St-Huibrechts-Hern

Ouderdom
:  tweede helft 13de, 14de eeuw - zaalkerk: 1964
Materialen en verwerking: mergelstenen toren met silexplint.
Patroonheilige: Sint Hubertus
Sporen van weer-functie: Gesloten geheel. Drielobbige venstertjes zijn jonger. Idem voor rondboogportaal.
Speciale opmerkingen: Origineel enkel met toegang via de kerk, labyrintmotief op zuidgevel