Strona główna‎ > ‎

Biuletyny 2013 r.

 Biuletyn  : 1/2013  
                                               POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

                                                                     http//ombydgoszcz.pttk.pl

adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

       Konto:   56 1540 1027 2102 7501 8285 0001

 

                              


Oddziałowy biuletyn   Nr .: 1/2013                                                                                                  Bydgoszcz dn. 22.01,2013r. 

                                                                                                                           Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje przydatne dla prowadzenia działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębienia więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

(Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się już w 1958 i 1959 roku)

 

1.         Na zebranie Zarządu Oddziału w dniu 7 stycznia 2013 r. od godz. 18:30 przybyło 5 spośród 9 członków Zarządu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz reprezentanci „turkola” i 'kiwaczków". Przedmiotem narady były najbliższe zadania w sprawie kampanii sprawozdawczo - wyborczej i sprawozdań statystycznych, konkursów ofert na dofinansowanie oraz następny etap sprawy pozbycia się barki "morsów" a także  innych, zbędnych lub zużytych składników majątku.

2.         Mimo, że do 31 grudnia miała trwać kampania sprawozdawczo - wyborcza w koła/klubach to i tak brak jej efektów w postaci zgłoszeń kandydatów i informacji o władzach. Termin Zjazdu Oddziału (możliwy do końca kwietnia) będzie ustalony  4 lutego 2013 r. z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem. Zjazd Regionalny odbędzie się 11 maja 2013 r. w Golubiu - Dobrzyniu.

3.         Po chwilowej dezorientacji potwierdzam, że materiały zjazdowe tj ordynacja wyborcza, protokoły i listy itp są do pobrania na stronie ZG www.pttk.pl w prawej kolumnie aktualności po rozwinięciu hasła  "XVIII Zjazd Krajowy" gdzie jest zakładka pliki do pobrania, a tam każdy z dokumentów w aktywnej formie. Dotyczy to zwłaszcza poszukiwanego ostatnio druku o składzie władz klubów/kół.

4.         Nadal aktualne jest przypomnienie, że do pobrania są także nowe wzory wniosków o odznaczenia przyznawane przez Kapitułę ZG .  Wymagane jest wcześniejsze posiadanie oddziałowych wyróżnień tj "Dyplomów Zarządu Oddziału", a zgłoszeń takich nadal brak. Do Kapituły ZG (najbliższe w lutym na początku) wymagane jest 3 miesięczne wyprzedzenie przy składaniu wniosków poprzez Oddział.

5.               Wpłynęły dalsze propozycje i aktualizacje do przyszłorocznego kalendarza imprez. Wkrótce (po Zimowej Brdzie) będzie w załączeniu nowa wersja zbiorówki.

6.               Sprawozdania TK-K  zostały już opracowane i wysłane jako TK-O do ZG (praktycznie każde było z jakimiś brakiem lub błędem). Średnio wychodzi, że wszystko jest podobnie jak w  ubr.

7.               W sprawie sytuacji finansowej Oddziału brak nowych informacji poza tą , że jesteśmy na plusie. Do zjazdu nadal zamiast skarbnika pobieram gotówkę, a można też  na konto w BOŚ (nawet wygodniej by było) składki na bieżący rok lub zaległe.

8.             W toku dalszej dyskusji nad sprawą barki porównano dane z ksiąg i Komisji d/s oceny przydatności zużytych lub zbędnych składników majątku. Ustaliliśmy co nam jeszcze zostało  i po co oraz co będzie likwidowane. Oczekujemy zwrotu 2 czarnych składanych metalowych krzeseł wypożyczonych onegdaj ze świetlicy nie bardzo wiadomo przez kogo, mającego klucze lub darzonego zaufaniem .

9.             Urząd Miasta ogłosił konkurs ofert na dofinansowanie. Na zebraniu lutowym będzie można po podpisywać oferty. Składanie ofert do 10 lutego.

10.     Następne zebranie Zarządu – 4 lutego o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15. Do omówienia problematyka zjazdu Oddziału (gdzie? i kiedy?), cd likwidacji składników majątku, wniosek o likwidację MKT "Mechanik", który już  2 lata ponad zalega ze składkami od co najmniej 10 osób oraz sprawozdaniami.

