Biuletyn 07/2012

  

                                             POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

                                                                     http//ombydgoszcz.pttk.pl

adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

       Konto: 56 1540 1027 2102 7501 8285 0001

 

                              


Oddziałowy biuletyn/newsletter      

Nr .: 7/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bydgoszcz dn. 30.06.2012r.

 


                                                                                           Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje przydatne dla prowadzenia działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębienia więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

(Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się już w 1958 i 1959 roku)

 

1. Na comiesięczne zebranie Zarządu Oddziału w dniu 4 czerwca 2012 r. od godz. 18:30 przybyło 4 spośród 9 członków Zarządu i dwóch przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz przy okazji innych spraw reprezentanci „turkola” i „kiwaczek”. Przedmiotem narady było podsumowanie pierwszego etapu obchodów 60-lecia Oddziału, rozpatrzenie wniosku "turkola" i najbliższe zadania oraz wieści z ZG.

2. W sobotę 19 maja 2012 spotkaliśmy się w Stanicy Wodnej PTTK w Janowie na plenerowych obchodach 60-leciu powstania Oddziału Miejskiego PTTK. Trasy Zlotu Gwiaździstego firmowane były  przez "turkole", „torpedo”, "piętaszki", "górali", "kiwaczki", "wędrowniczka" oraz "bractwo wodne" i "elektrowóz" w ramach swej ogólnopolskiej imprezy na orientację. Uczestnicy w liczbie około 95 osób zeszli, zjechali i spłynęli punktualnie na wspólną grochówkę i kiełbasę z ogniska oraz ciekawą wystawę pamiątek rajdowych klubów i oddziału. Po wystąpieniu prezesa był toast oraz wręczenie odznaczeń petetekowskich takich jak Złota i Srebrna Honorowa Odznaka, Za Pracę z Młodzieżą, Dyplom ZG i za 25 lat w PTTK. Do późnego wieczora trwała między klubowa integracja. Zadanie dofinansował Urząd Miasta Bydgoszczy.

3.  Po długim oczekiwaniu Miasto sfinalizowało sprawę naszego wniosku o ustalenie stanu prawnego przystani żeglarskiej „halsu” w Brdyujściu. W dniu 24 maja br podpisaliśmy umowę bezpłatnego użyczenia.

4.  Rozochoceni tym wystąpiliśmy zaraz o użyczenie innej nieruchomości na przystań dla "bractwa wodnego"     z opcją przeniesienia tamże siedziby Oddziału. Po zebraniu obecni na nim pieszo i samochodem udali się na Babią Wieś obejrzeć jaka nas czeka praca nad przystosowaniem zapuszczonego obiektu do użytkowania. Wielce prawdopodobne jest, że jeszcze latem dojdzie do podpisania umowy uzyczenia i wtedy jeszcze przed zimą winna nastąpić przeprowadzka.

5.  W poprzednim biuletynie była informacja, że otrzymaliśmy z ZG szczegółowe materiały nt ubezpieczenia NNW i OC w ramach składki członkowskiej. W międzyczasie sytuacja radykalnie się zmieniła i teraz jesteśmy ubezpieczeni w towarzystwie AXA. Szczegóły umów i wzory dokumentów dostępne są w zakładce ubezpieczenie/NNW na stronie internetowej ZG. Kto chce winien ponownie złożyć oświadczenie o wyznaczeniu osoby uposażonej i samemu przesłać je do ubezpieczyciela, sobie pozostawiając drugi egzemplarz. Tym razem nie wymaga to pieczątki i podpisów Zarządu Oddziału. Według przedstawiciela ZG to nowe ubezpieczenie NNW jest jeszcze lepsze. Dwie ostatnio poszkodowane na czerwcowych imprezach koleżanki szkodę zgłaszają już do AXA.

6.  Po dłuższej dyskusji uczestnicy zaaprobowali wniosek "turkola" z 11 maja o zmianę nazwy "Zielonego Szlaku" na im. Polikarpa Ratajczaka pod warunkiem przejęcia przez klub rowerowy opieki nad szlakiem pieszym.

7.   Na stronie KTP ZG jest do pobrania wzór nowej ankiety dla Przodowników Turystyki Pieszej uwzględniający zgodę na przetwarzanie danych. Zainteresowani winni go wypełnić.

8.   KOP ZG zatwierdziła referat weryfikacyjny odznaki "Miłośnika przyrody" przy naszym Oddziale, jako kontynuację pracy tego przy byłym O/POW

9.   Upłynął termin składania wniosków do KTP ZG o dyplom „Zasłużonego dla turystyki pieszej” i na Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej. Można i należy składać na inne wyróżnienia i odznaczenia gdyż jesienią prawie na pewno odbędzie się druga część (bardziej kameralna i dla seniorów) obchodów 60-lecia Oddziału.

10.     Następne zebranie Zarządu – 3 września o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15, chyba, że wynikną nagłe sprawy do załatwienia

Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy                                                                                         Wojciech Jagła

Comments