Biuletyn 04/2012

Oddziałowy biuletyn/newsletter         

Nr .: 4/2012                                                                                                    Bydgoszcz dn. 19.03.2012r.

 


                                                                                           Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje przydatne dla prowadzenia działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębienia więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

(Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się już w 1958 i 1959 roku)

 

 

1.         W sobotę 24 marca odbędzie się XXI Międzynarodowy Rajd Pieszy IVV (Internationaler Volkssportverband) Kwiaty Wiosny "Miodunka". Kilka razy udało się nam zorganizować te imprezę jako wspólne przedsięwzięcie klubów naszego Oddziału na wiosenne otwarcie sezonu. Bazą imprezy będzie plac przy barze/delikatesach na starej pętli autobusowej w Smukale. Tym razem tylko "piętaszki"  i "turkole" zdecydowanie firmują trasy:

- o 9:00 trasa okrężna "półmaratońska" - 21 km;

- o 10:30 trasa "ćwierć maratońska" - 11 km;

-o 11:00 trasa "duchotek" - 1-godzinna dla osób niepełnosprawnych;

-trasa rowerowa - informacje Rajmund Ratajczak 511 442 705.

Początek zakończenia - około 12:30 - 13:00. Wpisowe na starcie 4zł na pamiątki, wyżywienie i nagrody. Karta startowa i stempel na odznaki IVV - 2zł.

 

2.         W sobotę 24 marca odbędzie się Harcerskie Powitanie Wiosny. Trasa rajdu:Bydgoszcz Smukała MZK A58 – żółty szlak im. Leona Wyczółkowskiego – Bożenkowo most – Janowo Stanica PTTK -czerwony szlak Klubu Turystów Pieszych „Talk” – Bydgoszcz Smukałaok. 12 km. Rozpoczęcie rajdu o godz. 915 ( wyjazd A58 z Pl. Kościeleckich – 840). Drużyny przygotowują Marzannę wykonaną              z materiałów ekologicznych (jedną na drużynę), którą w tym roku spalimy w ognisku. Twórcy najładniejszej Marzanny zostaną nagrodzeni. Zgłoszenia drużyn należy dokonać SMS – em na numer telefonu 503 805 321 lub na adres bogdanu21@wp.pl do dnia 21 marca do godz. 2000 ., podając jednostkę, liczbę uczestników oraz nazwisko opiekuna grupy. Zgłoszonym po terminie nie gwarantujemy świadczeń. Na starcie opiekun przekazuje listę uczestników dokonując wpisowego w kwocie 2 zł. od osoby. Zgłaszający po terminie płacą wpisowe w wysokości 3 zł. Członkowie HKTP „Kiwaczki”, którzy opłacili składki członkowskie za 2012 rok są zwolnieni z wpisowego. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór do pieszej wędrówki i warunków pogodowych, legitymację szkolną, książeczkę wycieczek pieszych OTP (można nabyć na miejscu w cenie 1 zł. informując o ilości zapotrzebowania w zgłoszeniu),      a drużyna torbę sanitarną z wyposażeniem. Mile widziana jest odporność na wiosenne błoto i dobry humor. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Świadczenia organizatorów: ognisk (zabrać prowiant), potwierdzenie w książeczkach wycieczek pieszych OTP, „Turysta Przyrodnik”,dyplomy uczestnictwa, pamiątkowy znaczek i naklejkę dla każdego uczestnika,drobne upominki dla zwycięzców konkursów.                                                                Komendant Rajdu Bogusław Pieszczyński tel. 503 805 321.

 

3.         W piątek dotarła informacja, że Wojewódzkie Otwarcie Turystycznego sezonu będzie w sobotę 21 kwietnia (nie mylić z podobną imprezą w LOT Toruniu tydzień później). Dla nas zachętą są poniższe zasady: uczestnictwa w zlocie „Zielona Wyspa”. Organizatorem zlotu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem zlotu jest promocja dziedzictwa przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uprawianie aktywnych form turystyki kwalifikowanej. Miejsce zlotu – Bydgoszcz, Wyspa Młyńska. Propozycja jest skierowana do oddziałów PTTK i innych stowarzyszeń, promujących turystykę aktywną, nie zagrażającą środowisku przyrodniczemu. W zlocie mogą wziąć udział uczestnicy rajdów turystycznych, odbywających się w dniu 21 kwietnia, których start zakończy się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, zgłoszonych do 31 marca 2012 roku do p. Agnieszki Komorowskiej - tel. 883 326 602, email: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl.- Wydział Turystyki Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zebranie grup na przywitanie przy scenie o godz. 12.00. Krótkie prezentacje grup i okolicznościowego hasła (rymowanki) na scenie. Szczegółowy program zostanie wysłany tydzień przed planowanym przedsięwzięciem drogą elektroniczną. Najliczniejsza grupa zlotu otrzyma od Organizatora pamiątkowy puchar. Świadczenia dla uczestników zlotu: posiłek turystyczny, button,  pieczątka, torba bawełniana, smycze.

 

4.         Na zebranie Zarządu Oddziału proszę dostarczyć propozycje tras na 19 maja br do Janowa na obchody 60-leciu powstania Oddziału Miejskiego PTTK.

 

Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy

                                                                                            Wojciech Jagła


Comments