        Z turystycznym pozdrowieniem    Wojciech Jagła
 

                                  Oddziałowy biuletyn    Nr .: 2/2013                                                            Bydgoszcz dn. 06.02.2013r.

 


                                                                                           Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje o działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębieniu więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

(Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się w 1958 i 1959 roku i ponownie w 2012)

 

1.         Na zebranie Zarządu Oddziału w dniu 4 lutego 2013 r. od godz. 18:30 przybyło 4 spośród 9 członków Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej oraz reprezentanci „turkola” i 'kiwaczków". Przedmiotem narady były dalsze czynności w sprawie kampanii sprawozdawczo - wyborczej i konkursów ofert na dofinansowanie. Z braku kworum nie zakończono sprawy zbędnych lub zużytych składników majątku oraz problemu z klubem "Mechanik".

2.         Mimo, że kampania sprawozdawczo - wyborcza w koła/klubach winna się już zakończyć to nadal brak zgłoszeń kandydatów i/lub informacji o aktualnych władzach w "halsie", "morsie", "elektrowozie", "wędrowniczku" "seniorach" i "mechaniku". Termin Zjazdu Oddziału ustalono na niedzielę 10 marca od godz. 10:00 w świetlicy spółdzielni mieszkaniowej "Jedność". Zjazd Regionalny odbędzie się 11 maja 2013 r. w Golubiu - Dobrzyniu.

3.         Materiały zjazdowe tj ordynacja wyborcza, protokoły i listy itp są do pobrania na stronie ZG www.pttk.pl w prawej kolumnie aktualności po rozwinięciu hasła  "XVIII Zjazd Krajowy" gdzie jest zakładka "pliki do pobrania", a tam każdy z dokumentów w aktywnej formie. Być może uda się  rozesłać/rozdać zaproszenia i druki sprawozdania.

4.         Wpłynęło kilka wniosków o odznaczenia przyznawane przez Kapitułę ZG. Nowe wzory wniosków są do pobrania na stronie ZG. Ponieważ Kapituła zbiera się 7 II realny dla ich rozpatrzenia będzie dopiero następny termin chyba, że zadziała tryb nadzwyczajny. Wg założeń wymagane jest wcześniejsze posiadanie oddziałowych wyróżnień tj "Dyplomów Zarządu Oddziału", a wniosek taki wpłynął tylko 1.

5.               Poprawiony i zaktualizowany kalendarz imprez w załączeniu.

6.               ZG  podobno z powodu grypy mocno opóźnia się z rozprowadzeniem znaczków.  Do zjazdu nadal  pobieram gotówkę ale właściwszym byłoby bezpośrednie wpłacanie/przelewanie na nasze konto w BOŚ na w/w w nagłówku numer, tak na składki na bieżący rok jak i  zaległe.

7.             Urząd Miasta ogłosił konkurs ofert na dofinansowanie turystyki i krajoznawstwa. Wpłynęło do przekazania dalej 5 ofert "piętaszków", 1 grupy znakarskiej i 1 "wędrowniczka". Składanie ofert do 10 lutego. Czekamy na wyniki konkursu marszałkowskiego - 1 oferta grupy znakarskiej.

8.             Nikłe jest zainteresowanie ponownym składaniem ale tym razem dla towarzystwa ubezpieczeniowego AXA deklaracji o osobach uposażonych. Te które złożonoignal Idunie straciły ważność.

9.             Pełnym sukcesem zakończył się 48 Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Jerzego Korka i towarzyszący mu 12 Zimowy Marsz Uroczyskami Brdy kontynuowany przez "bractwo wodne" - komandor Krystyna Czerwińska ze wsparciem "piętaszków"

10.     Następne zebranie Zarządu – wyjątkowo w celu przygotowania zjazdu 25 lutego o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15. Do omówienia problematyka Walnego Zjazdu Oddziału i sprawozdania nań.

