Historia Oddziału

ODDZIAŁ  MIEJSKI  PTTK  W  BYDGOSZCZY

W   2010 roku obchodzimy 90 rocznicę powstania Oddziału  Bydgoskiego  Polskiego  Towarzystwa  Krajoznawczego, którego  tradycje oraz  tradycje Oddziału  Pomorskiego  Polskiego  Towarzystwa  Tatrzańskiego  kontynuuje Oddział Miejski PTTK  w  Bydgoszczy.

     Oddział Bydgoski PTK działał od 1920 do 1939 bez przerwy i po wojnie już w kwietniu 1946 znowu się odrodził. Okres powojenny jest bardzo bogaty w różnego rodzaju przekształcenia oraz zmiany. Po zjednoczeniu się w 1950 PTK i PTT w PTTK, wkrótce          w marcu 1951 powołano Zarząd Okręgu jako strukturę wojewódzką, a w 1952 odbył się Zjazd Organizacyjno – Wyborczy Oddziału PTTK w Bydgoszczy

    Pierwotnie siedzibę mieliśmy przy biurku sekretarza Zarządu Okręgu Wojewódzkiego PTTK. Rozpoczęły działalność koła terenowe i zakładowe PTTK skupiające ponad 600 członków w 9 jednostkach organizacyjnych. Zarząd Oddziału funkcjonował w lokalach na ul. Dworcowej 14, Starym Rynku 15, w obecnym Domu Książki, ul. Marcinkowskiego 18, Al. Ossolińskich 25 gdzie dzielił pomieszczenia z Zarządem Wojewódzkim, Jagiellońskiej 105, Al. Kard. S. Wyszyńskiego 11, ul. Śniadeckich 5, ul. Kaszubskiej, w świetlicy FAMORU, ul 3 Maja 20A, ul. Słowiańskiej 7 i obecnie na ul. Piotrowskiego 15. Widzimy więc, że na przestrzeni lat Oddział sporo "wędrował".

     Prezesami Oddziału byli: Feliks Władyszewski, Zygmunt Malicki, Lech Krajczewski, Weronika Glugla, Henryk Skrzypiński, Ryszard Cadelski, Krystyna Wyrostkiewicz, Tadeusz Dolczewski, Andrzej Bogucki. Eugeniusz Badtke i obecnie Krystyna Czerwińska.

     Oddział  Bydgoski  PTK  prowadził  różne  formy  działalności. O ile przed  wojną   w  ramach  Polskiego  Towarzystwa Krajoznawczego głównym elementem działania były odczyty oraz działalność wycieczkowa, ale prowadzona na zewnątrz, dla społeczeństwa bydgoskiego, to jako oddział PTTK zwrócił uwagę przede wszystkim na rozwój swoich członków m/in poprzez działalność krajoznawczą i turystyczną w kołach, klubach i sekcjach specjalistycznych. Grono to w ciągu 30 lat urosło do ponad 7.000 członków w zrzeszonych w 135 kołach i klubach.

    Oddział nasz przyczynił się do rozwoju całego szeregu przedsięwzięć, m. in. znakowania szlaków pieszych na terenie regionu i różnego rodzaju imprez popularyzujących region w kraju i nie tylko. W pierwszych latach po wojnie działania sprowadzały się do najbliższych okolic. Później zaczęto organizować imprezy na terenie województwa i poza nim, coraz częściej przekraczając granice państw i kontynentów. Działalność Oddziału jest   w dalszym ciągu głównie związana z regionem. Za osiągnięcia w działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa w 1972 r. Oddział został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK.  Z dawnego zespołu wieloletnich, zasłużonych dla Oddziału pracowników etatowych Zarządu i BORT-u nie pozostał nikt. Cała praca Oddziału opiera się wyłącznie na działaczach społecznych.

