Edukacja pozaszkolna

Większość szkoleń w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną dotyczy pielęgniarek i lekarzy. Natomiast często istnieje możliwość uczestnictwa w takim szkoleniu opiekunów medycznych. Postaramy się dla Państwa wyszukiwać dostępne szkolenia i na bieżąco o nich informować, jak również będziemy zamieszczać terminy i miejsca ciekawych wydarzeń edukacyjnych zaplanowanych na najbliższy rok, które w naszej opinii mogą być szczególnie ważne dla opiekunów medycznych.

Kursy dla opiekunów prowadziły m.in.: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie - www.cmkp.edu.pl oraz Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie - www.wsuz.pl. Trwa również projekt szkolenia w zakresie opieki geriatrycznej, beneficjentem projektu jest CMKP, ale informacje o projekcie i terminy szkoleń możecie również znaleźć tu: geriatria.mz.gov.pl.  

Zapraszamy także do współtworzenia tej bazy wydarzeń - informacje prosimy przesyłać przez nasz formularz kontaktowy.

Poniżej znajdują się opisy tych szkoleń, które są adresowane do opiekunów medycznych.

Targi Opieki i Zdrowia NIEZALEŻNI 65+

opublikowane: 17.08.2015, 02:57 przez Bartosz Mikołajczyk

Targi NIEZALEŻNI 65+ to okazja do wymiany doświadczeń, posłuchania opinii, spotkania ciekawych, znanych ludzi, którzy działają na rzecz poprawienia jakości życia seniorów i ich aktywności. Targi to również wielkie możliwości i nowe rozwiązania dla opiekunów, którzy na co dzień stykają się z problemem zapewnienia godnej opieki osobom starszym i niesamodzielnym. 

Podczas Targów zaprezentujemy rozwiązania wspierające aktywność seniorów i ułatwiające pracę personelowi medycznemu, pracującemu m.in. w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach dziennej opieki nad seniorem. 

W ramach konferencji dla opiekunów odbędą się wykłady dotyczące problemów w opiece nad seniorami, ergonomii i bezpieczeństwa pracy opiekuna oraz metodologii organizowania zajęć przez animatorów życia senioralnego. 

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.targiopieki.pl

Gdańsk, 16 - 17 kwietnia 2016

Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej

opublikowane: 13.05.2014, 08:28 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 18.06.2015, 03:11 ]

Zapraszamy na kurs doskonalący dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, realizowany w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opiekii geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Pełny terminarz na rok 2015 nie jest jeszcze znany, prosimy o śledzenie strony organizatora.


Aby uczestnik szkolenia mógł w nim uczestniczyć, spełnić musi kilka czynników wymaganych przez organizatora:

1. posiadanie dyplomu zawodowego, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny;
2. posiadając zatrudnienie w podmiotach leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 )

Więcej informacji na stronie organizatora:  http://geriatria.mz.gov.pl/

VI Ogólnopolska Konferencja warsztatowa dla pielęgniarek i opiekunów medycznych: opieka nad chorym niepełnosprawnym ruchowo.

opublikowane: 21.06.2013, 12:12 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 18.06.2015, 03:13 ]

Szanowni Państwo!
 
W imieniu Komitetu Naukowego oraz Wydawnictwa Lekarskiego PZWL mamy przyjemność zaprosić Państwa na VI Cykl Warsztatów  „Narzędzia i techniki pracy w opiece nad chorym niepełnosprawnym ruchowo”. 
W programie konferencji znalazły się tematy związane z problemem pielęgnowania osób z upośledzoną funkcją ruchu.  Przedstawimy najnowsze techniki i najnowocześniejszy sprzęt, które ułatwiają pracę pielęgniarek i opiekunów medycznych. Mówić będziemy również o kompetencjach etycznych w pielęgnowaniu osób niesamodzielnych.
Najnowszą wiedzę dotyczącą wieloaspektowego podejścia do problematyki opieki nad osobą z upośledzoną funkcją ruchu przedstawią, z pozycji naukowej i praktycznej, wybitni, polscy specjaliści. 
Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki w tym kierowniczą kadrę pielęgniarską i opiekunów medycznych, zatrudnionych w oddziałach opieki nad osobami niepełnosprawnymi: domach opieki, oddziałach neurochirurgicznych, neurologicznych, rehabilitacyjnych, zakładach opieki długoterminowej.
Mamy nadzieję, że program konferencji spełni Państwa oczekiwania.
Serdecznie zapraszamy


Dr n. o zdrowiu  Elżbieta Szwałkiewicz

Więcej informacji na stronie organizatora: http://konferencje.pzwl.pl/nit2015?page=377


Najbliższe warsztaty będa miały miejsce w Krakowie - 16.10.2015

Warszawska Szkoła Zdrowia

opublikowane: 21.06.2013, 12:09 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 18.06.2015, 03:14 ]

Warszawska Szkoła Zdrowia - konferencje dotyczące zdrowia publicznego organizowane co miesiąc od września do czerwca w siedzibie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Więcej informacji i harmonogram zajęć pod adresem: http://www.wseiz.pl/index.php/en/strona-glowna-wsz

1-4 of 4