Biuletyn 03/2012


                                                                    Oddziałowy biuletyn/newsletter 03/2012       

Nr .: 3/2012............................                                                                                                                                   Bydgoszcz dn. 14.03.2012r.

 

                                                                                                                             Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

Informacje przydatne dla prowadzenia działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębienia więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

(Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się już w 1958 i 1959 roku)

1.         Na comiesięczne zebranie Zarządu Oddziału w dniu 5 marca 2012 r. od godz. 18:30 przybyło tylko 4 spośród 9 członków Zarządu i jeden przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz przy okazji rozliczeń prezesi „turkola” i „torpeda”. Przedmiotem narady było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok i najbliższe zadania.

2.         W sprawie  8 złożonych ofert na konkurs nr 2 dotyczący turystyki i krajoznawstwa na dofinansowanie z Urzędu Miasta Bydgoszczy  ukazało się w BIP rozstrzygnięcie tj  Zarządzenie nr 136/12 Prezydenta z 27.02.2012r. Z  roku na rok otrzymujemy mniej. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej wysokości 6700 zł do 7 zadań („piętaszki”), w tym na 6 imprez lub cykli imprez oraz na szlaki. Dofinansowanie jest obniżone o 40% w stosunku do planowanego w ofercie. Negatywnie rozpatrzono ofertę „wędrowniczka” na wycieczkę dla osób niepełnosprawnych.

3.         Z powodu otrzymania dofinansowania wymagającego posiadania konta na dniach zakładamy je w BOŚ i nadal prowadzimy także gospodarkę kasową.

4.         Do 31 marca przyjmuję składki członkowskie osobiście lub jeśli komu wygodniej to przelewem na osobne (i osobiste) konto w mBanku jakie prowadzę na rozliczenia z uczestnikami piętaszkowych wycieczek. Nr 96 1140 2004 0000 3302 2611 0144. Z formy przelewu skorzystały w lutym 2 kluby. Wskutek błędu ZG zamiast znaczków „U”otrzymaliśmy w nadmiarze  same znaczki „N”. W ciągu tygodnia powinna być korekta. Kolejna wysyłka do ZG zapotrzebowania na znaczki - 26 marca.

5.         Ostatni dzień marca to koniec ważności składki za 2011 rok (i ubezpieczenia), a dla członków „morsa” i „mechanika” ostatni dzwonek na utrzymanie  ciągłości członkowstwa w PTTK, a w konsekwencji odsunięcie zagrożenia wnioskiem o likwidację  klubów w przyszłym roku (2013) z powodu utrzymującego się ponad rok braku co najmniej 10 członków z opłaconymi składkami.

6.         Wpłynęły dalsze dobrowolne deklaracje upoważnień do uproszczonego odbioru świadczeń z tytułu ubezpieczenia NNW w Signal Idunie. Drugi egzemplarz deklaracji po ostemplowaniu wróci do ubezpieczonego członka PTTK. Do wpłacanych przez prezesów/skarbników kół/klubów składek  należy dołączyć listę osób, których one dotyczą oraz kto i jakie ma uprawnienia kadry programowej.

7.         Z wyjątkiem „górali” i „piętaszków” nadal brak zainteresowania wyróżnieniami i odznaczeniami do jakich otrzymania sposobną okolicznością jest 60-lecie Oddziału Miejskiego.

8.         Zebrani zaaprobowali wniosek z ub. zebrania o przełożenie imprezy i zdecydowali aby był to 19 maja br i zorganizowanie tego jednak w Janowie ze względu na bazę gastronomiczną i możliwość ekspozycji co sprawdziło się na obchodach 90-leciu PTK.

9.         Wkrótce wyjaśnienmie stanu prawnego przystani żeglarskiej „halsu” w Brdyujściu.

10.      Otrzymaliśmy z ZG materiały w postaci kalendarzy imprez i folderów adresowane głównie do rowerzystów, kalendarz wodniacki i nt płetwonurkowania oraz poradniki i płyty.

11.      ZG zgodnie z Rokiem Turystyki Rowerowej zachęca do róznych konkursów: „Bezpiecznie na rowerze”, „Gmina przyjazna rowerzystom”, „Moja rodzina na rowerowym szlaku” i „Rowerzysta na szlaku” i zdobywania odznak;  szczegóły także na www.narowerze.pttk.pl.

12.      Nadal  brak zainteresowania Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursem Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” – etap wojewódzki finał 18 kwietnia we Włocławku; Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krasomówczym – w listopadzie; Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym – etap wojewódzki finał 21-22 kwietnia w Toruniu; X Ogólnopolski Konkurs na „Najlepszy szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”.

13.      Dla zainteresowanych jest zaproszenie na konferencje do Gniezna i Lidzbarka Welskiego.

14.      Zupełny brak odzewu w sprawie wizualizacji dokumentów i innych materiałów oraz strony www.   Poza poprzednio wskazanymi klubami nikt nie przesłał logo/odznaki koła/klubu.

15.      Pełnym sukcesem był 47 Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Jerzego Korka komandor Krystyny Czerwińskiej i „bractwa wodnego” oraz  brzegiem towrzyszący mu  11 Ogólnopolski Zimowy Marsz przez Uroczyska Brdy (Wojciech Jagła i „pietaszki”).

16.      Urząd Marszałkowski zbiera propozycje wycieczek itp.organizowanych przez koła/kluby (tak jak to było w 2010r.) na wojewódzką inaugurację sesoznu turystycznego w  niedzielę 22 kwietnia na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy. Proszę do 25 bm  o dane do regulaminu i plakatu.

17.       Następne zebranie zarządu i wydanie znaczków – 2 kwietnia o 18:30.

Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy

                                                                                            Wojciech Jagła


ĉ
Andrzej Lamparski,
16 mar 2012, 09:36
Comments