Biuletyn 10/2012

                                 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

 adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

       Konto: 56 1540 1027 2102 7501 8285 0001


                                                        Oddziałowy biuletyn 

Nr .: 10/2012                                                                                                   Bydgoszcz dn. 19.12,2012r.

 


                                                                                                                          Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje przydatne dla prowadzenia działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębienia więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

(Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się już w 1958 i 1959 roku)

 

1.         Na zebranie Zarządu Oddziału w dniu 3 grudnia 2012 r. od godz. 18:30 przybyło 4 spośród 9 członków Zarządu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz reprezentanci „turkola” i 'kiwaczków". Przedmiotem narady były najbliższe zadania oraz wieści z ZG, w szczególności w sprawie kampanii sprawozdawczo - wyborczej i przyszłorocznych składek oraz następny etap sprawy pozbycia się barki "morsów" a także  innych, zbędnych lub zużytych składników majątku.

2.         Do 31 grudnia trwa kampania sprawozdawczo - wyborcza w koła/klubach. Co najmniej dwa kluby wybory przeprowadza dopiero w styczniu i dlatego termin Zjazdu Oddziału ( możliwy do końca kwietnia) będzie ustalony z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem dopiero w lutym przyszłego roku. Zjazd Regionalny odbędzie się 11 lub 25 maja 2013 r. Liczba mandatów dla poszczególnych kół/klubów ustalono wg danych Skarbnika Oddziału o stanie opłaconych w naszym Oddziale składek członkowskich na dzień 31.12.2011r.Ustalono przydział jednego mandatu na każdą rozpoczętą 10 członków. Tak więc wypada: "kiwaczki" - 2, "emeryci" - 4, "górale" -3, "torpedo" - 2, "turkole" - 4, "bractwo wodne" - 3, "piętaszki" - 5, "wędrowniczek" - 2, "mechanik" - 0, "hals" - 2, "elektrowóz" - 2, "mors" - 2.

3.         Materiały zjazdowe tj ordynacja wyborcza, protokoły i listy itp są do pobrania na stronie ZG www.pttk.pl po rozwinięciu hasła  "XVIII Zjazd Krajowy"w zakładce pliki do pobrania.

4.         Do pobrania są także nowe wzory wniosków o odznaczenia przyznawane przez Kapitułę ZG.  Wymagane jest wcześniejsze posiadanie oddziałowych wyróżnień tj Dyplomów Zarządu Oddziału" - zgłoszeń takich z wyjątkiem od "turkola" - brak. Do Kapituły ZG wymagane jest 3 miesięczne wyprzedzenie przy składaniu wniosków poprzez Oddział.

5.               Do 10 grudnia wpłynęły tylko od 7 klubów propozycje do przyszłorocznego kalendarza imprez. W załączeniu pierwsza wersja zbiorówki. Dziś mija termin składania do Sejmiku Prezesów propozycji imprez, które będą się ubiegały o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

6.               Do pobrania są także materiały do sprawozdania GUS tj TK-K  lub można je pobrać z zakładki pttk/przepisy na stronie ZG. Termin składania sprawozdań do Oddziału (zwrot 1 egz. TK-K) - do 6 stycznia 2013 roku.

7.               W sprawie sytuacji finansowej Oddziału brak nowych informacji.

8.               W sprawie zmiany siedziby z powodu odroczenia w sądzie rejonowym sprawy wydania obiektu oraz uchylenia w sądzie administracyjnym planu zagospodarowania brak nadziej na bliskie rozstrzygnięcie.

9.             W toku dyskusji nad sprawa barki powołano Komisje d/s oceny przydatności zużytych lub zbędnych składników majątku, które będą podlegały likwidacji.

10.         Kolejnym etapem internetowego otwarcia się Oddziału jest strona na Facebooku.

11.     Następne zebranie Zarządu – 7 stycznia o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15.

        Z turystycznym pozdrowieniem

        życząc wesołych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku i wszelkiej pomyślności a przede wszystkim zdrowia proszę o dalszą wytrwałości w dbałości o rozwój naszego Oddziału i oczekuję pomocy i wsparcia i życzliwej cierpliwości w okresie przedzjazdowym i wyborem nowego Zarządu.

Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy                                                                                         Wojciech Jagła

Comments