Roger Markussen, Møglestu videregående skole

lagt inn 17. mai 2011, 13:10 av Roger Markussen   [ oppdatert 18. mai 2011, 23:59 ]
Intro
Jeg er realfagslærer på Møglestu VGS i Lillesand. Jeg underviser i matematikk, fysikk og naturfag. 
Jeg har testet ut omvendt undervisning i matematikk 1P (studspes) og matematikk 1YP (helse og sosialfag) siden februar 2011. Det er 16 elever i 1P-klassen, mens 1YP er en liten gruppe med 8 elever.
Jeg bruker Sinus 1P som lærebok i begge klassene (Sinus 1YP i den lille gruppa).
Frem til nå har jeg laget videoer for hvert delkapittel i boka. Jeg har spilt inn eksemplene i hvert av delkapitlene fra læreboka som separate videoer. Cappelen likte ikke at jeg brukte deres materialet i videoer som ligger fritt på nettet. Dersom det er andre forlag som godtar at jeg bruker deres lærebok vil det være veldig aktuelt å bytte læreverk. Jeg tror dette gir en ryddig og god struktur for elevene. Alternativet til dette blir å bruke NDLA som utgangspunkt for videoene og eksemplene (men med lærebok i tillegg).

Hvordan lager jeg videoene?
Jeg forbereder det jeg skal presentere i SMART notebook, og bruker Camtasia studio til å ta opp skjermen (Jeg tar opp i 960*640). Siden jeg bare tar opp på en del av skjermen kan jeg ha objekter klare rundt omkring på skjermen, og dra de inn når jeg trenger de. Jeg bruker et webkamera samtidig som jeg spiller inn, slik at jeg dukker opp i et lite rektangel nede til høyre. Dette er slik at elevene skal få mer følelse av at det er meg som snakker. Jeg redigerer som regel ikke videosnutten i etterkant, noe som gjør at videoen ofte blir ganske "upolert". Jeg prøver å holde videoene ganske korte - helst under 7 - 8 minutter. Som jeg nevnte over så lager jeg separate videoer for teorien og hvert eksempel. Jeg bruker Youtube til å legge ut videoene mine.

Hvordan bruker vi omvendt undervisning i praksis? 
Jeg publiserer videoene på Youtube, men elevene forholder seg til en nettside hvor videoene er organisert på en oversiktlig måte (Se eksempel her).
På den samme nettsiden har jeg også lenker til oppgavesett tilhørende hvert delkapittel (eksempel her). 
Hjemmearbeidet som elevene har fra gang til gang er å se videogjennomgangen av neste delkapittel. Jeg har fokus på at eleven må reflektere over gjennomgangen for å få utbytte, derfor må alle elevene levere en videorefleksjon før starten på neste time. Denne refleksjonen leveres som et digitalt skjema (Google skjema), her kan du se hvordan skjemaet kan se ut. Dersom en elev ikke har levert dette skjemaet innen 10 minutter før neste time starter gjelder dette som "ikke gjort lekse". Jeg synes denne skjemainnleveringen er en genial måte å få oversikt over hvordan klassen har klart å absorbere stoffet. Jeg har en idè om hvilke elever jeg skal konsentrere meg om først når timen starter. 

Når vi starter timene starter elevene å jobbe med det stoffet de har forberedt seg på hjemme (Elevene har ikke alltid jobbet like raskt, så noen ligger en del videoer foran noen andre). Jeg tar en runde å snakker med hver elev for å høre om hvordan det går. Her bruker jeg refleksjonsskjemaet som utgangspunkt. Elevene jobber med oppgavesettet mens jeg går rundt.

Erfaringer og tilbakemeldinger
Erfaringene jeg har gjort meg frem til nå har vært veldig positive. Samtlige elever ville valgt denne undervisningsformen om de fikk bestemme. Jeg har derfor bestemt meg for å kjøre dette for fullt i en eller to klasser til neste år. 
Elevene får helt klart gjort mange flere oppgaver til hvert delkapittel i forhold til tidligere. I matematikk er det stor sammenheng mellom antall oppgaver elever gjør, og hvor mye matematikk de lærer. 
Det er roligere i klassen nå fordi alle har oppgaver de kan jobbe med, noen velger å bruke øreklokker for å se eksempler på nytt før de spør om hjelp (Jeg har noen ganger satt som krav at de skal se et videoeksempel før de spør om hjelp).
Alle elevene vet før de kommer til timen hva som skal skje. De er ekstremt mye raskere igang med arbeidet nå. Vi får faktisk tid til å gjøre ganske mye på en enkelttime!
Elevene har gitt veldig gode tilbakemeldinger på strukturen. Det er noen som ønsker litt mer diskusjon rundt sentrale temaer i timen (dette tror jeg det er viktig å tilrette for å få til!).
Jeg skal endre på noe i forhold til årets struktur.
 1. Videoene skal være basert på generelle emner istedenfor delkapitler i boka.
 2. Etter at jeg leste denne artikkelen skal jeg ta bort det lille rektangelet av meg selv nede i hjørnet.
 3. Jeg skal gi elevene 2 eller 3 kontrollspørsmål til hver video som de skal besvare i refleksjonsskjemaet. Det var noen ganger eleven selv mente han hadde forstått temaet, men det viste seg å være ganske misforstått. Håper kontrollspm kan hjelpe.
 4. Jeg skal ha større fokus på organisert variasjon i timene
        - Det blir rett og slett for kjedelig å bruke alle undervisningstimene til oppgaveregning
        - Vi får veldig god tid til å variere undervisningen når elevene ser teoripresentasjonen på forhånd.
        - Med jevne mellomrom skal elevene jobbe med en større åpen oppgave på forhånd. Vi skal bruke undervisningstimene til diskusjon og gjennomgang av oppgaven. Oppgaveløsningen blir spilt inn som en videofil slik at elever som hadde vanskeligheter med å følge argumentene i timen får mulighet til å gå gjennom dette hjemme. Alle skal levere løsning på oppgaven til neste gang.
        - Skal prøve å legge opp til noen flere småtester der elever kan finne ut om de er klare til å ta fatt på neste kapittel eller ikke.

Lenker til mine ressurser
 - Nettside for elevene (denne skal bli mye bedre til neste år)
 - En presentasjon av omvendt undervisning jeg har gjort (denne kommer i ny versjon i løpet av sommeren)

Jeg er veldig interessert i erfaringer og kommentarer fra andre. Jeg har klokketro på at omvendt undervisning gjør mine timer bedre og at samarbeid er kjempeviktig for utvikling.
Min epost adresse er roger.markussen{at}gmail.com 
Comments