Formuleren stage-opdracht voor StudentsInc

Onderstaand tekstsuggesties die behulpzaam kunnen zijn bij het formuleren van de afstudeeropdracht om af te studenten op het eigen bedrijf.

Omschrijving stagebedrijf:

StudentsInc is onderdeel van de Hogeschool Utrecht. Bij de Hogeschool Utrecht werken meer van 2.600 fte en de omzet is c.a. 300 mln euro. Op de locatie zelf werken 60 mensen, waarvan 10 betaald in een bestuurlijke functie en 50 als deelnemer aan één van de StudentsInc programma's. StudentsInc opereert onafhankelijk van de onderwijsorganisatie en heeft als doel ondernemerschap in Utrecht te stimuleren onder studenten en wetenschappers. StudentsInc doet dat door de ontwikkeling van "State of the Art" ondernemerschapsmodules, door het ontwerpen van product- en business-concepten en het onderzoeken van de haalbaarheid daarvan. Voor het ontwerp- en onderzoekwerk maakt StudentsInc gebruik van afstudeerders van UU en HU. StudentsInc biedt afstudeerders werkruimte en afstudeerbegeleiding, bestaande uit een business coach, een inhoudelijke coach, een pressure cooker programma voor het ontwikkelen van de ondernemende competenties, workshops en intervisie bijeenkomsten. Voor StudentsInc maakt de afstudeerder een business design met haalbaarheidsanalyse en een portfolio met onderzoeksresultaten. De stageperiode wordt afgesloten met een pitch van de student en een inhoudelijke beoordeling van de prestatie door de StudentsInc community.

Aanleiding:

[omschrijf de overwegingen die aan het bedrijfsidee ten grondslag liggen. Besteed aandacht aan de doelgroep, het probleem en jouw oplossing. Positioneer jouw oplossing ten opzichte van bestaande oplossingen en alternatieven. Geef aan hoe jij het verschil wil maken in de wereld en wat de impact is van jouw bedrijf is op sociaal-, ecologisch- en economisch gebied]

Probleembeschrijving:

Het bedrijf [naam bedrijf] heeft als doel [doel bedrijf] en als ambitie om in [aantal jaar] jaar marktleider te worden in het [naam marktsegment] in [naam regio] met [core business bedrijf] voor [soort klanten]. Het bedrijf is/wordt* opgericht in [jaartal oprichting] en er werken [aantal mensen] mensen (gaan [aantal mensen] mensen werken). De organisatie StudentsInc ondersteund nieuwe bedrijven met het realiseren van hun groeiambities. Het bedrijf [naam bedrijf] heeft zich bij StudentsInc aangesloten om ondersteuning te krijgen bij start en groei van de organisatie.

Opdrachtformulering:

De opdracht aan [naam student] vanuit StudentsInc luidt dan ook; maak een op feiten gebaseerd Business Design en een haalbaarheidsanalyse voor het bedrijf [naam bedrijf] waarin het bedrijf in de komende [aantal jaar] jaar kan groeien en de marktleider kan worden op gebied van [core business bedrijf] voor [soort klanten] in [regio]. Het Business Design wordt getoetst op haalbaarheid door onderzoek te doen naar maakbaarheid (technisch), haalbaarheid (financieel) en wenselijkheid (marktvraag) van het concept. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan [vul hier de competenties van de eigen opleiding in].

Onderzoeksontwerp:

Om een op feiten gebaseerd Business Design te ontwikkelen en de haalbaarheid daarvan vast te stellen moet veel onderzoek gedaan worden. Het onderzoek zal in ieder geval ontwerp gericht zijn eniteratief van aard. Naar de keuze van de meest geschikte onderzoeksmethode en de methodologische grondigheid daarvan zal, voorafgaande aan het feitelijke onderzoek, veel aandacht worden besteed. Er zal een gefundeerde afweging gemaakt worden tussen de praktische relevantie van het onderzoek en methodologische grondigheid* daarvan.

*(Andriessen, Daan (2014) Lecture: Praktisch Relevant en Methodologisch Grondig? Dimensies van Onderzoek in het HBO, Utrecht: HU).