Afstuderen op het eigen bedrijf bij StudentsInc (AOEB 2.0)

Afstuderen Op Eigen Bedrijf (AOEB) is een programma van Hogeschool Utrecht dat wordt uitgevoerd door Entrepreneurship@HU. Studenten van de opleidingen die afstuderen op eigen bedrijf toestaan lopen hun afstudeerstage bij StudentsInc (dus niet bij hun eigen bedrijf). Afhankelijk van de situatie krijgt de student een ontwerpopdracht voor een nieuw bedrijf of de ontwerpopdracht voor een groeipad van een bestaand bedrijf. Het op te leveren beroepsproduct is altijd een "gevalideerd bedrijfsontwerp", al dan niet voorzien van een haalbaarheidsanalyse op technisch-, financieel- en gebruikersgebied. In alle gevallen krijgt de student dus een ontwerpopdracht, die in co-creatie tussen de opleiding, de student en StudentsInc tot stand komt. Bij StudentsInc wordt de student zowel op de inhoud als op de onderzoeksmethodologie begeleid en krijgt de gelegenheid om relevante onderwijsprogramma's te doorlopen (Pressure Cooker).

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan stroomlijning van het AOEB afstudeerproces. Er loopt een pilot met een aantal opleidingen, waarbij de deelnemers aan het programma volgens een "eigen" protocol afstuderen. Hier volgen de uitgangspunten van dat protocol.

Afstuderen op eigen bedrijf is niet makkelijk, de afstudeerder moet zowel een scriptie schrijven, als een business design maken en een eigen bedrijf opzetten en dat allemaal op eigen kracht. Het proces waar de afstudeerder in stapt kenmerkt zich aan het begin door veel verwarring en frustratie (waar moet je beginnen als je je eigen droom wil waarmaken?). De afstudeerder wordt wel gecoached, maar je moet toch het meeste werk zelf doen. De afstudeerder maakt eigen planningen, stelt zelf prioriteiten en zorgt er zelf voor dat zowel de opleiding, de klanten als StudentsInc tevreden zijn over de prestaties. Natuurlijk kunnen er vragen gesteld worden en wordt de afstudeerder geholpen als dat nodig is, maar daar moeten ze zelf om vragen. AOEB doet dus een groot beroep op de zelfstandigheid, het lerend vermogen en het doorzettingsvermogen van de afstudeerder. 


De procedure voor Afstuderen op het Eigen Bedrijf bij StudentsInc is als volgt:
  • Als je opleiding meedoet aan het programma AOEB 2.0 kan je een afstudeervoorstel indienen om af te studeren op je eigen bedrijf bij StudentsInc;
  • Je gaat eerst bij StudentsInc lang voor een intakegesprek en om afspraken te maken over de aard en het ambitieniveau van je ontwerpopdracht;
  • Zowel je opleiding als StudentsInc toetsen het afstudeervoorstel op kwaliteit en niveau.
  • Als zowel je opleiding als StudentsInc akkoord zijn met je afstudeervoorstel, krijg je van zowel je opleiding als StudentsInc een begeleider aangewezen en worden je examinatoren benoemd (die verstand hebben van ondernemerschap)
  • Je schrijft geen scriptie, maar je maakt een "Business Design", bouwt een portfolio op en geeft een "pitch", die zowel door je begeleider van StudentsInc als door de examinatoren van je eigen opleiding beoordeeld worden.