Biuletyn 01/2012

Oddziałowy biuletyn/newsletter                                                                                                                                                              

                        
Nr .: 1/2012                                                                                                  Bydgoszcz dn. 15.01.2012r.

 
                                                                                                   Koła i Kluby OM PTTK

Zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią to kolejna próba dotarcia z informacjami przydatnymi dla prowadzenia działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębienia więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

1.     Na comiesięczne zebranie Zarządu Oddziału w dniu 2 stycznia br na godz.. 18:30 raczyło przybyć tylko dwóch spośród 9 członków Zarządu i jeden przedstawiciel Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. W tej sytuacji pozostało tylko odnotować w protokólarzu co mogło być przedmiotem narady.

2.    Trwał wówczas jeszcze konkurs ofert na dofinansowanie z Urzędu Miasta działalności w zakresie kultury fizycznej, który ze względu na podobieństwo przedsięwzięć
        mógł zainteresować niektóre koła/kluby, ale to już po terminie.

3.    W piątek 13 bm okazało się, że trwa konkurs na dofinansowanie z Urzędu Miasta ale dotyczący już bezpośrednio turystyki i krajoznawstwa z terminem dostarczenia ofert do 22 stycznia. Do rozdania około 65 tys. Zł. Zmieniły się wyraźnie druki chociaż treść ich nadal jest podobna i większość rzeczy idzie przekopiować ale są też nowe utrudnienia dotyczące  np. harmonogramów czynności i szczegółów nt źródeł sfinansowania zwłaszcza w odniesieniu do środków własnych. Szczegóły, druki i wzory ich wypełnienia na oficjalnej stronie miasta dobrze schowane w zakładce BIP w stosownym Wydziale.

4.    W tym też terminie kończy się podobny konkurs ale na dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa przez Urząd Marszałkowski. Do rozdania około 120 tys. zł. Z wyjaśnień urzędników Marszałka przedstawionych na Sejmiku Prezesów podobno formalności mają być prostsze ale poważnym ograniczeniem jest preferencja dla działań skierowany do dzieci i młodzieży. Być może ma to jakiś związek z „Rokiem Szkoły z Pasją” MEN

5.     Jest też możliwość złożenia wniosku do Zarządu Głównego  PTTK bo tenże zbiera do 31 stycznia oferty na „Dotację na Imprezę Programową Oddziału PTTK”.
         Dotyczy to tylko oddziałowych imprez dla co najmniej 50 osób lub 20 niepełnosprawnych. Druk i szczegóły na stronie ZG.

6.    Z tym „Rokiem …” wiążą się też ogłoszenia i zachęta do uczestniczenia:
       a)     Ogólnopolskim Młodzieżowym konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” – etap wojewódzki finał 18 kwietnia we Włocławku;
       b)    Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krasomówczym – w listopadzie;
      c)    Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym – etap wojewódzki finał 21-22 kwietnia w Toruniu;
      d)    X Ogólnopolski Konkurs na „Najlepszy szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

6.    ZG dostarczył również materiały szkoleniowe (do wglądu) będące pokłosiem ubiegłego Roku Turystyki Rodzinnej (płyta, książka i poradnik).

7    Z  tymi działaniami do szkół wiąże się nowe wyróżnienie Tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Druk i szczegóły na stronie www.młodziez.pttk.pl

8.    Okazją do wyróżnień powinno być jakieś okolicznościowe przedsięwzięcie w związku z 60-leciem Zjazdu Organizacyjnego Oddziału Miejskiego, może podobne do
       tego  jakie było w Janowie z okazjo 90 rocznicy powstania Oddziału Bydgoskiego PTK. Czas więc wypełniać wnioski na odznaczenia.

9.    W nadtytule nie ma nr konta gdyż ze względów oszczędnościowych zlikwidowaliśmy to w Banku Pocztowym (35zł/m-c) i do czasu otrzymania ewentualnych
       dofinansowań wymagających posiadania konta prowadzimy tylko gospodarkę kasową.

10.    Dotyczy to także zbierania składek członkowskich, które póki co do 31 marca przyjmuję ja lub prowadząca księgowość Członek Zarządu Jadwiga Lampart.
         Pierwsza wysyłka do ZG zapotrzebowania na znaczki - 1 lutego.

11.    W związku z odgrywającą coraz większą rolę w wysokości składek ubezpieczeniu NNW w Signal Idunie oraz zaleceniem składania imiennych deklaracji
         w sprawie upoważnień do uproszczonego odbioru świadczeń do wpłacanych przez prezesów/skarbników kół/klubów składek  należy dołączyć listę osób, których
        one dotyczą i ewentualnie owe deklaracje pobrane ze strony ZG lub pokserowane.

12.    Z Sejmiku Prezesów wyniknęły również warte odnotowania terminy:
         a)    wojewódzkiego otwarcia sezonu w dniu 21 kwietnia w Bydgoszczy
         b)    Międzynarodowy dzień przewodnictwa w dniu 18 lutego – Chełmno?

13.    Są istotne zmiany personalne w ZG, a Zjazd Nadzwyczajny w sprawie zmiany statutu 14 kwietnia.

14.    Do 19 stycznia można złożyć do  Kuj.-Pom. Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa wnioski o mianowania lub rozszerzenia.
         Druk i szczegóły na stronie www.kkraj.pttk.pl

15.    Dziś mija termin składania sprawozdań TK-K. Do ujęcia w zbiorówce w TK-O potrzebne są dodatkowo dane nt weryfikacji odznak i lista osób z uprawnieniami kadry.

               Wszystkiego najlepszego a zwłaszcza zdrowia, w szczególności Skarbnikowi i Prezesowi Elektrowozu !

Z turystycznym pozdrowieniem
Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy

                                                                                                                 Wojciech Jagła


Comments