Om oss

Omegaklubben

er en forening for eiere og brukere av seilbåter av typen Omega, med rundt 100 medlemmer. Internettsidene er ment å spre generell informasjon til medlemmer og andre interesserte. Dessuten følger vi opp klubbens aktiviteter gjennom medlemsbrevene. Kommentarer og innspill til hjemmesiden tas imot med takk. Send ditt bidrag pr brev eller e-post til omegaklubben@gmail.com

Omegaklubben har vanligvis en seilsamling på sjøen i sommersesongen og to medlemsmøter i løpet av vinterhalvåret. Medlemsbrevene blir sendt ut 3-4 ganger i året og inneholder tips, erfaringer, gode historier og annet stoff av felles interesse.                                       

Medlemskap i klubben koster kr. 200,- i året, - også om du bor utenfor Norges grenser eller eier båten sammen med andre. 

 

Nytt medlem?

 

For å bli medlem tar du kontakt med Knut Glende og betaler kontingenten inn på følgende konto:

Omegaklubben v/ Knut Glende
Revefaret 8 B
N-0491 Oslo
Konto nr:    7056.10.74672   (Nytt fra 01.03.2013)

Bor du ikke i Norge trenger du dessuten bankens adresse som er:

 

Hovedkontor DnB NOR
Stranden 21, Aker Brygge
N-0021 Oslo 
 
BIC (Swift-adresse):
DNBANOKKXXX

IBAN-kode: NO4870561074672     (De to første tegnene er bokstaver (landskode), ikke tall)Kontaktpersoner for Omegaklubben:

Formann: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Økonomi/medlemsregister/web: Knut Glende, Revefaret 8 B, 0491 Oslo, tlf. 922 03 355, (knut.glende @ siemens-healthineers.com)

Styremedlem: Carl-Fredrik Næss-Andresen

Styremedlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Styremedlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(I et forsøk på å begrense spam-mail har vi satt inn mellomrom før og etter @ i våre e-post adresser over)