Kaulille (Bocholt)

Ouderdom
: 14de eeuw
Materialen en verwerking: Baksteen. Hardstenen blokken in onderbouw.
Patroonheilige: Sint Monulfus en Gondulfus
Sporen van weer-functie: Quasi gesloten toren. Spitsboogvensters in NW-gevel zijn van recentere datum.
Speciale opmerkingen: Calvarie-metselteken.