Onderwijsvisie HU in veertien ontwerpdimensies

Hogeschool Utrecht heeft in 2015 veertien ontwerpdimensies geformuleerd die zijn opgenomen in haar Visie op Onderwijs. HU heeft bepaald dat goed onderwijs voldoet aan de genoemde veertien dimensies.