        Z turystycznym pozdrowieniem

 

Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy                                                                                         Wojciech Jagła

 
                                      Oddziałowy biuletyn                Nr .: 3/2013                                                                                            Bydgoszcz dn. 13.03.2013r.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

                                                                     http//ombydgoszcz.pttk.pl

adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

       Konto: 56 1540 1027 2102 7501 8285 0001

 

                              

                                                                                           Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje o działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębieniu więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

(Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się w 1958 i 1959 roku i ponownie w 2012)

 

1. Na Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczym Oddziału Miejskiego PTTK w Bydgoszczy w dniu 10 marca 2013 r. od godz. 10:15 do 14:30 w świetlicy spółdzielni mieszkaniowej "Jedność" przybyło 86% delegatów oraz kilku ustępujących członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego      i gościnnie członek ZG a zarazem prezes tzw oddziału wojskowego Edward Kozanowski i nasz były prezes Eugeniusz Badtke. Obszerne sprawozdanie Zarządu i krótkie Komisji Rewizyjnej oraz wystąpienie gościa nie wywołały dyskusji i szybko uzyskano absolutorium. Opóźnione złożenie przez kluby wniosków o wyróżnienia zaowocowało odczytaniem listy prawie pewnych odznaczeń i dyplomów. Trudności z zapełnieniem list kandydatów do władz i delegatów na Zjazd Regionalny, który odbędzie się 11 maja 2013 r. w Golubiu - Dobrzyniu skutkowały bardzo szybkimi wyborami w jednej turze.

Wybrano Zarząd:

Prezes           Jagła Wojciech "piętaszki",

Wiceprezes   Nawrocki Piotr "kiwaczki",

Wiceprezes  Czerwińska Krystyna "bractwo wodne",

Skarbnik       Lampart Jadwiga "piętaszki",

Sekretarz       Wejs Urszula "górale",

Członkowie: Kempiński Jerzy "torpedo", Krajczewski Mariusz "mors", Michalak Regina "piętaszki", Michalski Krzysztof "turkole".

Wybrano Sąd Koleżeński: Penkowski Jerzy, Lamparski Andrzej, Ernest Ludwik wszyscy  z  "elektrowozu"

Wybrano Komisję Rewizyjną: Badtke Eugeniusz "górale", Dolczewski Adam "torpedo", Pawełek Violetta "bractwo wodne".

Wybrano delegatów:  Badtke Eugeniusz, Czerwińska Krystyna, Jagła Wojciech.


Przyjęto uchwałę w/s zmiany statutu i wnioski: o zakończenie sprawy barki "Ella", o zaktywizowanie imprez na orientację, o pozyskanie przystani-siedziby, o ogłoszenie konkursu na logo Oddziału,  o poparciu kandydatury Ireneusza Ratajczak z "turkola" na Członka Honorowego PTTK.

2.  Do organizacji i sprawnego przeprowadzenia Zjazdu w szczególności  przyczynili się: Rajmund Ratajczak, Elżbieta Kemnitz, Piotr Nawrocki, Krystyna Czerwińska, Urszula Wejs.

3.  Nadal można składać wnioski do Kapituły Odznaczeń ZG - do 29 marca, wysyłka 2 kwietnia. Wkrótce okazja do wręczenia zaległych i nowych - obchody 60-lecia "piętaszków" i "górali" w końcu kwietnia. Do 29 marca można także złożyć zamówienia na odznaki kadry, turystyczne, 60 lat OTP itp materiały rozprowadzane centralnie, które chcemy zrealizować wspólnym zapotrzebowaniem. Dotyczy to także oddziałowych wyróżnień tj "Dyplomów Zarządu Oddziału".

4. Można również składać w celu wspólnego wysłania do przedłużenia legitymacje przodownickie. Dotyczy w szczególności: górskich, instruktorów krajoznawstwa, znakarzy i innych przedłużanych przez stosowne komisje  ponad Oddziałem.

