Biuletyn 02/2012
                         POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

                                           ODDZIAŁ MIEJSKI w BYDGOSZCZY

                               ul. Piotrowskiego 15   85-098 Bydgoszcz

adres do korespondencji:  85-950 Bydgoszcz 1  skr. poczt. 246

     


                                                          Oddziałowy biuletyn/newsletter         

Nr .: 2/2012                                                                                              Bydgoszcz dn. 14.02.2012r.

 

                                                                                           Koła i Kluby O/Miejskiego  PTTK

Informacje przydatne dla prowadzenia działalności turystyczno – krajoznawczej w naszym środowisku oraz pogłębienia więzi miedzy  Kołami i Klubami Oddziału Miejskiego.

                                                                                                      (Biuletyn Informacyjny Oddziału Miejskiego ukazywał się już w 1958 i 1959 roku)

1.  Na comiesięczne zebranie Zarządu Oddziału w dniu 6 lutego 2012 r. o godz. 18:230 przybyło 5 spośród 9 członków Zarządu i jeden przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz przy okazji rozliczeń przedstawiciele „turkola”, „torpeda” i „kiwaczek” . Przedmiotem narady były podsumowanie sprawozdań i najbliższe zadania.

2.  Złożyliśmy oferty na konkurs dotyczący turystyki i krajoznawstwa na dofinansowanie z Urzędu Miasta Bydgoszczy („piętaszki” i „wędrowniczek”) i Solca Kuj. („torpedo”). Czekamy na rozstrzygnięcie bo od otrzymania dofinansowania i jego wysokości zależą losy co najmniej obchodów 60-lecia.

3.   Nikt nie był zainteresowany podobnym konkursem Urzędu Marszałkowskiego oraz  Zarządu Głównego  PTTK. Póki co brak nadal zainteresowania Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursem Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” – etap wojewódzki finał 18 kwietnia we Włocławku; Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krasomówczym – w listopadzie; Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym – etap wojewódzki finał 21-22 kwietnia w Toruniu; X Ogólnopolski Konkurs na „Najlepszy szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”.

4.   Brak także zainteresowania wyróżnieniami i odznaczeniami do jakich otrzymania sposobną okolicznością jest 60-lecie Oddziału Miejskiego. Czy będzie to 21 kwietnia w Janowie nie jest już takie pewne gdyż stanął ciekawy wniosek o przełożenie imprezy na po 15 maja br i zorganizowanie tego w Brdyujściu (przystanie „morsa” i „halsu”). Wątpliwości zasiane przez J. Umińskiego czy w ogóle obchodzić jubileusz w tym roku rozwiało szybkie przejrzenie prasy z 1952 i 1953 (IKP, Gazeta Pomorska, Turysta). Dość jednoznacznie z nich wynika, że „oddział bydgoski PTTK” działał już w połowie 1952, choć data dzienna  przekształcenia na razie nieznana, gdyż data „27 marzec” dotyczy wprawdzie walnego zjazdu ale w 1953 roku.

5.  W kwestii zbierania składek członkowskich nadal jest tak, że do 31 marca przyjmuję je osobiście lub jeśli komu wygodniej to przelewem na osobne (i osobiste) konto w mBanku jakie prowadzę na rozliczenia z uczestnikami piętaszkowych wycieczek. Nr 96 1140 2004 0000 3302 2611 0144. Do czasu otrzymania ewentualnych dofinansowań wymagających posiadania konta prowadzimy tylko gospodarkę kasową. Druga wysyłka do ZG zapotrzebowania na znaczki - 27 lutego. Dotyczy to także członków, którzy nie wybrali sobie żadnego koła czy klubu i chcą przynależeć  bezpośrednio do Oddziału. Dotyczy to także członków, którzy nie zdążyli zapłacić w u br. Mają szanse dla utrzymania ciągłości członkostwa do 31 marca zapłacić za ubr rok. (nie odebrał jeszcze za ubr „elektrowóz”)

6.  Wpłynęły już od „turkola” i „kiwaczka” pierwsze imienne deklaracje upoważnień do uproszczonego odbioru świadczeń z ubezpieczenia NNW w Signal Idunie. Do wpłacanych przez prezesów/skarbników kół/klubów składek  należy dołączyć listę osób, których one dotyczą oraz kto i jakie ma uprawnienia kadry programowej.

7.     Dla przewodników turystycznych jest zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Przewodnictwa w dniu 18 lutego od godz. 10 – w Muz. Etnogr. w Toruniu (i do Gniezna na marzec).

8.    Tylko dwie osoby były zainteresowane wnioskami o mianowania lub rozszerzenia na Instruktorów Krajoznawstwa.

9.     Sprawozdania TK-K mniej więcej w terminie złożyli wszyscy z wyjątkiem „mechanika”. Ze zbiorówki TK-O za 2011 rok zweryfikowanej z księgowaniem składek wynika  w stosunku do 2010 roku około 20% spadek ilości członków i około 10% spadek ilości imprez i uczestników we wszystkich rodzajach turystyki i popularyzacji krajoznawstwa. Po części jest to skutek braku składek od „morsów” i „mechanika”. W skrócie można powiedzieć, że cofnęliśmy się do poziomu z 2006 roku.

10.    Poruszywszy sprawę imprezy w Brdyujściu należało przedstawić aktualny stan prawny przystani żeglarskiej „halsu” (w kontekście motorowodnej „morsów”) i plany inwestycyjne z nią związane.

11.  Urząd Miasta przypomniał o uchwale zabraniającej wykorzystywania herbu miasta ale są w niej paragrafy, które można z pożytkiem dla nas interpretować, a są też wyroki sądów administracyjnych w ogóle negujących prawo radnych do narzucania ograniczeń. Tym nie mniej warto odszukać stare logo (ozdobna pieczątka) i może je pokolorować.

12.   W celu właściwej wizualizacji dokumentów i innych materiałów oraz strony www proszę o przesłanie logo kół/klubów (najlepiej w .jpg), mam tylko „piętaszków” i „bractwa wodnego”.

13.   W środę wieczorem w internacie w Tucholi, a w czwartek w Mylofie na wodzie rozpocznie się 47 Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Jerzego Korka, i brzegiem ruszy towarzyszący mu

             Ogólnopolski Zimowy Marsz przez Uroczyska Brdy.

14.     Następne zebranie zarządu i wydanie znaczków – 5 marca o 18:30.

                                                                                                                                                                                                                Z turystycznym pozdrowieniem

                                                                                                                                                                                                        Prezes Zarządu OM  PTTK w Bydgoszczy

                                                                                            Wojciech Jagła

Comments