Båtene

     
                Omega 28                                                                                                                   

            
                                
                 Omega 34

                                                                                                               

         Omega 42Omegabåtene tilhørende Omegaklubben består av 5 båttyper: Omega 28, Omega 30, Omega 34, Omega 36 og Omega 42.
I tillegg har det blitt konstruert to Omegabåter til, -  
Omega 10 mtr. og Omega 46. 

De aller fleste av båtene i Norge er Omega 30, 34 og 36. Disse har samme konstruktør: Ron Holland. 

Det fins et relativt lite antall Omega 28 og Omega 42, som er konstruert av henholdsvis Peter Ståhle og Peter Norlin.


                  Omega 30                                  Omega 36