5.  W sobotę 16 marca w Smukale 22 Międzynarodowy Rajd IVV Kwiaty Wiosny "Złoć" - impreza aspirująca do symbolicznego otwarcia w oddziale sezonu turystycznego. Trasy ze starej pętli: okrężne piesze "Pietaszków" na 21 km o 9:00, na 11 km o 10:30 i na 5 km o 11:30 oraz rowerowa "turkola". Wpisowe 5 zł na pamiątki i jedzenie na miejscu.

6.   W sobotę 23 marca o 9:00 na pętli przy wodociągach początek 12 km trasy pieszej na ognisko w Janowie Harcerskiego Powitanie Wiosny z "kiwaczkami". Wpisowe 3 zł na pamiątki i nagrody na miejscu.

7.   Ponawiam prośbę o pomoc w rozszerzeniu bazy adresatów biuletynu co najmniej do członków władz kół i klubów oraz kadry programowej Oddziału lub wskazanie innego sposobu dystrybucji.

8.  Następne zebranie Zarządu – wyjątkowo w celu ogarnięcia się po zjeździe 18 marca o 18:30    w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15.

                                                                                


                                                                                                  Z turystycznym pozdrowieniem   Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy         Wojciech Jagła


====================================================================================================================================================================================

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

                                                                     http//ombydgoszcz.pttk.pl

adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

       Konto: 56 1540 1027 2102 7501 8285 0001

 

                              


Oddziałowy biuletyn Nr .: 4/2013        Bydgoszcz dn. 10.06.2013r.

                                                                                            Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 Informacje o działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębieniu więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

 

1. Po Walnym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym Oddziału Miejskiego PTTK w Bydgoszczy były już 2 posiedzenia Zarządu (6 V i 3 VI) ale nadal sprawa aktualizacji składu w KRS stoi w miejscu gdyż po 2 miesiącach Sąd napisał w końcu, że ma 3 zastrzeżenia do nowego statutu. Dlatego na poniedziałek 17 czerwca na godz. 19 wyznaczyliśmy terminu Zjazdu Nadzwyczajnego, tym razem w świetlicy na Piotrowskiego 15. Będzie na stojąco, bo celem kilkunastominutowego ponownego spotkania marcowych delegatów jest przyjęcie poprawek narzuconych zarządzeniem S Rej., przy czym jedna poprawka jest na tyle dyskusyjna, że może się to skończyć jeszcze jednym zjazdem jeśli nie odczytaliśmy trafnie intencji Sądu. Drugi termin 15 minut później.

2.  W między czasie w starym układzie upoważnionych osób udało się w końcu zrobić korekty i podpisać umowy na dofinansowanie imprez "piętaszków " i "wędrowniczka" oraz na szlaki piesze.

3. Na majowej Konferencji Regionalnej w Golubiu - Dobrzyniu nikt z nas nie aspirował do kandydowania  więc zarówno dalsze delegowanie na Zjazd Krajowy jak i do władz Sejmiku nas nie objęło. Samozadowolenie z osiągnięć i pozycji Towarzystwa w minionej kadencji zarówno u władz centralnych i wojewódzki jest duże. W szczególności napawał widok zgromadzonych PTTK-owców na Inauguracji Sezonu w Inowrocławiu chociaż tak pożądanego udziału młodzieży było i tam jak na lekarstwo.

4. Wykonano pierwsze ruchy w celu uporządkowania naszego istnienia w Internecie, tym bardziej, że coraz więcej ofert i propozycji oraz pytań o imprezy i członkostwo jest wirtualnych.

5. Obiecane wyróżnienia ZG wręczono na uroczystej gali w szkole nauczycielom SP 25 oraz na 60-leciu  Pietaszków na przystani "morsów". Nowych wniosków nie ma, a Urząd Marszałkowski zachęca do występowania za pośrednictwem Sejmiku o resortowe odznaczenie. (są już 3 wnioski na 8 przydzielonych)

6. W sprawie lokalu - przystani na Babiej Wsi nadal cisza ale w międzyczasie zaoferowano nam lokal na Gdańskiej 10, który przez szybę obejrzeli zainteresowani członkowie Zarządu Oddziału  i "pietaszków". Dalsze negocjacje w tej sprawie trwają.

