Ondernemen en ondernemerschap

Ondernemerschap en ondernemendheid zijn containerbegrippen waar veel kwaliteiten onder vallen. Op deze plaats zullen we een poging wagen meer duidelijkheid te verschaffen over wat Entrepreneurship@HU verstaat onder die begrippen.

Ondernemerschap = vakmanschap:

Het onderscheid tussen ondernemerschap en ondernemendheid is niet zo duidelijk. Bij Entrepreneurship@HU zien ondernemerschap graag als een vak, een vak dat je kan leren en een vak dat te zien is als een set van ondernemende kwaliteiten. Deze ondernemende kwaliteiten zijn voor een ondernemer onontbeerlijk. Voor zelfstandigen, professionals en werknemers zijn deze kwaliteiten bijzonder handig. 

Als voorbeeld; uit de eerste resultaten van het onderzoek dat Stichting Jong Ondernemen heeft laten uitvoeren door TU/e (Sharon Dolmans c.s., 2015) naar de cohorten die 10 jaar geleden het programma van Jong Ondernemen hebben gevolgd, mag geconcludeerd worden dat de invloed van het programma op het zelfstandig ondernemerschap van de deelnemers erg klein is, maar dat de "employability" van de deelnemers sterk is toegenomen. Ze hadden eerder een baan, vaker een baan en een baan op hoger niveau. Ondernemerschap gaat dus niet zozeer over het starten van een eigen bedrijf, maar over het verwerven van ondernemende kwaliteiten.

Harde voorwaarden om ondernemer genoemd te worden:
    • werken onder eigen regie
    • werken voor eigen rekening en risico
Een ondernemer heeft geen opdrachtgever, maar klanten. Een ondernemer is per definitie zelf opdrachtgever. Dat is voor onderwijsdoeleinden bijzonder belangrijk. Het bepaalt het perspectief van waaruit de student ondernemerschap opereert, dus werken met opdrachtgevers is minder effectief, wel kunnen er (maatschappelijke) problemen worden aangedragen die "ondernemend" moeten worden opgelost. Ondernemers kunnen niemand anders de schuld geven van hun falen. Mensen die niet werken onder eigen regie of niet werken voor eigen rekening en risico, kunnen wel ondernemend zijn, maar zijn geen ondernemer. De ondernemende competenties voor de ondernemende werknemer zijn gelijk aan de ondernemende competenties voor entrepreneur.