Forum

Styret har besluttet å legge planene om et Omegaforum på is inntil videre. Det har vist seg vanskelig å finne en løsning der medlemmer og andre interesserte rimelig fritt kunne publisere det de har å si, - uten at vi får med store mengder spam på kjøpet. Dermed blir oppfølgingsarbeidet for stort. 

Vi oppfordrer derfor medlemmer og andre med interesse for Omegabåter å ta direkte kontakt med et av styremedlemmene om dere har meninger, tips, artikler eller annet dere ønsker å dele. Kontaktinfo finner dere nederst på siden her.     
Comments