7.  W międzyczasie w maju przyjęliśmy decyzję aby po każdym zebraniu sprawdzać stan licznika  i rejestrować to gdyż rachunki za prąd są porażające.

8. Druga decyzja dotyczy zakazu śmiecenia w świetlicy tj nakaz zabierania ze sobą opakowań po napojach i produktach, gdyż chcemy wystąpić jako niewytwarzający odpadki a co najwyżej ścieki.

9.  Ponawiam prośbę o pomoc w rozszerzeniu bazy adresatów biuletynu co najmniej do członków władz kół  i klubów oraz kadry programowej Oddziału lub wskazanie innego sposobu dystrybucji.

10. Następne zebranie Zarządu – wyjątkowo w celu ogarnięcia się po Zjeździe Tymczasowym 17 czerwca w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15.

        Z turystycznym pozdrowieniem

 

                                                                                                                               Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy       Wojciech Jagła

  

Oddziałowy biuletyn Nr .: 5/2013        Bydgoszcz dn. 12.07.2013r.
 

                                             POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

                                                                     http//ombydgoszcz.pttk.pl

adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

       Konto: 56 1540 1027 2102 7501 8285 0001

                                                     


Oddziałowy biuletyn   

Nr .: 5/2013                                                                                                                                                                                                                             Bydgoszcz dn. 12.07.2013r.

                                                                                                                     Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje o działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębieniu więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

 

 1.  W poniedziałek 17 czerwca na godz. 19 w świetlicy na Piotrowskiego 15 odbył się Zjazd Nadzwyczajny. Był praktycznie na stojąco, bo celem kilkunastominutowego spotkania było przyjęcie poprawek narzuconych przez Sąd Rejonowy, przy czym jedna poprawka okazała się na tyle dyskusyjna, że Sąd jej jednak nie uznał i w IV kwartale może się to skończyć jeszcze jednym zjazdem nadzwyczajnym albo pozostaniemy ze starym statutem. W dniu 27 czerwca w KRS został ujawniony nowy skład Zarządu Oddziału uwzględniający zmiany poczynione 10 marca 2013 r.

 2. Po wykonaniu pierwszych ruchów w celu uporządkowania naszego istnienia w Internecie zapadła cisza mimo, że coraz więcej ofert i propozycji oraz pytań o imprezy i członkostwo jest wirtualnych.

 3. Kolejne wyróżnienia ZG wręczono na uroczystym apelu harcerzy Hufca Bydgoszcz Miasto w Pólku. Nie było wniosków o resortowe odznaczeniaw puli Sejmiku Prezesów.

 4. W sprawie nowego lokalu na przystani na Babiej Wsi po złożeniu ponaglenia czekamy na działania ratuszowych prawników. Zaoferowany nam lokal na Gdańskiej 10 obejrzany także od środka, nie zachwyca i nie jasne są warunki ewentualnego najmu lub użyczenia. Dalsze negocjacje w tej sprawie będą bo brak środków na utrzymanie dotychczasowych 30m2 a doszło jeszcze 44zł za odpady komunalne.

 5. ZG przesłał kolejna partie materiałów do wykorzystania m/in

a) w/s akcji "Bezpieczne wakacje" i "Bezpiecznie na wodzie"

b) zachęty do konkursu www.rodzina.pttk.pl/node/127

c) uzyskania 12% zniżki w sieci AO HOSTELS (Niemcy, Austria) - "pietaszki" z zadowoleniem korzystały już w 2009 r. z monachijskiego hostelu;

d) zaktualizowany informator o bazach namiotowych i chatkach  www.pttk.pl/obiekty/sbn_2013.pdf

e) rozszerzenie oferty ubezpieczeniowej AXA dla członków i oddziałów PTTK;

f) ponowienia akcji "Rowerem przez Polskę";

g) kolejny tom materiałów o historii turystyki.

 6.  Ratusz zachęca do bezpłatnej prezentacji siebie/produktu na stoiskach w dniu 15 września 2013 r.     w Myślęcinku- zgłoszenia do pobrania.