      Gdy Zarząd Główny PTTK postanowił połączyć niektóre OZGT-y, baza turystyczna województwa bydgoskiego miała zostać podporządkowana Trójmiastu. Postanowiono powołać nowy oddział „Szlak Brdy”, który przejął wszystkie stanice, w tym i te dotychczas podlegające naszemu Oddziałowi Miejskiemu, który nie mógł ich już utrzymać z powodu rosnących kłopotów finansowych. Jeszcze trudniejsza stała się sytuacja po uzyskaniu   w 1991 osobowości prawnej i pełnej samodzielności. Mimo trudnych warunków, w jakich znalazł się nasz Oddział, życie turystyczne toczy się dalej, koła i kluby prowadzą bardzo ożywioną działalność, chociaż z uwagi na brak środków finansowych musiały zrezygnować   z organizowania dużych imprez. Dominują teraz kameralnie imprezy dla kilkunastu osób. Oddział na przestrzeni lat wyszkolił wielu organizatorów turystyki, przodowników  i instruktorów turystyki kwalifikowanej. Wiedza i umiejętności jakie ludzie ci zdobyli, przydaje się im, jak również całemu społeczeństwu.

   Obecnie w Oddziale mamy około 300 członków i posiadamy następujące aktywne koła i kluby:

Klubu Turystów Pieszych "Piętaszki",

Klubu Turystów Górskich im. Klimka Bachledy

Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej "Turkole"

Bydgoski Klub Motorowodny "Mors"

Klub Żeglarski Hals

Klub Turystyki Kajakowej "Bractwo Wodne"

Harcerski Klub Turystyki Pieszej „Kiwaczki”

Klub Turystów Niepełnosprawnych „Wędrowniczek”

Klub Turystów Rowerowych "Torpedo” w Solcu Kuj.

Koło ELEKTROWÓZ,

Koło nr 18 przy PZERiI

Koło SKKT-PTTK „Mechanik”


Historia powstania Oddziału Miejskiego PTTK w Bydgoszczy.

 

Lp

Rok

Dzień, miesiąc

Ważne i ciekawe fakty z dziejów  Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

1

1920

20.01.

 

wyzwolenie Bydgoszczy spod zaboru pruskiego;

 

2

24.04.

zebranie założycielskie Oddziału Bydgoskiego PTK, prezesem:

  • dr Stanisław Łabendziński do 17.12.1921 i w 1924;
  • dr Kazimierz Simm do 09.09.1922;
  • red. Konrad Fiedler do 1924 i od 1925 do 1929;
  • dr Czesław Nieduszyński do 1951

 

3

1921

 

Powstanie sekcji odczytowej kierowanej przez Konrada Fiedlera;

4

 

Inicjatywa S. Łabendzińskiego i Józefa Bronikowskiego zagospodarowania szlaku wodnego Brdy

5

 

pierwszy polski „Ilustrowany przewodnik po Bydgoszczy” S. Łabendzińskiego oraz inne i plan miasta i mapy okolic

6

1922

08-10.06

 

Inicjatywa Zjazdu Kustoszów Muzeów Prowincjonalnych;

 

 

rocznik PTK „Ziemia” o Bydgoszczy

7

1923

06.08

otwarcie z inicjatywy ks. dra Jana Kleina, S. Łabendzińskiego i Władysława Dziurli Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy

8

1923

 

 

projekt budowy schroniska i wieży widokowej na Wieżycy

9

 

otwarcie schroniska PTK w Bydgoszczy

10

 

rozpoczęcie przewodnictwa po mieście

11

1926

 

 

zbiór  zdjęć K. Fiedlera częścią Okrężnej Wystawy Fotograficznej „Piękno Polski”;

12

1928

 

15.04

 

XXII Walny Zjazd Delegatów PTK w Bydgoszczy

13

23.11.

 

powstanie Polskiego Touring Klubu z prezesem dr med. Marianem Maryńskim

14

1929

 

 

powstanie koła turystyki narciarskiej z prezesem inż. Stanisławem Tychoniewiczem

15

25.05.

 

połączenie z Polskim Touring Klubem- silny rozwój turystyki

16

19-20.10

 

wycieczka Rady Głównej PTK statkiem z Koronowa do Bydgoszczy

17

17.12.

