Strona główna‎ > ‎

Biuletyny 2014 r
 

 
 

                                      POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

                                                                     http//ombydgoszcz.pttk.pl

adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

       Konto: 56 1540 1027 2102 7501 8285 0001

 

                       


Oddziałowy biuletyn                                             Nr .: 3/2014                                                             Bydgoszcz dn. 04.11.2014r.

 

1. W pierwsze poniedziałki kwietnia, maja i czerwca oraz września i października na swych comiesięcznych zebraniach Zarząd w dość niekompletnym składzie i bez Komisji Rewizyjnej dyskutował nad szeregiem mniejszej wagi spraw.

2. W sprawie naszego e-funkcjonowania poza odzyskaniem haseł nic nie ruszyło dalej z miejsca, a w szczególności skrzynka pocztowa. Tylko ilość polubień na "f" przybywa.

3. W wyniku konkursów Marszałka i Prezydenta oraz Burmistrza pozyskaliśmy środki finansowe. W większości są już wydane. Trwa rozliczanie i sprawozdawanie.

4. Skąpo wpływają wnioski o odznaczenia organizacyjne, resortowe lub państwowe. Mimo to były wręczone krzyże i medale, głównie dla działaczy "turkola" (60-lecie). Są nowe wnioski z "torpeda". W przyszłym roku wypada świętować 95 rocznicę powstania naszego poprzednika - Oddziału Bydgoskie Pol. Tow. Krajoznawczego oraz 50 Zimową Brdę.

5. Do dnia 23 listopada należy nadesłać mailowo na womaja@op.pl lub w inny sposób dostarczyć kalendarz imprez na 2015 rok zawierający przynajmniej te imprezy, które są otwarte dla wszystkich lub można będzie wystąpić o ich dofinansowanie. W załączeniu tegoroczny kalendarz Oddziału w celu ułatwienia sobie pracy przez poprawienie tj przerobienie daty na przeszłoroczną i numeru kolejnej imprezy odbywającej się cyklicznie - wskazane zastosowanie przy zmianach kursywy lub koloru.

6. Nikt nie przejawił chęci do dalszych starań o bezpłatne użyczenie jakiegoś lokalu na siedzibę i dlatego pozostało odnowienie jeszcze przed goszczeniem Sejmiku Prezesów już ponad 10 lat dzierżawionej sutereny.

7. ZG przesłał materiały nt sprawozdań statystycznych i składek w 2015 roku.. Druki i ksera uchwał i zarządzeń do pobrania lub samodzielnie na stronie ZG. Przyjęto uchwałę utrzymującą wysokość składek pozostających w dyspozycji Zarządu. Zwrot sprawozdań statystycznych TK-K do 5 stycznia 2015 roku.

8.  Następne zebranie Zarządu w poniedziałek 1 grudnia 2014 roku o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15. W planie cd pozbywania się zbędnych składników majątku (konieczne są dalsze likwidacje) i ostateczne rozwiązanie problemu z MKT Mechanik. Przez cały rok mimo ponawiania dyskusji nie podjęto decyzji co zrobić z niepełnosprawnym lub przestarzałym sprzętem audio-video oraz rzutnikami slajdów, urządzeniem wielofunkcyjnym i ponad 10-letnimi namiotami, materacami, wydawnictwami itp

        Z turystycznym pozdrowieniem                 Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy         Wojciech Jagła 
                                             POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

                                                                     http//ombydgoszcz.pttk.pl

adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

       Konto: 56 1540 1027 2102 7501 8285 0001

 

Oddziałowy biuletyn     Nr .: 2/2014       Bydgoszcz dn. 13.03.2014 r.

 

Informacje o działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku i pogłębianiu więzi między 

Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

1.         W poniedziałki 3 lutego i 3 marca na swych comiesięcznych zebraniach Zarząd w niekompletnym składzie i bez Komisji Rewizyjnej dyskutował nad szeregiem spraw, w tym nadal o sprawozdaniach statystycznych, konkursach Marszałka i Prezydenta i Burmistrza, dofinansowaniu Zimowej Brdy przez ZG i nad dalszymi działaniami w sprawie bezpłatnego użyczenie jakiegoś lokalu, a także o bieżącej sytuacji finansowej Oddziału oraz o niżej osobno wymienionych problemach.

