Erfaring fra lærere

Johannes Leiknes Nag

lagt inn 30. aug. 2012, 23:29 av Roger Markussen

Jeg underviser på Vardafjell vgs - VG3 studieforberedende. Jeg bruker omvendt undervisning i programfaget IT2.
Det er Screen-O-Matic som blir brukt for å lage videoene. Min Youtube kanal er http://youtube.com/user/it2vardafjell
Videolekse med googleskjema - i timene gjør vi oppgaver (hands-on, i dette faget lærer vi programmering). Strukturerer med mange innleveringer og bruk av planleggeren/kompetansemål i itslearning.
Har ikke så omfattende erfaringer ennå, men omtrent alle elevene er sikre på at de kommer til å få bedre oppfølging av læreren og bedre karakter i faget enn om vi hadde hatt vanlig undervisning.

Jeg har en ressursside på facebook: http://facebook.com/vardaIT2 - men primært bruker jeg jo itslearning hvor youtube og googleskjema blir embedded i notater, oppslagene derfra kjøres via http://dlvr.it/ til facebooksiden.

Johannes Leiknes Nag

Tom Jarle Christiansen

lagt inn 15. jun. 2011, 12:58 av Tom Jarle Christiansen   [ oppdatert 15. jun. 2011, 13:17 ]

Intro
Jeg er realfagslærer med hovedfag i fysikk, og jobber på Bamble VGS i Telemark. Jeg underviser i fysikk, matematikk og informasjonsteknologi. I tillegg er jeg IKT-pilot ved skolen, og jobber med pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Jeg har drevet med videoproduksjon i undervisningen en stund, men det har ikke vært organisert og satt i et større system. Tilbakemeldingene fra elevene har utelukkende vært positive. Neste år håper jeg å kjøre “flipped” i ett eller to kurs. Sannsynligvis matematikk 1T/1P, og eventuelt  2P.

Videoproduksjon
Jeg har eksperimentert litt med ulike programmer og plattformer, men har til slutt endt opp med Camstasia som opptaksprogramvare, og YouTube som publiseringskanal. Når det gjelder måten å legge frem stoff på, så avhenger det litt av tema. Noen videoer er rene skjermopptak med pek-og-klikk-gjennomgang av ulike programmer eller systemer. I andre videoer, som tar for seg fysikk og matematikk, har jeg brukt en WaCom Bamboo skriveplate, og prøvd å lage noen videoer “Khan-style”. Etter litt tilvenning syntes jeg dette var en god løsning, men jeg er fortsatt litt søkende etter den “perfekte” formidlingsmetodikken i videoer med tema fra matematikk og fysikk  (...hvis den finnes da...).

Læremiddel og oppgaver
I matematikk har vi i de siste åra brukt læreverket Sinus på vår skole. Dette har fungert veldig bra, men til neste år vurderer jeg å bruke NDLA i 1T/1P, bl.a. på grunn av opphavsrettighetsproblematikk. Når det gjelder oppgaveløsing, skal jeg i år for første gang prøve ut Kikora, noe som kan bli spennende.

Opplegg
Jeg ser absolutte fordeler med “flipped”-modellen, Spesielt med tanke på å effektivisere tiden i klasserommet for hver enkelt, i tillegg får man også mulighetene for å differensiere undervisningen slik at alle elever opplever læringstrykk uansett nivå man måtte være på. Kombinasjonen av video og gode oppgavebanker tror jeg kan fungere bra her. Jeg er også litt i tenkeboksen på hvordan jeg skal designe årsplanen, men jeg må si at site-løsningen til Roger er utrolig bra.

Lenker:
Min YouTube-kanal

Elisabeth Engum, Bjørgvin vgs - Bergen

lagt inn 18. mai 2011, 10:49 av Elisabeth Engum   [ oppdatert 19. mai 2011, 04:23 ]

Intro

Jeg er lektor i matematikk, geofag og fysikk og underviser i år i Matematikk R1 og Geofag 1. Ved siden av å undervise er jeg inneværende skoleår (2010/11) også realfagskoordinator og superbruker ved skolen - samt at jeg har et deltidsengasjement ved Naturfagsenteret som geonettverkskoordinator.

Om omvendt undervisning

Jeg startet opp med omvendt undervisning i april 2011, innenfor temaet Geometri i Matematikk R1. Neste skoleår kommer jeg til å fortsette med Omvendt undervisning i Matematikk R2, og muligens en Vg1-klasse i matematikk.

