Biuletyn 06/2012

Oddziałowy biuletyn/newsletter      

Nr .: 6/2012                                                                                                                                                                                                                                          Bydgoszcz dn. 11.05.2012 r.

 


                                                                                                           Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje przydatne dla prowadzenia działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębienia więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

(Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się już w 1958 i 1959 roku)

 

1. Na comiesięczne zebranie Zarządu Oddziału w dniu 7 maja 2012 r. od godz. 18:30 przybyło 5 spośród 9 członków Zarządu i dwóch przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz przy okazji innych spraw prezesi „torpedo” i „kiwaczek”. Przedmiotem narady było podsumowanie imprez na wojewódzkie otwarcie sezonu „Zielona Wyspa” i najbliższe zadania tj obchody 60-lecia Oddziału i wieści z ZG.

2. W sobotę 21 kwietnia 2012 na Wojewódzkie Otwarcie Sezonu Turystycznego pn „Zielona Wyspa” kluby: "turkole", "torpedo" "piętaszki", "kiwaczki" i "wędrowniczek” po przebyciu tras miały okazje zaprezentować się publiczności na scenie i szansę tę dobrze wykorzystały.

3. W sobotę 19 maja 2012 spotykamy się w Stanicy Wodnej PTTK w Janowie na obchody  60-lecia powstania Oddziału Miejskiego PTTK.

Trasy Zlotu Gwiaździstego firmowane są przez: "turkole" – o 10:00 z Błonia, „torpedo” – o 11:00 z dworca w Solcu, "piętaszki" – o 11:30 z Piasków, "górali" "kiwaczki" – o 12:00 z Osowej Góry, "wędrowniczka" oraz "bractwo wodne" i "elektrowóz" – impreza na orientację "I Ogólnopolskie INO" - odbędzie się na miejscu. ( https://sites.google.com/site/kolopttkelektrowoz/xxxii-okazymut)

W/w powinni się zejść, zjechać i spłynąć na godzinę 14-15 na wspólną grochówkę i kiełbasę z ogniska oraz wystawę pamiątek rajdowych klubów, a o 15:00  toast i wręczenie odznaczeń petetekowskich. Wpisowe za konsumpcję i pamiątki – 5zł.

4.  Z nieznanych przyczyn po stronie Miasta finalizacja ustalenie stanu prawnego przystani żeglarskiej „halsu” w Brdyujściu odwleka się nieprzyzwoicie.

5.  Otrzymaliśmy z ZG nr1/2012 Gościńca z wkładką o bezpieczeństwie w górach, szczegółowe materiały nt ubezpieczenia NNW i OC w ramach składki członkowskiej i materiały propagandowe adresowane do rowerzystów - do wzięcia oraz informacje o nowych centralnych odznakach PTTK dla dzieci i GPS-maniaków.

6.   Zatwierdzono 4 wnioski o Odznaki „25 lat w PTTK”.

7.   Można składać wnioski do KTP ZG o dyplom „Zasłużonego dla turystyki pieszej”, a do 30 maja wniosek na Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej.

8.   Dla zainteresowanych jest zaproszenie na konferencję do Welskiego PK.

9.  Następne zebranie Zarządu – 4 czerwca o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrowskiego 15.

                                                                                                       Z turystycznym pozdrowieniem

                                                                                                                           Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy  

                                                                                                                                                                         Wojciech Jagła

ĉ
Andrzej Lamparski,
14 maj 2012, 02:28
Comments