Onderzoek en voorwaarden voor succes bij ondernemerschap

Johan Cruijff zij al; "voetbal is niet ingewikkeld, je moet alleen een paar eenvoudige dingen heel goed kunnen" en hij zij ook; "je gaat het pas zien als je het begrijpt". Deze profetieën zijn zeer toepasselijk op ondernemerschap. Ondernemerschap is niet zozeer ingewikkeld als wel complex. De essentie van ondernemerschap is in 10 minuten uit te leggen, maar je kan een leven lang bezig zijn om het goed onder de knie te krijgen. De vragen zijn eenvoudig, het vinden van antwoorden vergt echter veel vernuft, creativiteit en doorzettingsvermogen. Voor het vinden van antwoorden worden bij het ondernemen vooral heuristische onderzoeksmethoden en abductieve bewijsvoeringen gebruikt.

Voorwaarden voor succes bij ondernemen:

Ondernemers zullen pas succesvol zijn als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:
  • voorwaarde 1: zij kennen hun zakelijke omgeving (arena) door en door;
  • voorwaarde 2: zij begrijpen hun klanten en weten wat hen wakker houdt;
  • voorwaarde 3: zij begrijpen wat hun diensten of hun producten betekenen voor hun klanten;
  • voorwaarde 4: zij weten hoe ze marge moeten maken binnen hun zakelijke omgeving en hoe ze kosten en baten met elkaar in overeenstemming moeten brengen.
Daarom is het ondernemerschapsonderwijs bij Entrepreneurship@HU erg onderzoeksgericht. Enerzijds richt het onderwijs zich op het ontwikkelen van ondernemende kwaliteiten, anderzijds richt het zich op het ontwikkelen van de vier voorwaarden voor succes, zoals hierboven genoemd. Het onderzoek naar de vier voorwaarden voor succes vergt een praktische aanpak en is erg hands-on.

Volgens Daan Andriessen moet er bij onderzoek een afweging gemaakt worden tussen praktische relevantie en methodische grondigheid. Het onderzoek bij ondernemerschapsonderwijs scoort bijzonder hoog op praktische relevantie en is daarmee een goed voorbeeld van toegepast onderzoek.

Verder is het onderzoek dat ondernemers over het algemeen doen (volgens het betoog van Andriessen bij zijn openbare les):
  • gericht op ontwerp en ontwikkeling;
  • waarbij actor en onderzoeker één zijn;
  • het onderzoek is regulatief van aard is;
  • er doorlopend interventies plaats vinden terwijl het onderzoek nog loopt;
  • de interventies vooral gericht zijn op verandering en soms op het verwerven van kennis;
  • het onderzoek voor de situatie/opdrachtgever uitermate relevant is en wat betreft methodische grondigheid bescheiden.
Ċ
Nils de Witte,
17 apr. 2016 06:00