 

powstanie sekcji fotograficznej z kierownikiem mec. Zygmuntem Siodą

18

1930

 

Znakowanie szlaków pieszych  w rejonie Jezior Koronowskich

19

 

Inicjatywa budowy dworca autobusowego na Placu Kościeleckich

20

15.06.-13.07.

Wystawa polskiej fotografii i fotografii krajoznawczej

21

1931

Jesień

Powstanie koła wodno-turystycznego z krytą przystanią z hangarem na ul. Grodzkiej 2, prezesem Piotr Wiszniewski

22

 

Powstanie poradni krajoznawczej

23

14.12.

Powstanie Zrzeszenia Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej PTK w Bydgoszczy (zrzesza 16)

24

1932

15.02.

ponowne usamodzielnienie się Oddziału Polskiego Touring Klubu

25

 

Przekształcenie sekcji w samodzielny Bydgoski Klub Narciarski

26

 

Powstanie Delegatury Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego pod kierunkiem inż. S. Tychoniewicza

27

Październik

Otwarcie ekspozytur Oddziału w księgarniach w Kcyni, Koronowie i Nakle

28

1933

11.06.

Umiera S. Łabendziński

29

16-22.06

VII Zjazd Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej PTK

30

1934

 

Spec. zniżki komunikacyjne i rabaty dla członków O/Bydgoskiego

31

 

22.09

Konferencja porozumiewawcza delegatów oddziałów Pomorza i Wielkopolski

32

1935

 

Inicjatywa K. Fiedlera zagospodarowania Jezior Byszewskich i Brdy

33

1937

11.04.

Przyłączenie Oddziału do Okręgu Pomorskiego PTK

34

16.05.

Przeprowadzka do Domu Turystycznego na ul.Zygmunta Augusta 14; do 1929 siedzibą Oddziału były prywatne mieszkania a od 1929 lokale przy Nowym Rynku 1, Marszałka Focha 3, Libelta 5

35

 

22-23.05

XXXI Walny Zjazd Delegatów PTK w Bydgoszczy

36

1938

26.06.

Powstanie Oddziału Pomorskiego PTT

37

24.03.

Odznaczenie prezydenta miasta Leona Barciszewskiego Złotą Honorową Odznaką PTK

38

kwiecień

Wydanie pocztówek krajoznawczych

39

1939

 

11.07

Wydanie mapy turystycznej Pomorza

40

02.09.

Zbombardowanie Domu Turystycznego

41

09.-11.

Zamordowanie red.K Fiedlera, S. Dziurla, M. Męczykowskiego, L. Monowida, J. Wolfa, F. Pankowiaka

42

1946

25.04

Reaktywacja działalności z sekcją opiekunów Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej i regionalną

43

1947

 

Otwarcie schroniska turystycznego PTK

44

24.11

Zarząd Oddziału pełni jednocześnie funkcję Zarządu Okręgu Pom.

45

23.02

Reaktywacja Oddziału Pomorskiego PTT, sekcja narciarska

46

1950

17.12

Zjazd Połączeniowy PTK i PTT

47

1951

04.03

I Organizacyjny Zjazd Delegatów Okręgu Bydgoskiego PTTK

48

1952

27.03

Zjazd Organizacyjno – Wyborczy Oddziału PTTK w Bydgoszczy

 Na podstawie publikacji Janusza Umińskiego z 1987 i 1990 roku oraz materiałów okolicznościowych przygotowanych na 30-, 40-, 80 - i 85 – lecie Oddziału  Miejskiego PTTK w Bydgoszczy opracował Wojciech Jagła


Wybrane dane ze oddziałowych sprawozdań GUS-owskich (druków TK-O)

za lata 2000 – 2009 zebrane przez dr Rafała Gotowskiego z UKW i częściowo

 zweryfikowane i opracowane przez Wojciecha Jagłę - Wiceprezesa Oddziału.

