Prof. Dr. Önder ALTUNTAŞ

Eskisehir Technical University, Faculty of Aeronautics and Astronautics

(Eskişehir Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

2 Eylul Campus, 26470, Eskisehir, TURKEYE-mails: oaltuntas@eskisehir.edu.tr; onderaltuntas@gmail.com Academic Info: https://akademik.eskisehir.edu.tr/oaltuntas http://orcid.org/0000-0001-9271-1309


Publications (Yayınlar)

Yayınlanmış Makale ve Kitaplar hakkında bilgiler.

Courses (Dersler)

Termodinamik Dersi konu anlatımı ve problem çözümleri.

Syllabus (Ders Programı)

Editor

(Editörlükler)


Topical Collection "Aviation Sustainability"

in Aerospace (MDPI)