Biuletyn 09/2012

Biuletyn 09/2012

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

                                                                     http//ombydgoszcz.pttk.pl

adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

       Konto: 56 1540 1027 2102 7501 8285 0001

                          


Oddziałowy biuletyn Nr .: 9/2012                                      Bydgoszcz dn. 09.11,2012r.

                                                                                           

                                                                                           Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje przydatne dla prowadzenia działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębienia więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

(Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się już w 1958 i 1959 roku)

 

1. Na zebranie Zarządu Oddziału w dniu 5 listopada 2012 r. od godz. 18:30 przybyło 4 spośród 9 członków Zarządu i jeden przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz reprezentant „turkola”. Przedmiotem narady były najbliższe zadania oraz wieści z ZG, w szczególności w sprawie kampanii sprawozdawczo - wyborczej i przyszłorocznych składek i konieczności finalizacji sprawy pozbycia się barki "morsów".

2. W związku z przyszłorocznym Zjazdem Krajowym i poprzedzającym je Zjazdem Oddziału i Regionalnym od 1 października do 31 grudnia trwa kampania sprawozdawczo - wyborcza             w koła/klubach. Termin Zjazdu Oddziału ( możliwy do końca kwietnia) będzie ustalony dopiero w przyszłym roku z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem. Liczba mandatów dla poszczególnych kół/klubów ustalono wg danych Skarbnika Oddziału o stanie opłaconych w naszym Oddziale składek członkowskich na dzień 31.12.2011r.Ustalono przydział jednego mandatu na każdą rozpoczętą 10 członków.

3. W poniedziałek 12.11.2012 kończę zbieranie i wysyłam zamówienie na znaczki. Nadal w stosunku do ub. roku brak jeszcze około 20% składek. Warunkiem skorzystania z praw wyborczych jest opłacenie składek za bieżący rok, co w szczególności dotyczy członków "morsa" i "mechanika".

4. Materiały zjazdowe tj ordynacja wyborcza, protokoły i listy itp są do pobrania na stronie ZG www.pttk.pl po rozwinięciu hasła  "XVIII Zjazd Krajowy"w zakładce pliki do pobrania.

5. Tamże do pobrania także nowe wzory wniosków o odznaczenia. Po ostatnim zjeździe poszerzył się katalog możliwości o stopnie brązowe. Tak czy owak wymaga to wcześniejszego posiadanie oddziałowych wyróżnień tj Dyplomów Zarządu Oddziału". ZG wymaga natomiast aż 3 miesięcznego wyprzedzenia przy składaniu wniosków.

6.  Ważne i terminowe !  Do 25 listopada oczekuję przyszłorocznych kalendarzy imprez. Wg wzoru z ub. r.  Najprostsze byłoby nadpisanie propozycjami na 2013 rok  załączonego kalendarza na 2012 rok.

                                          W przyszłym roku "piętaszki"  i  "górale" obchodzą 60-lecie powstania sekcji oddziałowych.

7.  Do pobrania są także materiały do sprawozdania GUS tj. TK-K przesłane w tym tygodniu lub można je pobrać z zakładki pttk/przepisy na stronie ZG.

     Termin składania sprawozdań  - do 6 stycznia 2013 roku.

8.  Nadal brak chętnych na zorganizowanie kontynuacji obchodów 60-leciu powstania Oddziału Miejskiego PTTK w  wersji kameralnej.

9. W sprawie sytuacji finansowej Oddziału i zmiany siedziby brak nowych informacji.

10.  Tylko 2 kluby skorzystały z dodatkowych nagród na imprezy fundowanych przez Urząd Miasta poza konkursem.

11. Następne zebranie Zarządu  – prawdopodobnie 5 listopada o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15, chyba, że dojdzie do zebrania na przystani  "morsów" w/s barki.

                        Z turystycznym pozdrowieniem Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy         

                                                                                                                              Wojciech Jagła

Comments