2.         Zebrani uczcili i krótko wspomnieli o zmarłych w lutym działaczach: Antonim Matylisie - eksprezesie "seniorów" i Zbigniewie Laskowskim eksprezesie "halsu" i skarbniku. Mimo kilkakrotnych napomnień w trakcie poprzednich zebrań o problemie wystąpienia z oficjalną reprezentacją pttkowców na pogrzebie i tym razem pozostał pewien niesmak z niespełnienia, nieuwidocznienia wieloletnich więzi.

3.         Pobieranie składek idzie opornie. Za dwa tygodnie mija okres ochronny, a ledwie połowa wykupiła lub czeka na realizację. Ponieważ małe zamówienia są płatne - najbliższe będzie 20 marca.

4.          W sprawie naszego istnienia w Internecie - wcale nie skończyła się faza zastoju. Poza polubieniami na "f" nic nie ruszyło z miejsca, a w szczególności skrzynka pocztowa.

5.         W sprawie zmiany lokalu intrygująca jest lista lokali użytkowych na stronie ADM-u oddanych już dawno w tryb bezprzetargowy i ciągle wolnych. Zyskaliśmy na śmieciach ale dobija nas elektryczność.

6.         Po wieloletniej przerwie dostaliśmy dotację z ZG na 'Zimowa Brdę" oraz od Marszałka na szlaki i imprezę pieszą, a od Prezydenta Bydgoszczy na imprezy "piętaszków" i szlaki. Niestety zabrakło na 60-lecie "turkola". Prawie pewne są środki od Burmistrza Solca dla "torpeda".

7.         Następne zebranie Zarządu w poniedziałek 7 kwietnia 2014 roku o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15. W planie nadal pozbywanie się zbędnych składników majątku (doszły nowe likwidacje) i ostateczne rozwiązanie problemu z MKT Mechanik.

        Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy                                                                                         Wojciech Jagła
Oddziałowy biuletyn  Nr .: 1/2014      Bydgoszcz dn. 10.01.2014 r.

                                                                                              

                                                                                              Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 Informacje o działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębieniu więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

 

1. We wtorek 7 stycznia na swym comiesięcznym zebraniu Zarząd w kompletnym składzie i z Komisją Rewizyjną dyskutował nad szeregiem spraw, w tym o sprawozdaniach statystycznych, konkursach Marszałka i Prezydenta, dofinansowaniu Zimowej Brdy przez ZG i nad dalszymi działaniami wobec braku zgody Prezydenta Miasta na użyczenie lokalu na Babiej Wsi, a także o bieżącej sytuacji finansowej Oddziału oraz o niżej osobno wymienionych problemach.

2. Na krótko rozwinęła się dalsza dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw komisji oddziałowych i referatów weryfikacyjnych odznak, a w szczególności o braku  krajoznawczej i ochrony zabytków oraz kajakowej lub ogólnie wodnej/iackiej i ożywieniu ino.

3. Pobieranie składek i prowadzenie kasy nadal ma prowadzić prezes, a skarbnik zaksięguje co trzeba. Nadal są wątpliwości interpretacyjne procedury zbierania i oddawania deklaracji członkowskich,  prowadzenia bazy danych osobowych. Nowe druki TK-K pomogą w sprawie kadry i jej zakresu uprawnień i przedłużenia ważności uprawnień. Wyjaśniono sprawę duplikatów legitymacji.

4.  W sprawie naszego istnienia w Internecie kończy się faza zastoju. Są przesłanki, że wkrótce ruszy z miejsca nowa strona choć są problemy ze skrzynką pocztową.

5.  Z okazji 60-lecia "turkola" sypnęło wnioskami o odznaczenia organizacyjne, resortowe lub państwowe.

6. Do dnia 8 grudnia należało nadesłać uzupełnione propozycje do kalendarza imprez na 2014 rok Dostarczone materiały nie spełniły warunków. Uzupełniona zbiorówka ma liczne braki w zakresie liczebności imprez i osób kontaktowych.

7.  Tuż po 15 stycznia sporządzone będzie pierwsze zapotrzebowanie na znaczki na 2014. Do odbioru są już zamówione znaczki jeszcze za 2013 rok.

8. Następne zebranie Zarządu w poniedziałek 3 lutego 2014 roku o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15. W planie dokończenie pozbycia się zbędnych składników majątku i ostateczne rozwiązanie problemu z MKT Mechanik, który od 3 lat nie spełnia statutowych obowiązków.

        Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy   Wojciech Jagła                 

Biuletyn można pobrać z pliku poniżej.                        

ĉ
Andrzej Lamparski,
11 sty 2014, 00:56
Comments