144-146MHz network SDR RX at OM0ODB QTH, JN88ND (Bratislava) • SDR prijímač je možné využívať s programom SDR # (SDR Sharp) po zadaní adresy : sdr://193.93.75.99:5555, ako server je použitý SPYSERVER
 • SDR Receiver you can use with SDR # (SDR Sharp) software with connection address: sdr://193.93.75.99:5555, as server is used SPYSERVER
Parametre:
 • Anténa: vertikálne polarizovaná Diamond X300 v 300m ASL (spoločná pre UHF prevádzač OM0ODB).
 • Zariadenie: R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO (rtl-sdr V2), ventilátorom chladený Raspberry Pi 3, diplexer Diamond, double helix filter pre 2m s 438,325MHz notch + coaxial notch pre 100,3MHz, zdroj MW RS-15-5 PS 5V/3A.
 • Rozsah: 144,0 - 146.0MHz.
 • max. 5 užívateľov, zisk nastavený na "12" (prvý prihlásený užívateľ vie meniť). Potrebná šírka pásma pre NFM prenos do 300kbps. Vodopád 7FPS, Timeout 360 minút.
 • Foto - pozri dolu :)
Parameters:
 • Antenna: Vertical polarised Diamond X300 at 300m ASL (common for SDR and OM0ODB UHF repeater).
 • Device: R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO (rtl-sdr V2), Fan cooled Raspberry Pi 3, diplexer Diamond, double helix filter for 2m with 438,325MHz notch and coaxial notch for 100,3MHz, Power Supply MW RS-15-5 PS 5V/3A.
 • Coverage: 144,0 - 146.0MHz. 
 • Max. 5 users, gain at "12" (can by adjusted by first connected user). Bandwidth for NFM up to 300kbps. Waterfall 7FPS, Timeout 360 minutes.
 • Photos - scroll down :)

Ako na to:
 • Stiahni si program SDR Sharp (SDR #) zo stránok http://airspy.com/download/ (Windows SDR Software Package).
 • Rozbaľ zip súbor do adresára napríklad "SDRSharp" na disk v počítači.
 • Spusti "SDRSharp.exe"
 • Ako "source" vľavo hore zvoľ "Spy Server"
 • Do poľa pre adresu zadaj sdr://193.93.75.99:5555
 • Klikni na "play" (start)
 • Nastav si posuvník "Range" do spodnej tretiny tak, aby si videl spodnú časť spektra.
 • Zvoľ si frekvenciu a moduláciu, sleduj vodopád a počúvaj :)
 • Ak počúvaš NFM, nastav si "squelch" na cca "10"
 • 144,000 a 145,000 je záznej rtl-sdr klúča, nie prijímaný signál.

Používané frekvencie / frequencies:
 • 144,000 - 144,150MHz - CW, PSK31 direkty
 • 144,150 - 144,399MHz - SSB, CW, FSK direkty
 • 144,400 - 144,491MHz - úsek pre majáky (beacons)
 • 144,4750MHz - CW - OM0MVA - maják Bratislava (beacon Bratislava)
 • 144,4790MHz - CW - OE3XTR - maják Viedeň (beacon Wien)
 • 144,6000MHz - FM - OE krúžok (OE chats)
 • 144,7000MHz - FM - HG2RVX - crossband RPT to 70,475MHz, Gerecse
 • 144,8000MHz - APRS
 • 144,8125 - 144,8625MHz - brány pre digitálny hlas (gateways for Digital Voice)
 • 144,975 - 145,1875MHz - vstupy prevádzačov FM a DV (RPT inputs)
 • 145,200 - FM - komunikácia s kozmom (ISS)
 • 145,2125 - 145,5625MHz - direktné kmitočty FM a DV (direct frequencies for FM & DV)
 • 145,3875MHz - FM - echolink OM0OUX Sitno
 • 145,5000MHz - FM - volacia frekvencia (často používaná v SOTA) (FM call frequency)
 • 145,5125MHz - FM - HA krúžok (HA chats)
 • 145,575 - 145,7875 - výstupy prevádzačov FM a DV (RPT outputs)
 • 145,5750MHz - DV - OE1XDS - prevádzač Viedeň, D-Star
 • 145,5875MHz - DV - OE1XQU - prevádzač Viedeň, DMR
 • 145,6000MHz - FM - OM0OVV - prevádzač Kamzík, Bratislava
 • 145,6000MHz - FM - HG - prevádzač
 • 145,6250MHz - FM - OE1XFW - prevádzač Viedeň
 • 145,6250MHz - FM - HG  prevádzač
 • 145,6375MHz - FM - HG1RVD - prevádzač Gyor
 • 145,6875MHz - FM - HG1RVB - prevádzač Sopron
 • 145,7000MHz - FM - OE - prevádzač
 • 145,7125MHz - FM - HG2RVA - prevádzač Korishegy
 • 145,7250MHz - FM - OE3XHW - prevádzač Wiener Neustadt
 • 145,7500MHz - FM - OE1XQA - prevádzač Viedeň
 • 145,7750MHz - FM - OE4XUB - prevádzač Wiener Neustadt
 • 145,7875MHz - FM - HG2RVD - prevádzač Ostrihom
 • 145,8000MHz - komunikácia s kozmom (ISS), FM
 • 145,800- 146,00 - satelitná komunikácia (satelites)

Filter:
 • Na vstupe je použitý dvojitý helical filter s odlaďovačom 438,325MHz (OM0ODB) a koaxiálnym pahýľom pre výraznejšie potlačenie VKV vysielačov (200m od QTH je 1kW na 100,3MHz). Jeho namerané parametre na vyrobenom NWT-500 (parametre nezohľadňujú diplexer Diamond, ktorý potláča 438MHz o ďalších 50dB, OM0ODB tak neruší):
 • On SDR input is dual helical filter for 2m band with 438,325 notch (OM0ODB repeater in the same antenna) and coxial notch for FM broadcast (200m from QTH is 1kW on 100,3MHz), measured parameters with NWT500. (on the picture is not shown more than 50dB attenuation on UHF, inserted by diplexer):


Takto vyzeralo spektrum u mňa doma bez použitia filtru:
(Spectrum at my home without filters)Takto vyzeralo spektrum u mňa doma s použitím filtru a koaxiálneho pahýľa (a bez potlačenia UHF diplexerom):
(Spectrum at my home with filters)


Snímky vznikli s použitím SDR prijímača Airspy Mini a programu Spectrum Spy pripojenom namiesto RTL-SDR (pre vyššiu dynamiku cez 70dB voči necelým 50dB u RTL-SDR).
(Pictures made with Airspy Mini, higher dynamics than rtl-sdr dongle).

Fotografie (Photos):

SDR prijímač chvíľu pred inštaláciou (SDR receiver before installation):

Osadený v rozvádzači spolu s MMDVM digitálnym prevádzačom OM0ODB (In the rack with MMDVM digi voice repeater OM0ODB):

Pohľad na Bratislavu z QTH (view to Bratislava fom QTH):


Ďaľšie SPY servery / Another SPY Servers