Årsmøte 2013

Årsmøte for året 2013 ble avholdt 8/4 2014 i Oslo med frammøte av 10 stemmeberettigede medlemmer.


Agendaen var i henhold til vedtektene:

 • Valg av møteleder
 • Årsmelding
 • Budsjett
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Kontingent
 • Valg av styret
--------------------------------------
 • Ragnar Andreassen ble valgt som møteleder
 • Det ble gjort rede for klubbens virksomhet og årsmeldingen ble tatt til etterretnning.
 • Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 ble presentert av Knut Glende. Begge deler ble godkjent som fremlagt.
  <vedtatt regnskap og budsjett inn her>
 • Ingen forslag var kommet inn
 • Kontingent for 2014 ble satt til kr 200
 • Det var tre plasser til medlemmer i styret på valg. De sittende styremedlemmer ble gjenvalgt til disse plassene. Styret for kommende år er dermed:
  Robert Folland (O-34)
  Arne Isaksen (O-36)
  Jørn Hanssen (O-36) Gjenvalgt
  Knut Glende (O-36) Gjenvalgt
  Ragnar Andreassen (O-30) Gjenvalgt
  Etter vedtektene vil styret konstituere seg selv på første styremøte.

Referent: Ragnar Andreassen


Comments