezondheid, maatschappelijk, commercieel, etc.
 • op welke ondernemende kwaliteiten de focus ligt;
 • het ambitieniveau (impact) van de onderneming;
 • het ontwikkelingsniveau dat wordt nagestreefd.