To pierwsza od kilkunastu lat próba wyrażania liczbami całokształtu dokonań działaczy, członków i sympatyków naszego Oddziału. Wstępna weryfikacja ujawniła szereg błędów co liczebności kadry, komisji i odznak oraz popularyzacji, brak szlaków pieszych, spacerowych i rowerowych oraz udziału osób niepełnosprawnych. Nieprawidłowo ujmowana jest działalność motorowodniaków i widać luki z powodu niedostarczenia sprawozdań przez niektóre koła/kluby. Tym niemniej po zakończeniu badań prowadzonych przez dr R. Gotowskiego będzie ciekawym przyczynkiem do oceny dokonań i znaczenia Oddziału Miejskiego PTTK w Bydgoszczy w turystyce, krajoznawstwie i ochronie przyrody. [WJ]

 

Członkowie 

Oddział Miejski

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba członków (ogółem) 

532

513

401

322

318

273

257

264

278

308

Liczba kół 

4

4

3

3

3

2

2

2

3

3

Liczba członków w kołach

218

214

153

95

87

74

71

59

101

74

Liczba kół 

10

10

11

10

10

10

10

10

8

9

Liczba członków w klubach

314

299

248

227

231

199

186

205

177

234


Oddział w środowiskach

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Terenowe

198

196

178

bd

172

 

 

 

 

 

zakłady pracy

97

86

68

63

56

68

58

53

61

50

osiedla mieszkaniowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szkoły 

52

37

6

9

10

29

31

28

30

11

uczelnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wojsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emeryci 

188

194

138

81

74

52

58

40

54

49

inne

 

 

7

 

 

124

110

143

142

198


Kadra

Oddział

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

95

116

121

bd

134

118

96

96

59

 

Przodownicy i instruktorzy (razem) 

81

97

102

44

 

 

53

53

87

59

Przodownicy T górskiej

33

50

50

15

49

21

21

21

18

6

Przodownicy T kajakowej

20

16

16

7

 

6

6

6

5

2

Przodownicy T kolarskiej

5

7

12

10

11

8

8

8

7

9

Przodownicy T motorowej

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Przodownicy T narciarskiej 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przodownicy T pieszej

15

15

15

10

9

12

12

12

10

10

Przodownicy T imprez na orient. 

3

5

5

0

1

 

1

1

3

3

Instruktorzy krajoznastwa

4

4

4

2

4

2

4

4

4

3

strażnicuy ochrony przyrody

 

 

 

 

5

4

4

4

 

 

Opiekunowie przyrody

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Społeczni opiekunowie zabytków

 

 

 

 

 

23

23

23

 

 

Organizatorzy turystyki

 

3

3

0

0

3

3

3

 

 

Znakarze

12

14

14

8

3

10

10

10

10

4

Opiekunowie SKKT

2

2

2

2

2

2

8

2

2

2


Liczba imprez

Oddział

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

144

103

97

91

112

86

138

125

147

168

Piesze górskie

21

14

8

9

14

8

10

8

6

7

Kajakowe

9

10

7

13

13

2

7

11

10

9

Kolarskie

21

22

38

15

35

17

45

36

39

68

Motorowe (wodne?)

14

9

8

5

6

0

9

0

1

3

Narciarskie

0

1

0

2

2

8

3

1

2

0

Piesze nizinne

47

35

17

31

18

15

21

25

32

37

Żeglarskie

4

3

4

7

4

8

4

13

22

5

Płetwonurkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

InO

8

7

0

1

0

7

16

5

7

12

inne

34

15

10

16

20

21

23

26

27

27


Liczba uczestników ogółem

Oddział

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

3853

2521

2427

2053

2931

2735

3403

3550

4266

4507

Piesze górskie

364

163

105

123

203

64

128

149

208

166

Kajakowe

299

295

337

302

432

350

280

413

580

465

Kolarskie

419

465

606

227

860

454

628

579

1166

1608

Motorowe (wodne?)