Videoproduksjon

Jeg bruker http://www.screencast-o-matic.com/ til å ta opp skjermvideoer. Jeg har sålangt ikke brukt webkamera, og vet ikke om det er nødvendig. Dette er noe jeg vurderer å teste ut ved en senere anledning. Når jeg lager videoene, har jeg en todeling i forhold til innhold. Halvparten av videoene jeg lager er "teorigjennomgang", mens den andre halvdelen er eksempeloppgaver. Jeg har valgt å ikke knytte noen av videoene spesielt til ett læreverk, da jeg frykter både opphavsrettighetsproblematikk, samt at jeg ønsker muligheten til å bruke videoene uavhengig av hvilke læreverk man har tilgjengelig. Jeg vurderer derfor å bruke oppgavesamlingen fra NDLA da disse ligger ute med CC-lisens.
Jeg har testet ut ulike videotjenere, og har endt opp med å legge ut videoene på YouTube. Fordelen med YT er at elevene kan se videoene på alle OS + på mobilapps. (Jeg liker tanken på at de kan gjøre matematikkleksen på bussen på vei til skolen!)

Struktur

Foreløbig har vi (jeg og elevene) ikke kommet helt i gjenge når det gjelder lekser og tilbakemeldinger. Dette henger sammen med at jeg ikke fikk introdusert metoden til elevene skikkelig før vi var i gang, samt at jeg havnet litt bakpå i videoproduksjon slik at disse ikke var klar i god nok tid til at jeg kunne forvente at elevene hadde fått sett videoene til timen startet. Dette betyr sålangt at mine elever har brukt mye tid på å se videoer i timene, men det har ikke vært et stort problem, da jeg likevel føler at elevene tenker matematikk i timene enn tidligere. Jeg har derimot planer om å ha tydeligere struktur neste skoleår :-)

Erfaringer

Positivt:

 • Jeg må være mer strukturert i hvordan jeg legger frem stoffet
 • Elever som "venter på hjelp" i timene ser videoer i mellomtiden, og tenker derfor fortsatt matematikk i stedet for å "slå av"
 • Elever sier selv at de har stor glede av å kunne trykke pause, se om igjen, spole tilbake - og se videoen når det passer dem - og ikke minst som repetisjon frem mot prøver
 • Forrige punkt = tilrettelagt undervisning
 • Elever som har vært vekke fra undervisning kan lettere "ta seg inn igjen"
 • Det er gøy - jeg blir giret av elevenes positive tilbakemeldinger!

Negativt:

 • Det tar tid å lage videoer!
 • Jeg har enda ikke funnet den gode strukturen for klasseromssamtalen med omvendt undervisning sålenge elevene ikke (har fått sjanse til å) ha sett videoen før timene begynner. Her har jeg fortsatt en vei å gå

Ressurser:

Geometri R1 nettsted

Bjørn Ove Thue, Møglestu vgs

lagt inn 17. mai 2011, 23:41 av Bjørn Ove Seland Thue   [ oppdatert 18. mai 2011, 00:24 ]

Intro
Jeg er realfagslærer på Møglestu VGS i Lillesand. Jeg underviser i matematikk, fysikk, naturfag og medier og kommunikasjon.
Jeg har testet ut en lett variant av omvendt undervisning i matematikk 1P (studspes) og medier og kommunikasjon (1MK og 2MK). Det er 15 elever i 1P-klassen, mens medier og kommunikasjon er fire klasser med ca 15 elever i hver gruppe.

Jeg bruker Sinus 1P som lærebok, og kjører uten lærebok på medier og kommunikasjon.


Hvordan lager jeg videoene?
Jeg forbereder det jeg skal presentere i Microsoft OneNote, og bruker Camtasia studio til å ta opp skjermen (Jeg tar opp i 640*480 eller 480*320) fordi disse formatene gir små filer og passer til smart-telefoner. Dersom jeg skal ha inn kompliserte tabeller, formler, figurer eller liknende, har jeg disse liggende klare på forhånd i et annet dokument. Da kan jeg bruke klipp-og-lim for å få inn elementene fort, men stort sett skriver jeg inn all tekst der og da. Hele poenget er å senke hastigheten nok til at eleven kan få med seg hver del av stoffet. Jeg bruker et webkamera samtidig som jeg spiller inn, slik at jeg dukker opp i et lite rektangel nede til høyre. Dette er slik at elevene skal få mer følelse av at det er meg som snakker. Elevene gir tilbakemelding på at dette faktisk gjør en forskjell for dem, selv om bildet i seg selv ikke gir mer kunnskap Jeg redigerer som regel ikke videosnutten i etterkant, noe som gjør at videoen ofte blir ganske "upolert". Jeg prøver å holde videoene ganske korte - helst under 10 minutter. Jeg laster videoene opp på et eget nettsted slik at elevene har både viktige beskjeder, lekser og video på ett sted.


