Bocholt

Ouderdom:
  1411
Materialen en verwerking: mergel, met dorpels en lijsten in kalksteen.
Patroonheilige: Sint Laurentius
Sporen van weer-functie: Quasi volledig gesloten toren. Toegang kon enkel via de kerk. Dikke muren. Lichtopening/schietgat.
Speciale opmerkingen: Tussen 1584 en 1586 werd de kerk geplunderd en in brand gestoken door troepen van de prins van Oranje. In 1608 brak de torenspits tijdens een wervelstorm af en viel in de middenbeuk. In 1910 werd het schip met twee traveeën verlengd, door de toren in zijn geheel 9,40 m in westelijke richting te verplaatsen.
Vlakvullend metselteken-motief in tipgevel van transept.