Biuletyn 05/2012
 

                                             POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

                                                                 http//ombydgoszcz.pttk.pl

adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

       Konto: 56 1540 1027 2102 7501 8285 0001

 

                              


                                              Oddziałowy biuletyn/newsletter     Nr 5/2012                                                                                                      Bydgoszcz dn. 17.04.2012r.

 

                                                                                           Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

 

Informacje przydatne dla prowadzenia działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębienia więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

(Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się już w 1958 i 1959 roku)

 

1.  Na comiesięczne zebranie Zarządu Oddziału w dniu 2 kwietnia 2012 r. od godz. 18:30 przybyło 5 spośród 9 członków Zarządu i jeden przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz przy okazji innych spraw prezesi „turkola”, "górali" i „kiwaczek”. Przedmiotem narady było powołanie komisji ochrony przyrody i z tym związane sprawy kadrowe i referatu weryfikacyjnego odznaki "Przyjaciel Przyrody" oraz najbliższe zadania tj imprezy na wojewódzkie otwarcie sezonu i obchody 60-lecia Oddziału, a także wstępna ocena finansów po I kwartale.

2.   W sobotę 24 marca odbył się XXI Międzynarodowy Rajd Pieszy IVV (Internationaler Volkssportverband) Kwiaty Wiosny "Miodunka". Udało się zorganizować tę imprezę jako  oddziałowe wiosenne otwarcie sezonu z udziałem ponad 100 "piętaszków" i "turkola" oraz  gościnnie  dzieci i młodzieży i "wędrownika" a także 1 Niemca. Bazą udanej imprezy był bardzo gościnny "Pub Roberts" na starej pętli autobusowej w Smukale.

3.  W sobotę 24 marca odbyło się też Harcerskie Powitanie Wiosny z topieniem marzanny na trasie wokół Smukały dla ponad 50 harcerzy.

4.    W wielkanocny poniedziałek 9 kwietnia odbył się też tradycyjnni kolarski 29 Rajd Zielonym Szlakiem im. Polikarpa Ratajczaka z zakończeniem w barze "Pod Kogutkiem", głównie z udziałem "turkola" i "torpedo".

5.   Z powodu otrzymania dofinansowania wymagającego posiadania konta założyliśmy 2 kwietnia w

BOŚ rachunek nr 56 1540 1027 2102 7501 8285 0001, z internetową obsługą lecz nadal prowadzimy także gospodarkę kasową.

6.  Z powodu utrzymującej się gorszej mobilności Skarbnika Oddziału - przedłużam osobistą obsługę zbierania składek i dystrybucji znaczków. Rozliczony jest ubr. i dotychczas zebrane składki za br. Za bieżący rok można spodziewać się jeszcze wpływów od "bractwa wodnego", "morsa", "wędrowniczka" i "elektrowozu", a od "mechanika" tylko nowych zapisów gdyż większość dotychczasowych członków nie płacąc za 2011 rok przerwała staż.  Na nagłe potrzeby są tylko 2 znaczki. Zamówienie do ZG bez wskazania terminu -po zebraniu  kilku składek.

7.   W piątek po powrocie Prezydenta Miasta z urlopu ustalenie stanu prawnego przystani żeglarskiej „halsu” w Brdyujściu.

8.  Otrzymaliśmy z ZG materiały w postaci plakatów adresowanych głównie do rowerzystów,  wodniaków i piechurów - do wzięcia.

9.    Odbył się w weekend Nadzwyczajny Zjazd PTTK w sprawie statutu - rezultat nieznany.

10. Powstał 4 już w Bydgoszczy o/ PTTK - Oddział Żeglarski Pasat z przystaniami w  Brdyujściu i Pieczyskach.

11.    Dla zainteresowanych jest:

·      zaproszenie na Zlot Przewodników Świętokrzyskich (VIII/IX),

·      pólfinał OMTT-K w Górsku (21-21 IV)

·      zachęta Miejskiej Pracowni Urbanistycznej do wyrażenia opinii nt zagospodarowania terenów wypoczynku i rekreacji (do 7 V);

·      na www - 55 Zlot Przodowników Turystyki Pieszej we Włocławku;

·     44 Zlot Przodwników Turystyki Motorowej w Bachotku (27V)

12.  Na Wojewódzkie Otwarcie Sezonu Turystycznego  w sobotę 21 kwietnia pn „Zielona Wyspa” zgłosiliśmy propozycje rajdów turystycznych: "turkola", "torpedo" "piętaszków", "kiwaczek" i "wędrowniczka"; zakończą się o 12 na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.

13.  Na 19 maja br do Janowa na obchody 60-leciu powstania Oddziału Miejskiego PTTK zebraliśmy propozycje tras Zlotu Gwieździstego firmowanych przez "turkole", "bractwo wodne", "piętaszki", "górali", "kiwaczki", "wędrowniczka" i "elektrowóz", który organizuje tam równocześnie swoje ogólnopolskie INO. W/w powinni się zejść, zjechać i spłynąć na godzinę 14-15 na wspólne ognisko i wystawę pamiątek rajdowych klubów itp.

14.   Następne zebranie Zarządu – 7 maja o 18:30 w siedzibie Oddziału przy ul.Piotrowskiego 15.

Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy                                                                                         Wojciech Jagła

ĉ
Andrzej Lamparski,
18 kwi 2012, 04:23
Comments