Hvordan bruker vi omvendt undervisning i praksis?
Strengt tatt har jeg ikke kjørt omvendt undervisning dette året. Jeg lot matematikkelevene velge modell, og de valgte en modell der jeg tar teorien på tavla, men at eksemplene ligger som video. Tanken var at elever som klarer å regne oppgaver uten å se eksempler kan gjøre det, mens de som vet med seg selv at de må se eksempler, kan se dem en eller flere ganger før de begynner å jobbe. Andre elever kan igjen begynne på oppgavene og oppdage at de ikke klarer det. De kan da se gjennom et eksempel og prøve igjen.


På medier og kommunikasjon har jeg valgt en litt annen modell. Her har jeg bare spilt inn en rekke med opplæringsvideoer for de vanligste problemene elevene støter på. Når elevene så skal jobbe med et emne og de for eksempel trenger å repetere hvordan de lager en animasjon, kan de se opplæringsvideoen i stedet for å få meg til å vise "hele pakka" en gang til.


Erfaringer og tilbakemeldinger
Erfaringene jeg har gjort meg frem til nå har stort sett vært positive, men ikke så positiver som erfaringene til Roger (se under). Selv innser jeg at modellen elevene valgte ikke var god, og jeg burde ikke tillatt å kjøre den i den formen vi valgte. Resultatet har i alt for stor grad blitt at elevene bare begynner på oppgavene uten å se noen av eksemplene. Når de står fast, vil de heller spørre meg enn å se gjennom et eksempel. Dermed blir videoene for mange elever liggende ubrukt. Det ville nok derfor vært en mye bedre løsning at videoene skal sees hjemme og ikke i klasserommet der det likevel er en lærer som kan forklare problemet. Jeg vil helt klart gjøre dette annerledes neste år. Kanskje har prosjektet for min del vært mest vellykket nå i repetisjon-til-eksamensfasen der elevene jobber litt på kryss og tvers og innser at de må lære seg ulike emner bedre. De kan da styre dette helt selv.


På medier og kommunikasjon har tilbakemeldingene vært svært positive. De elsker å hente frem en video og se den i sitt tempo - gjerne ha den på pause og kjøre en og en bit etterhvert som de gjør sitt eget arbeid ved siden av.


Lenker til mine ressurser


Roger Markussen, Møglestu videregående skole

lagt inn 17. mai 2011, 13:10 av Roger Markussen   [ oppdatert 18. mai 2011, 23:59 ]

Intro
Jeg er realfagslærer på Møglestu VGS i Lillesand. Jeg underviser i matematikk, fysikk og naturfag. 
Jeg har testet ut omvendt undervisning i matematikk 1P (studspes) og matematikk 1YP (helse og sosialfag) siden februar 2011. Det er 16 elever i 1P-klassen, mens 1YP er en liten gruppe med 8 elever.
Jeg bruker Sinus 1P som lærebok i begge klassene (Sinus 1YP i den lille gruppa).
Frem til nå har jeg laget videoer for hvert delkapittel i boka. Jeg har spilt inn eksemplene i hvert av delkapitlene fra læreboka som separate videoer. Cappelen likte ikke at jeg brukte deres materialet i videoer som ligger fritt på nettet. Dersom det er andre forlag som godtar at jeg bruker deres lærebok vil det være veldig aktuelt å bytte læreverk. Jeg tror dette gir en ryddig og god struktur for elevene. Alternativet til dette blir å bruke NDLA som utgangspunkt for videoene og eksemplene (men med lærebok i tillegg).

Hvordan lager jeg videoene?
Jeg forbereder det jeg skal presentere i SMART notebook, og bruker Camtasia studio til å ta opp skjermen (Jeg tar opp i 960*640). Siden jeg bare tar opp på en del av skjermen kan jeg ha objekter klare rundt omkring på skjermen, og dra de inn når jeg trenger de. Jeg bruker et webkamera samtidig som jeg spiller inn, slik at jeg dukker opp i et lite rektangel nede til høyre. Dette er slik at elevene skal få mer følelse av at det er meg som snakker. Jeg redigerer som regel ikke videosnutten i etterkant, noe som gjør at videoen ofte blir ganske "upolert". Jeg prøver å holde videoene ganske korte - helst under 7 - 8 minutter. Som jeg nevnte over så lager jeg separate videoer for teorien og hvert eksempel. Jeg bruker Youtube til å legge ut videoene mine.

Hvordan bruker vi omvendt undervisning i praksis? 
Jeg publiserer videoene på Youtube, men elevene forholder seg til en nettside hvor videoene er organisert på en oversiktlig måte (Se eksempel her).
På den samme nettsiden har jeg også lenker til oppgavesett tilhørende hvert delkapittel (eksempel her). 
Hjemmearbeidet som elevene har fra gang til gang er å se videogjennomgangen av neste delkapittel. Jeg har fokus på at eleven må reflektere over gjennomgangen for å få utbytte, derfor må alle elevene levere en videorefleksjon før starten på neste time. Denne refleksjonen leveres som et digitalt skjema (Google skjema), her kan du se hvordan skjemaet kan se ut. Dersom en elev ikke har levert dette skjemaet innen 10 minutter før neste time starter gjelder dette som "ikke gjort lekse". Jeg synes denne skjemainnleveringen er en genial måte å få oversikt over hvordan klassen har klart å absorbere stoffet. Jeg har en idè om hvilke elever jeg skal konsentrere meg om først når timen starter. 

