Edukacja pozaszkolna

Większość szkoleń w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną dotyczy pielęgniarek i lekarzy. Natomiast często istnieje możliwość uczestnictwa w takim szkoleniu opiekunów medycznych. Postaramy się dla Państwa wyszukiwać dostępne szkolenia i na bieżąco o nich informować, jak również będziemy zamieszczać terminy i miejsca ciekawych wydarzeń edukacyjnych zaplanowanych na najbliższy rok, które w naszej opinii mogą być szczególnie ważne dla opiekunów medycznych.

Kursy dla opiekunów prowadziły m.in.: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie - www.cmkp.edu.pl, Państwowa Medyczne Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu - www.wsm.opole.pl oraz Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie - www.wsuz.pl. Trwa również projekt szkolenia w zakresie opieki geriatrycznej, beneficjentem projektu jest CMKP, ale informacje o projekcie i terminy szkoleń możecie również znaleźć tu: geriatria.mz.gov.pl.  

Zapraszamy także do współtworzenia tej bazy wydarzeń - informacje prosimy przesyłać przez nasz formularz kontaktowy.

Poniżej znajdują się opisy tych szkoleń, które są adresowane do opiekunów medycznych.

Starość, a radość. Aktualne zagadnienia opieki nad pacjentem w podeszłym wieku.

opublikowane: 30.01.2016, 01:09 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 30.01.2016, 01:10 ]

Witaj!

Chcielibyśmy zaprosić Cię na wydarzenie wyjątkowe. Konferencję, która pozwoli poszerzyć Twoją wiedzę z zakresu opieki nad osobami w wieku podeszłym.
Do udziału w wydarzeniu zachęcamy wszystkim osoby (w szczególności pielęgniarki, opiekunów i fizjoterapeutów) sprawujących opiekę nad pacjentami. Podczas planowanego wydarzenia dowiesz się między innymi o:

  • nowoczesnych technologiach webowych i mobilnych wspierających opiekunów osób starszych,
  • tematyce zaopatrywania i leczenia ran m.in. biochirurgia,
  • obciążeniu fizycznym i psychicznym osób sprawujących opiekę nad osobami w wieku podeszłym,
  • specyfice diagnostyki i terapii osób starszych,
  • problemie przemocy wobec osób starszych,
  • odpowiedzialności za dokumentację medyczną - roli pielęgniarki, szpitala, opiekuna osoby starszej, 
  • doborze środków pomocowych, ortopedycznych i rehabilitacyjnych dla tejże grupy pacjentów, 
  • narażeniu personelu medycznego na agresję fizyczną i/lub słowną.

Mamy nadzieję poruszyć te i wiele innych tematów, nie unikając przy tym dyskusji. Szczegóły i agenda wydarzenia jak również profile zaproszonych wykładowców - już wkrótce w kolejnych zakładkach, widocznych na tej stronie. Udało nam się nawiązać współpracę z trenerami praktykami, którzy podzielą się swoją wiedzą z szerszą publicznością.


MIEJSCE
Nobel Tower
Dąbrowskiego 77, Poznań
9 Marca 2016, 10:00 (Środa)

Opis konferencji pochodzi ze strony ograizatora, więcej informacji i kontakt na stronie:

Narzędzia i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnym ruchowo

opublikowane: 25.01.2016, 03:32 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 28.01.2016, 03:46 ]

http://www.instytutpwn.pl/konferencja/nit2016/?utm_source=mp&&utm_medium=opiekunmedyczny.com.pl&&utm_campaign=1B21_0116_201602


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na naukowo – szkoleniową konferencję.

Tematem przewodnim spotkania będą rozważania na temat interdyscyplinarności działań, w zakresie opieki długoterminowej, z praktycznym ukierunkowaniem natechniki pracy wobec osoby przewlekle chorej. Zwrócimy szczególną uwagę na profilaktykę i postępowanie z odleżyną.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeńdotyczących problemów osób przewlekle chorych, ze szczególnym odniesiem do profilatyki i leczenia odleżyn.

Przygotowywana tematyka rozważań w sposób znakomity wpisuje się w aktualne potrzeby środowisk zainteresowanych opieką długoterminową, a w swoich założeniach ukierunkowana jest na część teoretyczną ale również praktyczną w zakresie warsztatowym postępowania z odleżyną.

Dr n. o zdrowiu Mariola Rybka


Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.instytutpwn.pl/konferencja/nit2016/


Najbliższe warsztaty będa miały miejsce w:
Warszawie - 15.04.2016
Białymstoku - 21.11.2016

Stomia i pielęgnacja stomii

opublikowane: 08.12.2015, 09:10 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 30.01.2016, 01:03 ]

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w Polsce interaktywnym kursem dotyczącym stomii i jej pielęgnacji. Szkolenie jest dla każdego nieodpłatnie dostępne i kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu kursu (opis szkolenia pochodzi z poniższej strony).

Kurs dostępny jest na stronie: http://stomalife.pl/szkolenia/

Targi Opieki i Zdrowia NIEZALEŻNI 65+

opublikowane: 17.08.2015, 02:57 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 30.01.2016, 01:03 ]

Targi NIEZALEŻNI 65+ to okazja do wymiany doświadczeń, posłuchania opinii, spotkania ciekawych, znanych ludzi, którzy działają na rzecz poprawienia jakości życia seniorów i ich aktywności. Targi to również wielkie możliwości i nowe rozwiązania dla opiekunów, którzy na co dzień stykają się z problemem zapewnienia godnej opieki osobom starszym i niesamodzielnym. 

Podczas Targów zaprezentujemy rozwiązania wspierające aktywność seniorów i ułatwiające pracę personelowi medycznemu, pracującemu m.in. w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach dziennej opieki nad seniorem. 

W ramach konferencji dla opiekunów odbędą się wykłady dotyczące problemów w opiece nad seniorami, ergonomii i bezpieczeństwa pracy opiekuna oraz metodologii organizowania zajęć przez animatorów życia senioralnego. 

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.targiopieki.pl

Gdańsk, 16 - 17 kwietnia 2016

Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej

opublikowane: 13.05.2014, 08:28 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 30.01.2016, 01:02 ]

Zapraszamy na kurs doskonalący dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, realizowany w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opiekii geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Pełny terminarz na rok 2016 nie jest jeszcze znany, prosimy o śledzenie strony organizatora.


Aby uczestnik szkolenia mógł w nim uczestniczyć, spełnić musi kilka czynników wymaganych przez organizatora:

1. posiadanie dyplomu zawodowego, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny;
2. posiadając zatrudnienie w podmiotach leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 )

Więcej informacji na stronie organizatora:  http://geriatria.mz.gov.pl/

Warszawska Szkoła Zdrowia

opublikowane: 21.06.2013, 12:09 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 18.06.2015, 03:14 ]

Warszawska Szkoła Zdrowia - konferencje dotyczące zdrowia publicznego organizowane co miesiąc od września do czerwca w siedzibie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Więcej informacji i harmonogram zajęć pod adresem: http://www.wseiz.pl/index.php/en/strona-glowna-wsz

1-6 of 6