95

80

70

45

54

0

80

0

13

45

Narciarskie

0

28

0

39

45

525

53

22

70

0

Piesze nizinne

1258

1006

613

732

629

432

1023

831

1023

1002

Żeglarskie

33

34

42

20

19

113

16

110

251

32

Płetwonurkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

13


InO

571

271

0

125

0

352

538

366

418

473

inne

909

600

364

570

689

445

658

1080

524

716


Liczba młodzieży szkolnej

Oddział

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

1770

1243

911

775

952

1256

1328

935

1247

1239

Piesze górskie

164

81

35

10

73

19

115

16

54

12

Kajakowe

133

114

152

124

100

341

150

168

215

110

Kolarskie

174

210

148

18

279

77

140

246

288

548

Motorowe (wodne?)

28

22

20

12

19

0

35

0

0

15

Narciarskie

 

28

0

24

24

438

22

7

20

0

Piesze nizinne

859

554

325

417

342

150

583

349

215

382

Żeglarskie

13

8

6

0

0

28

0

10

46

0

InO

353

135

0

31

0

81

179

79

57

134

inne

74

243

83

74

115

122

104

60

55

38

 

Turystyka powszechna

Oddział

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba imprez i wycieczek 

177

101

71

106

132

89

65

56

84

72

Liczba uczestników ogółem

2788

2287

1107

2048

2767

1591

1076

1304

1614

1351

w tym z młodzież. Szkolną

 

 

 

 

 

57

38

160

50

143

w tym osób z niepełnospr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20


Popularyzacja

Oddział

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Odczyty, seminaria, wykłady 

25

33

20

32

38

25

30

19

20

25

Liczba osób na odczyt, wykł 

309

691

430

608

643

421

797

430

388

567

Wystawy 

1

4

1

4

6

7

1

3

1

2

Liczba osób na wystawach 

128

408

480

873

900

1450

300

385

50

45

Biblioteki - ilość 

1

1

1

2

 

 

2

 

2

 

Ilość woluminów 

30

145

145

150

 

 

160

 

110

 

 

Zweryfikowane odznaki

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

63

101

129

58

2

100

79

0

54

53

Górska OT

51

65

60

54

0

54

34

0

32

 

Kolarska OT

8

23

14

4

2

5

4

0

10

18

OT Pieszej

0

13

8

0

0

21

21

0

12

30

7-milowe buty 

0

1

0

0

0

1

1

0

3

5

Odznaka Krajoznawcza

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regionalne 

2

0

47

0

0

19

19

0

0

0

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kluby 

Oddział

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem 

10

14

11

10

10

10

12

10

8

9

górskie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kajakowe

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Kolarskie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Motorowodne

0

1

1

1

1

0

1

1

 

 

Piesze

2

4

3

3

3

3

3

3

2

2

Żeglarskie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Młodzieżowe

1

1

1

1

1

1

 

1

 

 

Inne

2

3

1

 

 

1

2

 

2

2
Liczba członków w klubach

Oddział

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem 

330

513

244

227

231

199

257

205

183

241

górskie

54

54

47

36

34

23

24

19

14

18

Kajakowe

67

61

39

41

35

36

34

40

24

27

Kolarskie

31

33

34

33

46

23

24

28

24

66

Motorowodne

0

17

14

11

11

0

11

15

 

 

Piesze

60

107

79

112

81

69

64

17

75

87

Żeglarskie

16

15

18

15

14

17

13

13

13

12

Młodzieżowe

52

37

6

9

10

14

 

13

 

 

Inne

50

189

7

 

 

15

71

 

33

31


Oddziałowe komisje

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem 

6

6

6

4

 

 

5

5

4

4

Górska

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kajakowa

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Kolarska

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Piesza

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Żeglarska

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

InO

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

Ochrony przyrody

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

ds.. Turystyki osób niepełnospr.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 
Członkowie komisji Oddział

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem 

22

37

37

14

 

 

41

45

10

14

Górska

5

5

5

3

3

5

5

5

3

3

Kajakowa

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

Kolarska

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

Piesza

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Żeglarska

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

InO

 

 

 

 

 

3

3

3

3

3

Ochrony przyrody

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

ds.. Turystyki osób niepełnospr.

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 


Comments