Når vi starter timene starter elevene å jobbe med det stoffet de har forberedt seg på hjemme (Elevene har ikke alltid jobbet like raskt, så noen ligger en del videoer foran noen andre). Jeg tar en runde å snakker med hver elev for å høre om hvordan det går. Her bruker jeg refleksjonsskjemaet som utgangspunkt. Elevene jobber med oppgavesettet mens jeg går rundt.

Erfaringer og tilbakemeldinger
Erfaringene jeg har gjort meg frem til nå har vært veldig positive. Samtlige elever ville valgt denne undervisningsformen om de fikk bestemme. Jeg har derfor bestemt meg for å kjøre dette for fullt i en eller to klasser til neste år. 
Elevene får helt klart gjort mange flere oppgaver til hvert delkapittel i forhold til tidligere. I matematikk er det stor sammenheng mellom antall oppgaver elever gjør, og hvor mye matematikk de lærer. 
Det er roligere i klassen nå fordi alle har oppgaver de kan jobbe med, noen velger å bruke øreklokker for å se eksempler på nytt før de spør om hjelp (Jeg har noen ganger satt som krav at de skal se et videoeksempel før de spør om hjelp).
Alle elevene vet før de kommer til timen hva som skal skje. De er ekstremt mye raskere igang med arbeidet nå. Vi får faktisk tid til å gjøre ganske mye på en enkelttime!
Elevene har gitt veldig gode tilbakemeldinger på strukturen. Det er noen som ønsker litt mer diskusjon rundt sentrale temaer i timen (dette tror jeg det er viktig å tilrette for å få til!).
Jeg skal endre på noe i forhold til årets struktur.
 1. Videoene skal være basert på generelle emner istedenfor delkapitler i boka.
 2. Etter at jeg leste denne artikkelen skal jeg ta bort det lille rektangelet av meg selv nede i hjørnet.
 3. Jeg skal gi elevene 2 eller 3 kontrollspørsmål til hver video som de skal besvare i refleksjonsskjemaet. Det var noen ganger eleven selv mente han hadde forstått temaet, men det viste seg å være ganske misforstått. Håper kontrollspm kan hjelpe.
 4. Jeg skal ha større fokus på organisert variasjon i timene
        - Det blir rett og slett for kjedelig å bruke alle undervisningstimene til oppgaveregning
        - Vi får veldig god tid til å variere undervisningen når elevene ser teoripresentasjonen på forhånd.
        - Med jevne mellomrom skal elevene jobbe med en større åpen oppgave på forhånd. Vi skal bruke undervisningstimene til diskusjon og gjennomgang av oppgaven. Oppgaveløsningen blir spilt inn som en videofil slik at elever som hadde vanskeligheter med å følge argumentene i timen får mulighet til å gå gjennom dette hjemme. Alle skal levere løsning på oppgaven til neste gang.
        - Skal prøve å legge opp til noen flere småtester der elever kan finne ut om de er klare til å ta fatt på neste kapittel eller ikke.

Lenker til mine ressurser
 - Nettside for elevene (denne skal bli mye bedre til neste år)
 - En presentasjon av omvendt undervisning jeg har gjort (denne kommer i ny versjon i løpet av sommeren)

Jeg er veldig interessert i erfaringer og kommentarer fra andre. Jeg har klokketro på at omvendt undervisning gjør mine timer bedre og at samarbeid er kjempeviktig for utvikling.
Min epost adresse er roger.markussen{at}gmail.com 

Presentasjon av lærere

lagt inn 12. mai 2011, 15:14 av Roger Markussen   [ oppdatert 12. mai 2011, 15:25 ]

Målet med denne siden er at flere norske lærere som prøver ut omvendt undervisning skal presentere seg og dele noen viktige erfaringer fra undervisningen.
Punkter som kan være fint å få med er:
 • Hvilken skole og klassetrinn du underviser
 • I hvilke fag du bruker omvendt undervisning
 • Hvordan du lager og presenterer videoene dine
 • Hvilken struktur har du i forhold til lekser, tilbakemeldinger fra elevene, tidsbruk i timene, osv
 • Erfaringer (både gode og dårlige) i forbindelse med omvendt undervisning
  • Veldig interessant om det kan komme frem erfaringer fra elever
 • Lenker til ressurser i forbindelse med din undervisning

1-6 of 6

Comments