Oravanmarjat on lippukunta vailla omaa maata.

Retkeily on partiolaisten ydintoimintaa. Siksi vuonna 2006 startattiin Omamaa-hanke, jonka tavoite on hankkia Oravanmarjoille oma retkeilyalue.

Näin syntyi Omamaa. Unelma maasta, joka olisi Oravanmarjojen oma.

Nyt on aika saattaa hanke loppuun.

ūüíö¬† Liity POK ry:n j√§seneksi ja tue Omamaan hankintaa!


Vuosikokous 2024

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään kololla, Kavallintie 14, Kauniainen 28.4.2024 kello 17. Voit liittyä kokoukseen etänä myös tällä Teams-linkillä.

Mikä Omamaa?

Omamaa on vuonna 2006 aloitettu hanke, jonka tavoitteena on hankkia retkeilyalue partiolippukunta Oravanmarjojen käyttöön.

Hankkeen sysäsi liikkeelle tarve parantaa Oravanmarjojen retkeilymahdollisuuksia. POK ry perustettiin Omamaa-hankkeen ja Oravanmarjojen tukiyhdistykseksi.  

Missä nyt mennään?

Etsimme sopivaa tonttia enintään 100 kilometrin säteellä. Aktiivinen varainkeruu on kerryttänyt hyvän pohjakassan maan hankkimista varten, mutta summaa pitää vielä kasvattaa.

Vinkit, vihjeet ja etsintäapu on tarpeen!

Tue Omamaa-hanketta!

Omamaa-hanketta voit tukea


ūüíö¬† Liity j√§seneksi


2006

Omamaa-hanke aloitettiin ja POK ry perustettiin.

Hankkeen alussa myytiin kannatustodistuksia ja kesäkukkia. Myöhemmin Kauniaisissa myytiin viiden vuoden aikana Oravanmarjojen joulukuusia.

Lahjoitukset, tuki- ja kannatusmaksut sekä jäsenmaksut ovat olleet iso osa pääoman kerryttämistä.2012

Varainkeruun minimitavoite saavutettiin!

Hyvin sujuneen varainkeruun myötä hankkeen seuraavassa vaiheessa siirryttiin soveltuvan tontin löytämiseen ja ostamiseen. Vuosien varrella olemme käyneet tutustumassa kouralliseen metsätiloja, joista mikään ei johtanut kauppoihin.
2022

Kiikariin osui kaksi tarkoitukseen soveltuvaa tonttia Nuuksiosta.

Innostus lippukunnassa nousi, olisiko jompi kumpi näistä tonteista vihdoinkin kauan odotettu Omamaa!

Huutokaupat hävittiin.


2023

Seuraavan otollisen alueen tullessa myyntiin, ei kisassa haluta jäädä enää kakkosiksi. 

Nyt pyrimmekin nostamaan käytössä olevaa pääomaa aktivoimalla varainkeruuta. Näin varmistamme, että Omalaiset pääsevät retkeilemään omalla maalla mahdollisimman pian.

Auta Oravanmarjoja Omamaan hankinnassa ja liity jäseneksi!

Taustaa

Nuuksion kansallispuisto ja sitä ympäröivät maa-alueet tarjoavat mille tahansa pääkaupunkiseudulla toimivalle lippukunnalle kerrassaan poikkeukselliset retkeilymahdollisuudet. Näitä mahdollisuuksia onkin hyödynnetty runsaasti. Kansallispuiston käyttöaste kasvaa jatkuvasti, ja ulkoilukäytön kuormitus on jokaisen nähtävissä. Tämä siitä huolimatta, että varsinaisen kansallispuiston kokoa on useaan otteeseen kasvatettu. Kuten missä tahansa kansallispuistossa on Nuuksiossa selkeät säännöt siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Näitä sääntöjen täsmällinen noudattaminen on jatkossa yhä tärkeämpää, jotta me ja tulevat sukupolvet voivat nauttia luonnon rauhasta aivan metropolialueen tuntumassa. Partiolaisten tehtävänä on toimia esimerkkinä muille retkeilijöille.

Valitettavasti kansallispuiston säännöt rajoittavat tuntuvasti partioon olennaisena osana kuuluvaa retkeily- ja erätoimintaa. Nuuksiolla on oma paikkansa partiossa tapahtuvalle retkeilylle, mutta oma paikkansa on myös erätoiminnalla, jossa opetellaan mm. seuraavia taitoja: polttopuiden hankintaa luonnosta, yöpaikan valintaa, suunnistamista pururatojen ulottumattomissa, avotulella yöpymistä ja muutenkin toimeentulemista ja viihtymistä ilman kymmentätuhatta muuta retkeilijää. Ainakin osaan näistä tarpeista voidaan vastata hankkimalla retkeilymaata.

Tavoite

Aluksi on tarkoitus ostaa noin 1 ha suuruinen maa-alue, johon lippukunnalla on täysi käyttö- ja hallinnointioikeus. Alue on tarkoitus hankkia alle 100 km päästä Kauniaisista, jotta alueelle on pääsee viettämään viikonloppuretkiä. Retkimaan vaatimukset ovat onneksi hyvin toisenlaiset kuin esimerkiksi mökkitontin. Kalliin rakennusluvallisen maan sijaan retkeilyä edistää paremmin laajempi joutomaa-alue etäällä valmiista infrasturuktuurista.

Hankinnan toteutuessa on lippukunnan mahdollista järjestää alueella omia retkiä, harjoitella puuhuoltoa sekä osallistua rakennelmien tekemiseen. Mahdollisuudet vastaavaan toimintaan Nuuksion kansallispuistossa olisivat selkeästi heikommat. 

Maahankinnan jälkeen on tarkoitus aloittaa arviointi mahdollisuuksista rakentaa alueelle oma kämppä. Toisin sanoen pienestä maa-alasta pienellä rakennusoikeudella ei olisi mitään haittaakaan, kunhan ympärillä on tarpeeksi retkeilymaastoa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen alkajaisiksi varainkeruu aloitettiin kannatustodistusten myynnillä sekä kesäkukkien myyntikampanjalla. Varainkeruuta ovat merkittävästi edistäneet lahjoitukset, tuki- ja kannatusmaksut sekä jäsenmaksuista saadut tulot. Vuonna 2009 järjestettiin ensimmäisen kerran joulukuusten myyntikampanja. Kokemukset ovat olleet niin hyviä, että kuusimyynti järjestetään nyt viidettä kertaa. Varainkeruun minimitavoite saavutettiin vuonna 2012. 

Hyvin sujuneen varainkeruun myötä hankkeen seuraava vaihe onkin soveltuvan tontin löytäminen ja ostaminen. Seuraamme aktiivisesti moninaisia ilmoituskanavia, mutta vinkit, vihjeet ja etsintäapu on tarpeen. Vuosien varrella olemme käyneet tutustumassa kouralliseen metsätiloja, joista mikään ei ole vielä johtanut kauppoihin.