 7. W muzeum w Solcu Kujawskim na ul. Toruńskiej 8 do końca wakacji jest warta obejrzenia wystawa czasowa nt naszych dawnych kół działajacych przy ZREMBIE                       oraz obecnym "torpedo" i poczatkach "horyzontu" w naszym Oddziale

 8. Następne zebranie Zarządu po wakacjach w dniu 2 września o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15 chyba, że wyjdą nagłe potrzeby.

        Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy                                                                                         Wojciech Jagła

 
Oddziałowy biuletyn Nr .: 6/2013        Bydgoszcz dn. 12.09.2013 r.

                                                                                             Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje o działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębieniu więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

 

1.  W poniedziałek 2 września na zebraniu Zarząd dyskutował nad  kolejnym zjazdem nadzwyczajnym w sprawie nowego statutu albo pozostaniem ze starym statutem i czekając na ewentualne ponaglenie przyjął w głosowaniu te druga wersję.

2. Po wykonaniu kolejnych ruchów w celu uporządkowania naszego istnienia w Internecie przyszły od admina z ZG dane potrzebne do dokonania zmian i aktualizacji ale ich wprowadzenie wymaga czasowego zaangażowania czemu nie sprzyjał okres wakacji.

3. Kolejne wyróżnienia ZG wręczono na rajdzie św Krzysztofa w lipcu oraz 60-leciu górali w sierpniu. Nie ma nowych wniosków o odznaczenia organizacyjne, resortowe lub państwowe

4. W sprawie nowego lokalu na przystani na Babiej Wsi czekamy na wizję lokalną w październiku. W międzyczasie sprawa zaoferowanego nam lokalu na Gdańskiej 10 oraz mniejszego w sąsiednim budynku na Piotrowskiego 21 upadła.

5. Przyjęto informacje o stanie szlaków pieszych, rowerowych i konnych w okolicy miasta i w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o koniecznych korektach na administrowanych przez Oddział szlakach w rejonie Tlenia i Osia.

6. Następne zebranie Zarządu w dniu 7 października o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15.

        Z turystycznym pozdrowieniem

                                    Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy    Wojciech Jagła               >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>* <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Bydgoszcz  06.11.2013 r.      Oddziałowy biuletyn Nr .: 7/2013   

                                                                                            

                                                                                              Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje o działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębieniu więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

 

1. W poniedziałek 7 października i 4 listopada na swych comiesięcznych zebraniu Zarząd dyskutował m/in nad sprawą przejęcia w nieodpłatne użytkowanie lokalu na Babiej Wsi i w sprawie sfinalizowania likwidacji zbędnych składników majątku oraz związanej z tym sytuacji finansowej Oddziału. Podjęto stosowne uchwały o przekazaniu barki stowarzyszeniu "Mors" oraz przyjęciu w użytkowanie nieruchomości bez zaglądania do środka budynku.

2.  W sprawie naszego istnienia w Internecie kolejna faza zastoju (nie uwzględniając Facebooka - powolny ale systematyczny przyrost lubiących nas).

3.  Nie ma nowych wniosków o odznaczenia organizacyjne, resortowe lub państwowe, a w 2014 60-lecie "turkola".

4. Do dnia 22 listopada należy nadesłać mailowo na womaja@op.pl lub w inny sposób dostarczyć kalendarz imprez na 2014 rok zawierający przynajmniej te imprezy, które są otwarte dla wszystkich lub można będzie wystąpić o dofinansowanie ich.  W załączeniu tegoroczny kalendarz Oddziału w celu ułatwienia sobie pracy przez poprawienie tj przerobienie na przeszłoroczną datę planowanej realizacji i numer kolejny imprezy odbywającej się cyklicznie - wskazane zastosowanie przy zmianach kursywy lub koloru.

5.   ZG przesłał materiały pozjazdowe: listy do ..., materiały historyczne, itp

6.  Następne zebranie Zarządu w dniu 2 grudnia o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15.

                                       Z turystycznym pozdrowieniem   Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy   Wojciech Jagła


ĉ
Andrzej Lamparski,
13 mar 2013, 23:41
Comments